Kiểm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Công nghệ 9 thời gian 20 phút ( không kể thời gian phát đề )

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 586Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Công nghệ 9 thời gian 20 phút ( không kể thời gian phát đề )", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Công nghệ 9 thời gian 20 phút ( không kể thời gian phát đề )
PHỊNG GIÁO DỤC LẠC DƯƠNG
Trường THCS Xã Lát
Họ và tên:
Lớp:
Ngày:..................................................
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2015- 2016
Mơn: Cơng nghệ 9
Thời gian 20’ ( Khơng kể thời gian phát đề )
Điểm
Nhận xét
I.Trắc nghiệm: khoanh trịn câu trả lời đúng nhất (5đ)
Câu 1: Công việc lắp đặt đường dây cung cấp điện thường được tiến hành trong môi trường : 
 A. chỉ làm việc trong nhà. B. chỉ làm việc ngồi trời
 C. tiếp xúc nhiều với chất độc hại D. nguy hiểm vì làm việc gần khu vực có điện 
 Câu 2: Để làm được những công việc của nghề điện dân dụng, cần có những yêu cầu: 
 A. có kiến thức, kĩ năng, thái độ.	 B, có sức khỏe, kĩ năng, khéo léo.
 C. có kiến thức, sức khỏe thẩm mỹ.	 D. có kiến thức, kĩ năng, thái độ và sức khỏe.
Câu 3: Vật liệu dẫn điện là: 
	 A. mica.	 B.thiếc.
	 C. sứ .	D. nhựa cứng .
Câu 4: Dụng cụ dùng để đo điện trở mạch điện là: 
 A. Oát kế	 C . Vôn kế
 B.Am pe kế	D. Oâm kế
Câu 5: Dây dẫn được dùng để kéo đường hạ áp nơi gần cột nhất vào mạng điện trong nhà là 
 A. dây cáp 	B. dây dẫn trần
	 C. dây dẫn lõi nhiều sợi.	D. dây dẫn lõi một sợi. 
Câu 6: Phụ tải được nối với những đầu nào của công tơ điện 
	 A. 1 và 2	B. 2 và 4
	 C. 3 và 4	D. 1 và 3	
Câu 7: Trên mặt công tơ điện có số 00028kWh, số này có nghĩa là:
	 A. công suất tiêu thụ của đồ dùng điện.
	 B. điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện.
	 C. điện áp của đồ dùng điện.
	 D. cường độ dòng điện của đồ dùng điện.
Câu 8: Một mối nối dây dẫn điện cần đảm bảo: 
	 A. 4 yêu cầu	 B. 3 yêu cầu
	 C. 2 yêu cầu	 D. 1 yêu cầu
 Câu 9: Khi nối dây dẫn với phích cắm điện ta sử dụng mối nối: 
	 A. nối tiếp. 	 B. nối rẽ
	 C. nối phụ kiện. 	 D. nối song song.
 Câu 10: Lắp bảng điện được tiến hành theo quy trình sau: 
 A. vạch dấu, nối dây TBĐ của BĐ, khoan lỗ BĐ, lắp TBĐ vào BĐ, kiểm tra.
 B. vạch dấu, nối dây TBĐ của BĐ, khoan lỗ BĐ, kiểm tra, lắp TBĐ vào BĐ.
 C. vạch dấu, khoan lỗ BĐ, nối dây TBĐ của BĐ, lắp TBĐ vào BĐ, kiểm tra.
vạch dấu, khoan lỗ BĐ, lắp TBĐ vào BĐ, nối dây TBĐ của BĐ, kiểm tra
PHỊNG GIÁO DỤC LẠC DƯƠNG
Trường THCS Xã Lát
Họ và tên:
Lớp:
Ngày:..................................................
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2015- 2016
Mơn: Cơng nghệ 9
Thời gian 25’ ( Khơng kể thời gian phát đề )
Điểm
Nhận xét
II/ Tự luận : ( 5đ)
Câu 11: Nêu cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện ( 1đ ) 
Câu 12: Hãy kể tên các loại đồng hồ đo điện và cơng dụng của từng loại đồng hồ( 3đ )
Câu 13 : Thế nào là vật liệu cách điện, yêu cầu của vật liệu cách điện( 1đ )
ĐÁP ÁN MƠN CƠNG NGHỆ 9
 Đáp Án Điểm 
 I/ Trắc nghiệm khách quan (5đ):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
D
B
D
A
B
B
A
C
C
 II/ Tự luận:
Cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện. 0,5đ
 - Cấu tạo của dây dẫn điện gồm :
 + Lõi dây bằng đồng (hoặc nhơm ).
 + Vỏ cách điện.
 - Cấu tạo của dây cáp điện gồm : 0,5đ
 + Lõi bằng đồng (hoặc nhơm ).
 + Vỏ cách điện .
 + Vỏ bảo vệ.
 2. Các loại đồng hồ đo điện:
 - Vơn kế: đo hiệu điện thế 0,5đ 
 - Ampe kế: đo cường độ dịng điện 0,5đ 
 - Oát kế: đo cơng suất 	 0,5đ 
 - Ơm kế: đo điện trở 	 0,5đ
 - Cơng tơ điện: đo điện năng 	 0,5đ 
 - Đồng hồ vạn năng: đo hiệu điện thế, cường độ dịng điện, điện trở 	 0,5đ
 3. Vật liệu cách điện là những vật liệu khơng cho dịng điện đi qua 0,5đ
 Yêu cầu của vật liệu cách điện là cĩ điện trở suất lớn 	 0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem_tra.doc