Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tuần 30

doc 10 trang Người đăng duthien27 Ngày đăng 10/09/2021 Lượt xem 678Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tuần 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án môn Số học Lớp 6 - Tuần 30
Tuần 30
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Lớp dạy
Tiết 89: Hỗn số, số thập phân, phần trăm 
I. Mục tiêu
1)Về kiến thức: HS hiểu được khái niệm về hỗn số, số thập phân, phần trăm.
2)Về kĩ năng: Có kỹ năng viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại, biết sử dụng ký hiệu phần trăm(%) 
3)Về thái độ: Giáo dục tính cẩn thận khi làm bài tập về hỗn số, số thập phân, phần trăm.
4)Định hướng phỏt triển năng lực cho học sinh:
+ Năng lực giải quyết vấn đề.
+ Năng lực suy luọ̃n.
+ Năng lực thực hiợ̀n tính hụ̃n sụ́, thực hiợ̀n phép tính có hụ̃n sụ́, sụ́ thọ̃p phõn, phõ̀n trăm.
II. Phương tiện dạy học
	GV: Bảng phụ, phấn màu, phiếu học tập
	HS: Học và nắm các khái niệm, quy tắc. 
III. Tiến trình dạy – học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Liểm tra bài cũ. 
HS1. Cho ví dụ về hỗn số, số thập phân, phần trăm?
Viết các phân số sau ra hỗn số: Viết các hỗ số sau ra phân số 
Hoạt động 2: Hỗn số
!GV hd lại hs cách viết phân số sang dạng hỗn số
+ Tính 7:4 được thương và dư.
+ 
!HD cách đọc
? Chỉ ra các thành phần nguyên, phân số
! Y/c hs thực hiện ?1
! GV nhận xét đánh giá
!Ta củng có thể viết hỗn số ra dạng phân số
!Gọi 2 hs thực hiện ?2
! Viết các hỗn số sau ra phân số 
!Gọi hs nhận xét
!GV lưu ý cho học sinh 
? Có nhận xét ntn về và ?
? Để viết một phân số âm dưới dạng hỗn số ntn?
Hoạt động 3: Số thập phân
!GV giới thiệu phân số thập phân như sgk
?Vậy phân số thập phân là gì?
!Các phân số trên có thể viết thành dạng số thập phân.
?Số thập phân gồm những phần nào?
! Hãy chỉ rõ từng phần trong các số trên
? Em có nhận xét gì về chữ số phần thập phân và luỹ thừa của 10 (số chữ số 0)
! Thực hiện ?3
!Thực hiện ?4
Hoạt động 4: Phần trăm 
!PHân số có mẫu 100 thì còn được viết dạng phần trăm ví dụ: 
!Y/c hs thực hiện ?5
Hoạt động 5: .Luyện tập
!GV phát bảng y/c các nhóm thực hiện
!GV thu bài kiểm tra đánh giá kết quả
! GV hoàn chỉnh (nếu có)
?Để so sánh hai phân số ta làm ntn
!Ta có thể đưa về hỗn số để so sánh
!Đưa các phân số về hỗn số
?Kết quả
!Goi 1 hs lên bảng thực hiện bài 97
? đúng hay sai
!GV chốt vấn đề
Bài tập(GV đưa bảng phụ) Đúng hay sai
-HS ghi bài
-HS đọc
-HS trả lời
-2hs thực hiện
-hs lớp làm nháp
-HS ghi bài
-2hs lên bảng viết
-HS viết vào vỡ
-HS viết 
-HS nhận xét
-HSghi nhớ
-HS trả lời: là hai số đối nhau
-HS trả lời chú ý SGK
-HS ghi bài
-HS trả lời
-HS ghi bài
-HS trả lời
-HS đứng tại chổ trả lời miệng
-Bằng nhau
-3 hs lên bảmg viết
-HS lên bảng viết 
-Hs lên bảng viết
-HS hđ nhóm
-HS thực hiện trong 5 ph
- hs theo dõi nhận xét bổ sung
-HS ghi bài
-HS trả lời quy tắc
-HS thực hiện
-HS lên bảng viết
-HS trả lời
-HS quan sát trả lời.	
1. Hỗn số
?1 
Chú ý: SGK
2. Số thập phân
gọi là phân số thập phân.
Định nghĩa: Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10.
Gọi là số thập phân
3. Phần trăm
?5
Bài 94,95 tr 46 SGK
Bài 96 tr 46 SGK. So sánh 
 và 
Bài 97 tr 46 SGK
*Hướng dẫn về nhà.( 1 ph)
+Học nàm nắm kiến thức
+Bài tập: 	98,99SGK
	111,112,113 SBT
IV. Lưu ý khi sử dụng giáo án
Học sinh ôn lại kiến thức về số thập phân, hỗn số, phẩn trăm đã học ở tiểu học.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Lớp dạy: 
Tiết 90:
Đ luyện tập 
I. Mục tiêu
	1)Vờ̀ kiờ́n thức: HS biết cách thực hiện các phép tính với hỗn số, biết cách tính nhanh khi cộng, nhân hai hỗn số.
