Đề kiểm tra học kì I - Năm 2014 - 2015 môn: Toán lớp 8 thời gian làm bài 90 phút

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 95Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I - Năm 2014 - 2015 môn: Toán lớp 8 thời gian làm bài 90 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I - Năm 2014 - 2015 môn: Toán lớp 8 thời gian làm bài 90 phút
PHÒNG GD&ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM 2014- 2015
TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM	 	Môn: TOÁN Lớp 8
	 Thời gian làm bài 90 phút
Bài 1 (3điểm): Thực hiện phép tính:
a) 2x2 ( 5x2 - 6x + 3)
b) ( 8x3 -2x2 -x +1) : (2x +1)
c) (
Bài 2 (2điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
	a) 16x2 – 25y2	b) x2 + xy + 2x +2 y
Bài 3 (1,5điểm): Tìm x biết :
a) 4(3x2 – 1) + (5- 6x)(3+ 2x) =4	b) 5x (x-2015) –x +2015 =0
Bài 4 (3,5điểm):
Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB< AC) và M là trung điểm BC.Kẻ MI^AB tại I và MJ ^AC tại J.
a) Chứng minh AIMJ là hình chữ nhật.
b) Gọi D là điểm đối xứng của M qua J.Chứng minh tứ giác AMCD là hình thoi.
c) BJ cắt AM tại G . Chứng minh ba điểm C,G,I thẳng hàng.
d) Cho AB=3cm, BC=5cm.Tính diện tích tam giác ABC.
hết
PHÒNG GD&ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN 	KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM 2014- 2015
TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM	 	 Môn: TOÁN Lớp 8
	Thời gian làm bài 90 phút
Đáp án: 
Câu
Đáp án
Điểm
1
a
2x2 ( 5x2 - 6x + 3)= 10x4 -12 x3 +6x2
0,5*2 = 1đ
b
 ( 8x3 -2x2 -x +1) : (2x +1)
=(2x + 1) ( 4x2 – 2x + 1): (2x+1) – x( 2x+1) : ( 2x +1)
=4x2 – 2x + 1 –x = 4x2 – 3x + 1 
Nếu Học sinh thực hiện phép tính thì mỗi hạng tử đúng ở KQ được tính 0,25 đ + 0,25 đ nếu KL đúng
0,5đ + 0,25*2=1đ
c
( =(
0,5đ + 0,25*2=1đ
2
a
 16x2 – 25y2 = ( 4x)2 – ( 5y)2=( 4x +5y)( 4x-5y)
0, 5*2=1đ
b
 x2 + xy + 2x +2 y=x( x + y) +2( x+y) = (x +y)(x+2)
0,5 *2=1đ
3
a
 4(3x2 – 1) + (5 - 6x)( 3+ 2x) =4
 12x2-4 + 15 - 18x + 10x – 12x2= 4
0, 25đ
 -8x = -7
 x= 
0,25đ
b
 5x ( x-2015) –x +2015 =0
 5x ( x-2015) –(x -2015)=0
0,25đ
 (x-2015)( 5x – 1) = 0
0,25đ
 (x-2015)=0 => x= 2015
0,25 đ
 Hoặc 5x – 1=0 => x=
0,25 đ
4
0, 25đ
Chứng minh AIMJ là hình chữ nhật:
Do MI^AB nên , tương tự ,Tứ giác AIMJ có:
= Nên AIMJ là hình chữ nhật.
0,25đ*4=1đ
Chứng minh AMCD là hình thoi:
Vì J là trung điểm AC (T/c đường trung bình trong tamgiác ABC), J là trung điểm MD (t/c đối xứng) nên AMCD là hình bình hành.
Ngoài ra AC^MD tại J nên AMCD là hình thoi.
0,25*3=0.75đ
0,25đ
Tam giác ABC có trung tuyến AM và BJ cắt nhau tại G nên G là trọng tâm.
 Ngoài ra : I là trung điểm AB( T/c đường trung bình trong tamgiácABC) nên CJ là đường trung tuyến còn lại.Do đó CI phải đi qua G hay C,G,I thẳng hàng.
0,25*3=0.75đ
0,25đ
D iện tích tam giác ABC:
Tính đúng AC=4(cm)( theo định lý Pytago)
SABC= 6(cm2)
0,25*2=0,5đ
Gíao viên chịu trách nhiệm ra đề và đáp án: NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 8.CVL.doc