Đề kiểm tra học kì I môn: Tin học 6

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 58Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn: Tin học 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I môn: Tin học 6
PHÒNG GD&ĐT QUẬN8	ĐỀ KIỂM TRA HKI
TRƯỜNG THCS :KHÁNH BÌNH	MÔN: TIN HỌC 6
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA .
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1/ Thông tin
Mô hình hoạt động thông tin của máy tính
Biết khái niệm ban đầu về thông tin và dữ liệu, biễu diễn thông tin trong máy tính 
Số câu
1
2
1
4 câu
Số điểm
1
1.0
2
4,0 điểm= 40%
2/ Máy tính
Nhận biết các thành phần máy tính
Biết tin học được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong đời sống và phụ thuộc vào con người. Hiểu chương trình là gì, cấu trúc máy tính gồm những gì.
Số câu
4
2
1
1
Số điểm
2.0
1.0
2.0
5,0 điểm = 50%
3/ Phần mềm
Biết chức năng của phần mềm học tập. 
Biết phân loại phần mềm.
Số câu
1
1
Số điểm
0.5
0.5
1,0 điểm=10%
Tổng số câu 
6
7
13
Tổng số điểm 
3.5
6.5
10.0
PHÒNG GD&ĐT QUẬN 8	KIỂM TRA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH	 MÔN TIN HỌC 6
Họ và tên:..............
Lớp: ..
Điểm
Lời phê của Thầy (Cô)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất 
Câu 1: Các thiết bị như đĩa cứng, đĩa mềm, thiết bị flash, đĩa CD,còn được gọi là?
A. Bộ nhớ trong	 B. Bộ nhớ ngoài
C. RAM	 D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 2: Bộ phận nào dưới đây được gọi là “bộ não” của máy tính?
A. Bộ nhớ trong	 B. Bộ xử lý trung tâm
C. Bộ nhớ chỉ đọc	 D. Bộ nhớ ngoài.
Câu 3 : Máy tính điện tử hiện nay có thể làm được những việc nào sau đây:
A. Công cụ học tập và giải trí	 B. Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến
C. Tự động hoá công việc văn phòng	 D. Cả, A, B, C đều đúng.
Câu 4: Đâu là các thiết bị xuất dữ liệu?
A. Màn hình, loa, máy in	 B. Chuột, máy in, màn hình
C. Bàn phím, loa, máy in	 D. Màn hình, máy in, bàn phím.
Câu 5: RAM còn được gọi là
A. Bộ nhớ ROM.	 B. Bộ nhớ flash 	C. Bộ nhớ trong	 D. Bộ nhớ cứng
Câu 6: Phần mềm học tập nào sau đây dùng để luyện gõ phím bắng mười ngón?
A. Mouse Skill	B. Mario	 C. Solar System	D. Typing Test
Câu 7: Thông tin lưu giữ trong máy tính gọi là gì?
A. Dữ liệu	B. Thông tin	 C. Văn bản	D. Tài liệu
Câu 8: Để máy tính có thể xử lý, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng gì?
A. Byte	B. Bit	 C. Kilobyte	D. Megabyte 
Câu 9: Máy tính có những khả năng nào sau đây?
A. Tính toán nhanh	 B. Tính toán với độ chính xác cao C. Lưu trữ lớn D. Tất cả khả năng trên
Câu 10:Máy tính gồm có những loại phần mềm nào?
A. Phần mềm ứng dụng	B. Phần mềm hệ thống	C. Phần mềm tiện ích D. Cả A và B
B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Cấu trúc chung của máy tính gồm những khối chức năng nào? Chương trình là gì?.
Câu 2: (1 điểm) Vẽ mô hình quá trình ba bước .
Câu 3: (2 điểm) 
Thông tin là gì? Nêu các dạng cơ bản của thông tin.
PHÒNG GD&ĐT QUẬN 8	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH	 MÔN TIN HỌC 6
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
(Mỗi câu đúng 0.5 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
B
B
D
A
C
B
A
B
D
D
B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm ba khối chức năng cơ bản: 
 - Bộ xử lý trung tâm	(05đ)
Thiết bị vào và thiết bị ra	(0.5đ)
Bộ nhớ	(0.5đ)
* Chương trình là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện.(0.5đ)
Câu 2: (1 điểm)
 Vẽ mô hình quá trình ba bước:
Xuất
(OUTPUT)
Nhập
(INPUT)
Xử lí
Câu 3: (2 điểm)
- Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.	(1đ)
- Các dạng cơ bản của thông tin là: văn bản, âm thanh và hình ảnh.	(1đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi hk1 k6.doc