	2)Vờ̀ kĩ năng: HS được củng cố các kiến thức về viết hỗn số dưới dạng phân số và ngược lại.
	3)Vờ̀ thái đụ̣: Viết phân số dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu phần trăm (%) và ngược lại. 
4)Định hướng phỏt triển năng lực cho học sinh:
+ Năng lực giải quyết vấn đề.
+ Năng lực suy luọ̃n.
+ Năng lực thực hiợ̀n tính hụ̃n sụ́, thực hiợ̀n phép tính có hụ̃n sụ́, sụ́ thọ̃p phõn, phõ̀n trăm.
II. Phương tiện dạy học
	GV: Bảng phụ, phấn màu, phiếu học tập
	HS: Học và nắm các khái niệm, quy tắc. 
III. Tiến trình dạy - học
HĐ GV
HĐ HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Kiểm tra và chữa bài tập cũ
HS1.Nêu cách viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại?
Bài 111 tr 21 SBT. Viết các giờ sau dưới dạng hỗn số và phân số với đơn vị giờ
	1h15ph 	2h20ph	3h12ph
HS2. Định nghĩa phân số thập phân, số thập phân.
Bài tập. Viết các phân số dưới dạng phân số thập phân và phần trăm. 
Hoạt động 2: Bài tập luyện tập
HĐTP 2.1: Cộng hai hỗn số
! Gọi học sinh đọc bài
GV ghi bảng phép tính 
? Bạn Cường đã tính ntn?
!GV chốt lại cách làm của Cường
? Em có cách tính nào nhanh hơn
!Gọi hs thực hiện theo cách của mình
!Y/c hs nhận xét 
!GV nhận xét
?Cộng 2 hỗn số ntn 
!Gv chốt bài: Cộng hai hỗn số ta cộng phần nguyên với nhau, phân số với nhau
HĐTP 2.2: Nhân chia hỗn số
!Gọi 2hs thực hiện
HS 1. 
HS2. 
!GV theo dõi một số hs yếu
!Nhận xét bài làm bạn
!GV nhận xét đánh giá
!GV HD cách tính như SGK
? Có cách tính nào nhanh hơn
!GV hoàn chỉnh 
? Vậy để nhân một hỗn số với số nguyên thực hiện ntn?
!GV chốt: Nhân một hỗn số với số nguyên ta nhân số nguyên vớ phần nguyên và tử.
?Tại sao khi chia một số cho 0,5 ta lại nhân với 2
!GV khẳng định vấn đề
? Vậy khi chia cho 0,25; 0,75; 0,125 ntn?
HĐTP 2.2: Tính giá trị biểu thức
!Gọi hs cho một số ví dụ
?Để tính giá trị ta thực hiện theo thứ tự ntn
!Ta có thể áp dụng các quy tắc, t/c để thực hiện
!Gọi 2hs lên bảng thực hiện
!Y/c hs nhận xét bổ sung
!Y/c hs hđ nhóm bài 104,105
!GV phát bảng nhóm
!GVthu bài nhận xét đánh giá.
Hoạt động 3: Củng cố 
Giáo viên lưu ý cho học sinh cách làm các bài tập trên
-HS đọc đề
-HS trả lời từng bước làm của Cường
-HS trả lời
-HS lên bảng thực hiện
- Hs nhận xét
-Hs trả lời
-HS ghi bài
-2HS lên bảng thực hiện
-HS lớp làm vào vỡ
-HS nhận xét
-HS theo dõi và ghi bài
-HS suy nghĩ trả lời
-HS ghi bài
-HS trả lời
-HS ghi nhớ
HS trả lời: 
-HS trả lời
-HS trả lời
-2HS lên bảng thực hiện
-HS lớp làm vào vỡ
-HS nhận xét
-HS hđ nhóm
-H hđ theo nhóm điền vào bảng
-HS theo dõi nhận xét
-HSghi bài
I. Chữa bài tập cũ
Bài 111 tr 21 SBT
Bài tập. Viết các phân số dưới dạng phân số thập phân và phần trăm. 
II. Bài tập luyện tập
1. Cộng hai hỗn số
Bài 99 tr 47 SGK
2. Nhân chia hỗn số 
Bài 101 tr 47 SGK
Bài 102 tr 47 SGK
Cách 2.
Bài 103 tr 47 SGK
3. Tính giá trị biểu thức
Bài 100 tr 47 SGK
Bài 104,105 tr 47 SGK
*Hướng dẫn về nhà. ( ph)
+ Học các khái niệm
+ Bài tập: 	110,111,112,113 SGK
	114,116 SBT
IV. Lưu ý khi sử dụng giáo án
 Lưu ý cho học sinh cách cụ̣ng trừ các hụn sụ́ theo các cách khác nhau. 
