Đề kiểm tra học kì I - Năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 6 – Thời gian : 45 phút

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I - Năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 6 – Thời gian : 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I - Năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 6 – Thời gian : 45 phút
 TRƯỜNG THCS CHÁNH HƯNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TIN HỌC 6 – Thời gian : 45 phút
Lớp:  Họ và tên: ............................ 
Điểm
Lời phê của giáo viên
Phần trắc nghiệm (7.5 điểm)
Câu 1. Sân trường đang trong giờ chơi, bỗng có “tiếng chuông reo vang” em tiếp nhận được những dạng thông tin nào? 
 A. Dạng âm thanh	 	C.Dạng văn bản
 B. Dạng hình ảnh 	D.Cả A, B,C đều đúng.	
Câu 2 . Khu vực chính của bàn phím bao gồm mấy hàng phím?
2 hàng. C. 4 hàng.
5 hàng. D. 6 hàng.
Câu 3. Một thư mục có thể chứa?:
Chỉ chứa các tập tin. 
Chỉ chứa một thư mục con và nhiều tập tin.
Chỉ chứa các thư mục con. 
Chứa các thư mục con và tập tin với số lượng không hạn chế tuỳ theo dung lượng lưu trữ.
Câu 4. Tên tập tin gồm có mấy phần?
Phần tên.	 C. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bằng dấu chấm.
Phần mở rộng.	 D. Tất cả đều sai.
Câu 5: Sức mạnh của máy tính phụ thuộc vào:
A. Nguồn điện	 B. Con người	 C. Loại máy	D. Cỡ máy
Câu 6: Nhiệm vụ của hệ điều hành máy tính là gì?
A. Điều khiển các thiết bị phần cứng.
B. Tổ chức việc thực hiện các chương trình
C. Điều khiển các thiết bị phần cứng và Tổ chức việc thực hiện các chương trình, cung cấp giao diện cho người dùng làm việc
D. Không có vai trò gì
Câu 7: Ba dạng thông tin cơ bản trong tin học đó là:
A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói;	B. Các con số, hình ảnh, văn bản;
	C. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;	D. Âm thanh, chữ viết, tiếng đàn
Câu 8: Bộ nhớ là nơi:
A. điều khiển các chương trình có trong máy tính. B. điều khiển các thiết bị của máy tính.
C. lưu các chương trình và dữ liệu. D. điều khiển các hoạt động của máy tính.
Câu 9: Để có thể hoạt động, máy tính cần được:
A. Cài đặt phần mềm soạn thảo văn bản; 	 C. Nối với một máy in;
 B. Cài đặt hệ điều hành; 	 D. Cài đặt một chương trình quét và diệt vi-rút.
Caâu 10. Thao tác tạo mới thư mục:
A. Chọn vị trí trống -> New -> Folder C. Right Click vị trí trống -> New -> Text Document 
B. Right Click vị trí trống -> New -> Folder D. Chọn vị trí trống -> New -> Delete .
Câu 11. Thao tác nào dùng để sao chép tệp tin, thư mục:
Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + C -> Ctrl + V.
Mở bảng chọn Edit \Copy -> Edit\ Paste
Right Click tại tệp tin, thư mục \ Copy -> Right Click vị trí mới \ Paste
Tất cả các câu trên
Câu 12. Nút dùng để làm gì?
Đóng cửa sổ chương trình
Phóng to màn hình làm việc
Không làm gì cả
Thu nhỏ màn hình chương trình
Câu 13. Cấu trúc máy tính gồm:
Bộ xử lý trung tâm
Bộ nhớ
Các thiết bị vào / ra
Tất cả các ý trên
Câu 14. 1 KB bằng bao nhiêu byte?
1000
100
1024
10240
Caâu 15. Thông tin được biểu diễn trong máy tính dưới dạng?
 A. Thập phân. B. Bát phân C. Nhị phân (hay dãy bit) D. Hexa (hệ 16) 
Phần tự luận(2.5 điểm)
Câu 1. Em hãy nêu các thao tác chính với chuột? (1.5 điểm)
Câu 2 : Giả sử đĩa D có tổ chức thông tin được mô tả như hình bên:
D:\
 HOVATEN-LOP
	 KHOI 6
	Baitap
Apdung
	 KHOI 7 Lythuyet
 Thuchanh
	 KHOI 8
a. Em hãy viết đường dẫn đến thư mục Lythuyet ? (0.5 điểm)
b. Thư mục mẹ của thư mục KHOI 6 là thư mục nào ? (0.5 điểm)
-----------Hết-------------
***** Chúc các em làm bài tốt *****
TRƯỜNG THCS CHÁNH HƯNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TIN HỌC 6 – Thời gian : 45 phút
Lớp:  Họ và tên: ............................ 
Điểm
Lời phê của giáo viên
Phần trắc nghiệm (7.5 điểm)
Câu 1. Các thiết bị vào của máy tính gồm:
Máy in, màn hình
Bàn phím, con chuột
