Kiểm tra học kì 1 năm học 2015 - 2016 môn toán- lớp 5 thời gian làm bài: 40 phút

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 1649Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì 1 năm học 2015 - 2016 môn toán- lớp 5 thời gian làm bài: 40 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì 1 năm học 2015 - 2016 môn toán- lớp 5 thời gian làm bài: 40 phút
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
HỌ TÊN : 
HỌC SINH LỚP : 
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN TOÁN- LỚP 5
Thời gian làm bài: 40 phút
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐIỂM
LỜI NHẬN XÉT
Bài 1( 3điểm)Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước các câu trả lời đúng
./0.5đ	 1. Chữ số 7 trong số 169,57 chỉ:
 A . 7 đơn vị	 B . 7 phần mười	 C . 7 chục	D . 7 phần trăm
 .../05	đ	 2. Hỗn số 4 viết dưới dạng số thập phân là:
 A . 4,35	 B . 4,53	 C . 4,6	D . 4,06
 .../0.5	đ	 3. 80% của 62,5 là : 
	 A. 80 B. 62,5 C. 50	 D. 12,8
/0.5 đ 4. Hình chữ nhật có chiều dài dm và chiều rộng dm thì diện tích là:
 A.m2 	 B.dm2 C. dm2 	 D.dm2 
.../1 đ 5 . Dãy số thập phân được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là : 
 A. 0,309 ; 0,310 ; 0,39 ; 0,391 ; 0,319 B. 0,310 ; 0,39 ; 0,391 ; 0,309 ; 0,319
 C. 0,391 ; 0,319 ; 0,310 ; 0,39 ; 0,309 D. 0,391 ; 0,39 ; 0,319 ; 0, 310 ; 0,309
Bài 2 	 Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
./1 đ	 47km27hm2 = .hm2	189m2 = dam2..m2
Bài 3 Đặt tính rồi tính:
./ 2đ 	345,6 - 27,92	 	 1411,12 : 56,9
Bài 4 /2 đ a) Tìm : Tính bằng cách thuận tiện 
 ´ 8,6 = 77,4	 14,35 x 63 + 37 x 14,35
Bài 5... /2 đ Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 65 dm, chiều rộng kém chiều dài 2,25dm. Tính :
Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?	
Trên thửa ruộng đó người ta dành 30 % diện tích để trồng rau . Hỏi diện tích trồng rau là bao nhiêu ? 
 Bài giải 
 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA H ỌC K Ì 1
MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM HỌC 2015 - 2016
Bài 1: (2 đ) Học sinh khoanh tròn vào các câu :1D ; 2C ; 3C ; 4B ( mỗi bài đạt 0.5 điểm) 
 Câu 5D đạt 1 điểm 
Bài 2	 Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
	 47km27hm2 = 4707hm2	89m2 = 1 dam2 89 m2
( Học sinh điền đúng mỗi bài đạt 0.5 điểm )
Bài 3 a)Tìm : b)Tính bằng cách thuận tiện ´ 8,6 = 77,4 14,35 x 63 + 37 x 14,35
 = 77,4 : 8,6 ( 0.5 đ) = 14,35 x ( 63 + 37 ) (0.5 đ )
 = 9 ( 0.5 đ ) = 14,35 x 100
 = 1435 ( 0.5 đ )
Bài 4 Đặt tính rồi tính: Mỗi bài đúng đạt 1 điểm 
 345,60 	 	1411,1,2 56,9
 27, 92 2731 24,8
 317,68 455 2
 0
Bài 5 ( 2 điểm ) Bài giải
Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:
65 – 2,25 = 62,75 (dm) (0,5đ)
Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó là:
65 x 62,75 = 4078,75 (dm2 ) (0,5đ)
1% diện tích thửa ruộng đó là 
4078,75 : 100 = 40,7875 dm2 (0,5đ)
Diện tích trồng rau là : 
40,7875 x30 = 1223,625 dm2 (0,5đ)
Đáp số : 4078,75 dm2 ; 1223,625 dm2
Lưu ý : - Mỗi phép tính thích hợp với lời giải và có kết quả đúng đạt 0.5 điểm 
 - Thiếu đáp số hoặc đơn vị trừ 0.5 điểm toàn bài 
 ( Học sinh có thể làm nhiều cách khác nhau )

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_on_thi_HK_2_lop_5_tqt.doc