 Học sinh ôn lại kiến thức về số thập phân, hỗn số, phẩn trăm đã học.
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Lớp dạy: 
Tiết 91
LUYỆN TẬP
Về phân số và số thập phân
I. Mục tiêu
	1)Vờ̀ kiờ́n thức: HS được rèn luyện kỷ năng thực hiện các phép tính phân số và số thập phân.
	2)Vờ̀ Kĩ năng: HS tìm được các cách khác nhau để tính tổng hoặc hiệu hai hỗn số.
	3)Vờ̀ thái đụ̣: Biết vận dụng linh hoạt các tính chất và qui tắc để thực hiện phép tính. 
4)Định hướng phỏt triển năng lực cho học sinh:
+ Năng lực giải quyết vấn đề.
+ Năng lực suy luọ̃n.
+ Năng lực thực hiợ̀n tính hụ̃n sụ́, thực hiợ̀n phép tính có hụ̃n sụ́, sụ́ thọ̃p phõn, phõ̀n trăm.
II. Phương tiện dạy học
	GV: Bảng phụ, phấn màu, phiếu học tập
	HS: Học và nắm các khái niệm, quy tắc. 
III. Tiến trình dạy - học
HĐ GV
HĐ HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Kiểm tra và chữa bài tập cũ
HS1. Phát biểu quy tắc cộng phân số khác mẫu?
Bài 106tr 48 SGK. (GV đưa đề bài lên bảng)
Hoạt động 2: Bài tập luyện tập
!Y/c hs vận dụng quy tắc hoàn thành các phép tính
!Gọi 4 hs lên bảng thực hiện
!GV theo dõi hs lớp 
!Y/c hs nhận xét
!GV đưa bài 108 lên bảng
!Y/c hs thảo luận
!Y/c hs điền số vào chổ trống 
?So sánh kết quả của hai cách
? Hãy nêu quy tắc cộng trừ hai hỗn số
!Y/c hs hđ nhóm
!GV phát bảng nhóm y/c hs thực hiện
N1,2: 
N3,4: 
N5,6: 
!GV thu bài chữa
!GV nhận xét đánh giá các nhóm
? Ta thực hiện theo thứ tự ntn
?Có cách tính nào khác không
!GV: Ta có thể dùng quy tắc mỡ dấu ngoặc, các t/c cộng, nhân phân số để thực hiện.
!Gọi 3 hs lên bảng thực hiện
!GV hd cho hs sinh yếu
!Y/c hs nhận xét
?Em có nhận xét gì về các số hạng trong biểu thức
? Để tìm x ta thực hiện ntn
!GV:Để tìm x ta đưa các số có chứa x về 1 vế, các số hạng không chứa x về 1 vế.
!Gọi 2 hs lên bảng chữa
!GV hd hs yếu
!Gọi hs nhận xét bài làm bạn
!GV hoàn chỉnh
Kiểm tra 15 phút
1)
a/ Hãy viết các phân số sau dưới dạng số phần trăm.
b/ Hãy viết các phân số sau dưới dạng số thập phân.
2) Tính
a) 
b) 
c) 
-4 hs lên bảng thực hiện
-HS lớp làm vào vỡ
-HS nhận xét
-HS thảo luận
-HS đứng tại chổ trả lời
-HS phát biểu
-HS hđ nhóm
-HS hđ nhóm làm vào bảng
-HS theo dõi nhận xét
-Thực hiện trong ngoặc trước
-HStrả lời
-HS ghi nhận
-3 hs lên bảng thực hiện
-HS lớp làm vào vỡ
-HS nhận xét 
-HS nhận xét
-HS trả lời
-HS tiếp thu
-3hs lên bảng làm
-HS lớp làm nháp
-HS nhận xét
-HS ghi bài
I. Chữa bài tập cũ
Bài 106tr 48 SGK.
II. Bài luyện tập
Bài 107 tr 48 SGK
Bài 108 tr 48 SGK
Cách 2.
Cách 2.
Bài 109 tr 48 SGK
Bài 110 tr 49 SGK
Bài 114 tr 22 SBT
* Hướng dẫn về nhà.
+ Xem lại các bài tập đã chữa với các phép tính về phân số
+Bài tập 	111 SGK
	116,118,119 SBT
IV. Lưu ý khi sử dụng giáo án
 Lưu ý cho học sinh cách cụ̣ng trừ các hụn sụ́ theo các cách khác nhau. 
 Học sinh ôn lại kiến thức về số thập phân, hỗn số, phẩn trăm đã học

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_so_hoc_lop_6_tuan_30.doc