Đề thi học kỳ I năm học 2015 - 2016 môn toán – lớp 10 (thời gian làm bài : 90 phút)

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 769Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I năm học 2015 - 2016 môn toán – lớp 10 (thời gian làm bài : 90 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kỳ I năm học 2015 - 2016 môn toán – lớp 10 (thời gian làm bài : 90 phút)
SỞ GD - ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT C HẢI HẬU
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn Toán – Lớp 10
(Thời gian làm bài : 90 phút)
Đề chính thức
Câu 1: ( 2 điểm). Cho hàm số y= ax2 - bx + 3.
1) Xác đinh a, b để đồ thị hàm số là một đường Parabol có đỉnh I(2;-1).
2) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với các giá trị a, b tương ứng vừa tìm.
Câu 2: (2 điểm).
1) Giải và biện luận phương trình m2(x - 1) = 4x - 3m + 2 theo tham số m.
2) Xác định các giá trị của tham số m để phương trình x2 – 2(m + 2)x + 2m + 3 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x1(x1 - 3x2) + x2(x2 - 3x1) = 8.
Câu 3: (2 điểm). Giải các phương trình sau:
1) ;
2) .
Câu 4: (3 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết A(2;4), B(1;1), C(3;-1).
1) Tính độ dài AB và .
2) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn .
3) Tìm tọa độ điểm I là trung điểm của EB sao cho tam giác EBC nhận H(1;0) làm trực tâm.
Câu 5: ( 1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số	.
_____________________ Hết ___________________
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên TS:; Số báo danh:..

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HK_I.doc