Đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2011-2012 môn: Vật lý 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 10/07/2017 Lượt xem 251Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2011-2012 môn: Vật lý 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2011-2012 môn: Vật lý 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
TRƯỜNG THCS HẢI TRẠCH
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK II VẬT LÍ 6
Năm học: 2011-2012
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TL
TL
TL
TL
SỰ NỞ VÌ NHIỆT
Nhận biết được các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Số câu
1 
1
Số điểm
1đ
1 
NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI
Nêu được ứng dụng của nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế.
Số câu
1 
1
Số điểm
1 đ
1 
SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
Mô tả được quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất.
Số câu
1 
1
Số điểm
1,5 đ
1,5 
SỰ BAY HƠI VÀ NGƯNG TỤ
Nêu được phương pháp tìm hiểu sự phụ thuộc của một hiện tượng đồng thời vào nhiều yếu tố, chẳng hạn qua việc tìm hiểu tốc độ bay hơi.
Nêu được dự đoán về các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi và xây dựng được phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm chứng tác dụng của từng yếu tố.
Vận dụng được kiến thức về sự ngưng tụ để giải thích được một số hiện tượng đơn giản.
Số câu
1
1 
1 
3
Số điểm
1,5 đ
2 đ
2 đ
5,5 
SỰ SÔI
Nêu được đặc điểm về nhiệt độ sôi.
Số câu
1 
1
Số điểm
1đ
1 
TS câu hỏi
4
1
1
1
7
TS điểm
4,5
1,5
2
2
10 đ 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Vật lý 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
 ĐỀ 1: 
 Câu 1 : (1đ) So sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng và chất khí ?
 Câu 2 : (1đ) Nhiệt kế y tế dùng để làm gì ?
 Câu 3 : (1,5đ) Trong việc đúc đồng có những quá trình chuyển thể nào ?
 Câu 4 : (2đ) Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm ?
 Câu 5: (1,5đ) Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
 Câu 6 : (2đ) Tại sao khi trồng mía người ta phải phạt bớt lá ?
 Câu 7 : (1đ) Nêu đặc điểm của sự sôi ?
=================== HẾT =================
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Vật lý 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 2: 
Câu 1: (1,5đ) Hãy cho biết sự bay hơi nhanh hay chậm của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
 Câu 2 : (1đ) Nhiệt kế rượu dùng để làm gì ?
Câu 3 : (1,5đ) Việc đúc những pho tượng bằng đồng có những quá trình chuyển thể nào ?
 Câu 4 : (2đ) Tại sao khi trồng chuối người ta phải phạt bớt lá ?
 Câu 5 : (2đ) Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm ?
 Câu 6 : (1đ) Em hãy nêu đặc điểm của sự sôi ?
 Câu 7 : (1đ) So sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng và chất khí ?
=================== HẾT =================
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÝ 6
NĂM HỌC 2011-2012
ĐỀ 1:
Câu
Nội dung
Điểm
1
 + Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng,
 + Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
0,5
0,5
2
 Nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể người.
1
3
 Trong việc đúc đồng có những quá trình chuyển thể như sau:
 - Quá trình nóng chảy trong lò đun.
 - Quá trình đông đặc trong khuôn đúc.
0,5
0,5
0,5
4 
 + Ban đêm nhiệt độ thấp
 + Hơi nước trong không khí ngưng tụ thành những giọt nước đọng trên lá cây.
1
1
5
 + Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào :
 nhiệt độ
 gió 
 diện tích mặt thoáng của chất lỏng
0,5
0,5
0,5
6
 Khi trồng mía người ta phải phạt bớt lá để giảm sự thoát hơi nước trên bề mặt lá của cây
2
7
 Đặc điểm của sự sôi : 
 - Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định gọi là nhiệt độ sôi
 - Trong suốt quá trình sôi nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.
0,5
0,5
Tổ trưởng chuyên môn
Phan Văn Sơn
Ngày 13 tháng 4 năm 2012
Người ra đề
Nguyễn Thị Thủy
ĐỀ 2:
Câu
Nội dung
Điểm
1
 + Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào :
 nhiệt độ
 gió 
 diện tích mặt thoáng của chất lỏng 
0,5
0,5
0,5
2
 Nhiệt kế rượu dùng để đo nhiệt độ khí quyển
1
3
 Trong việc đúc đồng có những quá trình chuyển thể như sau:
 - Quá trình nóng chảy trong lò đun.
 - Quá trình đông đặc trong khuôn đúc.
0,5
0,5
0,5
4 
 Khi trồng chuối người ta phải phạt bớt lá để giảm sự thoát hơi nước trên bề mặt lá của cây 
2
5
 + Ban đêm nhiệt độ thấp
 + Hơi nước trong không khí ngưng tụ thành những giọt nước đọng trên lá cây.
1
1
6
 Đặc điểm của sự sôi : 
 - Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định gọi là nhiệt độ sôi
 - Trong suốt quá trình sôi nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.
0,5
0,5
7
+ Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng,
+ Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn..
0,5
0,5
Tổ trưởng chuyên môn
Phan Văn Sơn
Ngày 13 tháng 4 năm 2012
Người ra đề
Nguyễn Thị Thủy

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KTHK_II_LY_6.doc