Đề kiểm tra học kì 1 toán 7 - Thời gian 90 phút

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 1 toán 7 - Thời gian 90 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì 1 toán 7 - Thời gian 90 phút
PHÒNG GD-ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN
 TRƯỜNG THCS-THPT HỒNG HÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
TOÁN 7 - thời gian 90 phút
Bài 1: (2điểm) Thực hiện phép tính:
a) 
b) 
c) 
Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:
a) 
b) 
Bài 3: ( 1,5 điểm)
Tìm diện tích một khu đất hình chữ nhật biết độ dài hai cạnh tỉ lệ với các số 1:4 và chu vi khu đất là 50m.
Bài 4: (1,5 điểm)
Cho hàm số y=f(x) = x2 + 2. 
Tính f(1); f(-2).
Tìm x, sao cho f(x) = 3.
Bài 5: (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA
Chứng minh rằng: 
Chứng minh rằng: AB = CD và AB // CD
 Chứng minh 
ĐÁP ÁN ĐỀ A
Câu 
Nội dung
Điểm
1
0.5
0,75
0,75
2
0,75
0,75
3
Gọi x, y lần lượt là chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật (x,y>0)
Nửa chu vi là x+y=50:2 =25m
Theo đề bài ta có: x:y=1:4 
Vậy x=5.1 =5m; y=5.4=20m
Vậy S=5.20=100m2
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
4
y=f(x) = x2 +2
f(1)=3; f(-2)=6
f(x)=3. Ta có: 
0,5x2
0,5
5
Vẽ hình, ghi giả thiết kết luận
chứng minh được 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc–cạnh:AM=DM(gt); góc AMB=góc DMC( đối đỉnh); MB=MC(M là trung điểm BC)
2 cạnh AB=DC bằng nhau suy ra từ 2 tam giác bằng nhau ở câu a.
Vì góc ABM= góc DCM nên AB//CD
Chứng minh 2 tam giác MAC bằng MDB tương tự như câu a. suy ra góc ACM = góc DBM.
Chứng minh 2 tam giác BAC bằng BDC theo trường hợp góc cạnh góc: góc ACB = góc DBC (cmt)
 BC: cạnh chung.
 Góc ABC = góc DCB (cm câu a)
0,5
1
0,5
0,5
1
 Giáo viên ra đề
 Bá Thanh Luận

Tài liệu đính kèm:

  • docToan7.HH.doc