Cả hai câu trên đều đúng
Cả hai câu trên đều sai 
Câu 2. Các thiết bị lưu trữ thông tin là :
 A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB. C. Đĩa CD.
 B. Đĩa cứng. D. Tất cả các thiết bị trên.
Câu 3. Phần mềm nào là phần mềm hệ điều hành? 
 A. Microsoft Word 	B. Microsoft Excel
 C. Microsoft Windows XP	D .Microsoft Access
Câu 4. Đơn vị chính dùng để đo lường dung lượng nhớ là gì?
	A. Bit	C. Byte.
	B. Kilôbyte.	D. Mêgabyte.
Câu 5. Máy tính có thể:
Thực hiện hàng tỷ phép tính trong một giây và cho kết quả trong chốc lát
Lưu trữ khoảng 100000 cuốn sách khác nhau
Phân biệt mùi hương và cảm giác nóng lạnh
Ý A, B đúng
Câu 6. Phần mềm luyện tập với chuột có tên là phần mềm:
 A. Mario 	 B. Mouse Skills 	 C.Solar System.exe D. Đáp án khác 
Câu 7. Muốn xoá một tập tin cần phải thực hiện:
Chọn tập tin, nháy chuột phải, chọn lệnh Delete C. Câu A và B đúng; 
Chọn tập tin, nhấn phím Delete, sau đó nhấn phím Enter. D. Tất cả đều sai.
Câu 8. Thao tác nào dùng để di chuyển tệp tin, thư mục:
Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + X-> Ctrl + V.
Mở bảng chọn Edit \Cut -> Edit\ Paste
Right Click tại tệp tin, thư mục \ Cut -> Right Click vị trí mới \ Paste
Tất cả các câu trên
Câu 9: Mô hình quá trình xử lý 3 bước được tiến hành theo quy trình:
A. Xuất" Xử lý " Nhập 	B. Xử lý " Nhập " Xuất 
C. Nhập " Xử lý " Xuất	D. Tất cả đều đúng
Câu 10: Đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ gọi là?
A. Biểu tượng;	B. Tập tin;	C. Bảng chọn;	D. Đường dẫn
Câu 11: Cách ghi đường dẫn nào sau đây là đúng:
A. C:\KHOI6\TINHOC	 B. C:/KHOI6/TINHOC	
C. C:\KHOI6\TINHOC\	 D. C:/KHOI6/TINHOC/
Câu 12: Phần mềm Windows là phần mềm thuộc loại.
	A. Phần mềm hệ thống.	B. Phần mềm tiện ích.
	C. Phần mềm ứng dụng.	D. Phần mềm soạn thảo.
Câu 13: Hệ diều hành dùng để làm gì?
	A. Điều khiển các thiết bị phần cứng.	B. Điều khiển các chương trình phần mềm.
	C. Điều khiển các thiết bị lưu trữ thông tin.	D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 14: Đâu là thiết bị đưa dữ liệu vào của máy tính.
	A. Bàn phím, loa.	B. Màn hình máy in.
	C. Bàn phím chuột.	D. Đĩa mềm, màn hình.
Câu 15: Bộ phận nào dưới đây được gọi là “bộ não” của máy tính.
	A. Bộ xử lí trung tâm (CPU).	C. Bộ nhớ trong (RAM).
	B. Bộ nhớ ngoài.	D. Bộ nhớ chỉ đọc (ROM).
Phần tự luận (2.5 điểm)
Câu 1. (1.5 điểm) Phần mềm máy tính là gì? Có mấy loại phần mềm, kể tên? Cho ví dụ ?
Câu 2. (1điểm) Giả sử ổ đĩa (D) có tổ chức thông tin được mô tả như hình bên: 
 D:\ 
	 Thuc hanh
	Toan
Van
 	 Tin hoc
	 	 HockiI.doc
	 HockiII.doc
 Ly thuyet
 	 Bai tap 
Hãy viết đường dẫn đến tập tin HockiII.doc? (0.5 điểm)
Thư mục Ly thuyet có phải là thư mục con của thư mục Thuc hanh không? (0.5 điểm)
------------Hết-------------
***** Chúc các em làm bài tốt *****
KIỂM TRA HKI
Môn: Tin học 6
MA TRẬN ĐỀ.
Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp độ thấp
Vận dụng cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
Các câu cho kiểm tra
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 6
Câu 7
Câu 12
Câu14
Câu 4
Câu 5
Câu 8
Câu 10
Câu 11
Câu 13
Câu 15
Câu 1 Phần II
Câu 9
Câu 2 Phần II
Tổng số câu hỏi
7
7
1
1
1
Tổng số điểm
3.5đ
3.5đ
1.5đ
0.5đ
1
% Điểm
35%
35%
15%
5%
10%
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIN HỌC 6
Đề 1:
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM( 7.5 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
A
B
D
C
B
C
C
C
B
B
D
A
D
C
C
Phần II: TỰ LUẬN (2.5 điểm)
Câu 1: ( 1.5 điểm – mỗi thao tác 0.3 đ)
=> Các thao tác chính với chuột:
Di chuyển chuột 
Nháy nút trái chuột (nháy chuột) 
Nháy nút phải chuột
Nháy đúp chuột
Kéo thả chuột.
Câu 2:( 1 điểm)
a) Viết đường dẫn đúng (0.5đ)
Đường dẫn tới thư mục Lythuyet : D:\ HOVATEN – LOP\ KHOI 7\ Lythuyet
b) (0.5đ)
Thư mục mẹ của thư mục KHOI 6 là thư mục HOVATEN-LOP

Tài liệu đính kèm:

  • docđề 1_ HK1 khoi 6.doc