Kiểm tra giữa học kì 2 - Năm 2015 - 2016 môn: Đại số 10 (cơ bản) thời gian: 45 phút

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 696Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra giữa học kì 2 - Năm 2015 - 2016 môn: Đại số 10 (cơ bản) thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra giữa học kì 2 - Năm 2015 - 2016 môn: Đại số 10 (cơ bản) thời gian: 45 phút
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
KIỂM TRA GIỮA HK2 - 2015-2016
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
ĐỀ 1
Môn: ĐẠI SỐ 10 (CƠ BẢN)
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: / /2016
(4đ) Giải các bất phương trình sau:
a) 	b) 
(3đ) Cho và . Tính các giá trị còn lại của góc a.
(2đ) Cho . Tính giá trị biểu thức 
(1đ) Chứng minh đẳng thức lượng giác sau 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
KIỂM TRA GIỮA HK2 - 2015-2016
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
ĐỀ 2
Môn: ĐẠI SỐ 10 (CƠ BẢN)
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: / /2016
(4đ) Giải các bất phương trình sau:
a) 	b) 
(3đ) Cho và . Tính các giá trị còn lại của góc a.
(2đ) Cho . Tính giá trị biểu thức 
(1đ) Chứng minh đẳng thức lượng giác sau: 
ĐỀ 1
Câu 1:
Giải các bất phương trình:
a) 
3đ
0,25
0,25
 (nghiệm kép)
0,25
BBT:
x
-¥ -2 -1 0 +¥
y
 + 0 - 0 + 0 - || -
0,25
0,5
Vậy bất phương trình có nghiệm: 
0,5
b) 
2đ
0,5
0,5
0,5
Vậy bất phương trình có nghiệm: 
0,5
Câu 2:
Cho và . Tính các giá trị còn lại của góc a.
3đ
Ta có: 
0,5
0,5
Vì nên 
0,5
0,75
0,75
Câu 3:
Cho . Tính giá trị biểu thức 
2đ
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 4:
Chứng minh đẳng thức lượng giác sau: 
2đ
0,5
0,5
0,5
0,5
Cách khác:
0,5
0,5
0,5
0,5
ĐỀ 2
Câu 1:
Giải các bất phương trình:
a) 
3đ
0,25
0,25
 (nghiệm kép)
0,25
BBT:
x
-¥ 0 1 3 +¥
y
 + 0 - || - 0 + 0 -
0,25
0,5
Vậy bất phương trình có nghiệm: 
0,5
b) 
2đ
0,5
0,5
0,5
Vậy bất phương trình có nghiệm: 
0,5
Câu 2:
Cho và . Tính các giá trị còn lại của góc a.
3đ
Ta có: 
0,5
0,5
Vì nên 
0,5
0,75
0,75
Câu 3:
Cho . Tính giá trị biểu thức 
2đ
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 4:
Chứng minh đẳng thức lượng giác sau: 
2đ
0,5
0,5
0,5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docKT giua HKII Dai so 10 (Sa).doc