Đề khảo sát chất lượng giữa học kì II Huyện Thanh Oai năm học: 2015-2016 môn thi: Toán 7

doc 3 trang Người đăng tuanhung Ngày đăng 19/07/2017 Lượt xem 247Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa học kì II Huyện Thanh Oai năm học: 2015-2016 môn thi: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng giữa học kì II Huyện Thanh Oai năm học: 2015-2016 môn thi: Toán 7
 PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO 
HUYỆN THANH OAI
VIỆT YÊN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2015-2016
MÔN THI: Toán 7
 Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1 (3 điểm )Điểm kiểm tra môn toán lớp 7A được thống kê như sau :
7
10
5
7
8
10
6
5
7
8
7
6
4
10
3
4
9
8
9
9
4
7
3
9
2
3
7
5
9
7
5
7
6
4
9
5
8
5
6
3
a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Hãy lập bảng “tần số”.
c) Hãy tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?
d)Vẽ biểu đồ đoạn thẳng, nhận xét về việc học toán của học sinh lớp 7A.
Câu 2(1,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức 2x4-5x2+4x tại x=1 và x=
Câu 3( 2 điểm): Cho hai đa thức :P(x) = x4 + x3 – 2x + 1
 Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5
a, Tìm bậc của hai đa thức trên.
b, Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x). 	
Câu 4: (3 điểm )Cho tam giác MNK vuông tại M. Biết MN = 9cm; MK = 12cm.
Tính NK.
Trên tia đối của tia MN lấy điểm I sao cho MN = MI. Chứng minh: ΔKNI cân.
Từ M vẽ tại A, tại B. Chứng minh ΔMAK = ΔMBK.
Chứng minh: AB // NI
Câu 5: (0,5 điểm ) Tính nhanh: A = 
ĐÁP ÁN
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
( 3 điểm ) 
a)Dấu hiệu là điểm kiểm tra môn toán của lớp 7A
b)
Giá trị (X)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tần số (n)
1
4
4
6
4
8
4
6
3
N=30
c)X≈8,5 ( điểm )
 Mo=7	
d) Vẽ đúng biểu đồ đoạn thẳng, nhận xét về việc học toán của học sinh lớp 7A
0,5
0,75
0,75
0.25
0,75
Câu 2
(1,5 điểm )
x = 1 thì giá trị biểu thức là 1
x= -12 thì giá trị biểu thức là -258
0,75
0,75
Câu 3
(2 điểm )
P(x) có bậc là 4
Q(x) có bậc là 3
P(x) + Q(x) = x4-x3+2x2-x-4
P(x) – Q(x) = x4+3x3-2x2-3x+6
0,25
0,25
0,75
0,75
Câu 4 
(3 điểm )
a)NK = 15 (cm)
b)Chứng minh được ∆KMN=∆KMI ( c.g.c )
KN = KI ( 2 cạnh tương ứng)
∆ KNI cân tại k
c)∆KMA=∆KMB ( cạnh huyền – góc nhọn )
KBA=KIN=1800-BAK2
KBA và KIN ở vị trí đồng vị 
AB // IN
0,25
0,75
0,5
0,5
0,25
0,5
0,25
Câu 5 
(0,5 điểm )
A = 2
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_khao_sat_toan_7_ki_2.doc