Đề thi câu lạc bộ Toán tuổi thơ Lớp 6 - Số 1 - Trường THCS Lê Bình

docx 1 trang Người đăng phuongthuan Ngày đăng 10/04/2023 Lượt xem 811Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi câu lạc bộ Toán tuổi thơ Lớp 6 - Số 1 - Trường THCS Lê Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi câu lạc bộ Toán tuổi thơ Lớp 6 - Số 1 - Trường THCS Lê Bình
 Trường THCS LÊ BÌNH
CÂU LẠC BỘ TOÁN TUỔI THƠ
 LỚP 6 - SỐ: 1
 Câu 1: Tính nhanh:
19.64 + 76.34
35.12 + 65.13
136.68 + 16.72
(2 + 4 + 6 + + 100). ( 36.33 – 108.111)
2022.2022 – 2020.2024
Câu 2: Tìm số tự nhiên x biết:
156 – ( 50 + x) = 85
8( x + 3) – 12 = 24
124 + 2 ( 120 –x) = 128
1 + 2 + + x = 378
(x+1) + (x +3) + ( x+5) + + (x+ 99) = 2650
 Câu 3: Tìm kết quả của phép nhân.
 A = 132. 3333 ( 50 chữ số 3)
Câu 4: Cho các hình .
 Hình A.	 Hình B	Hình C	Hình D
6
2
1
6
4
7
2
6
2
3
2
1
4
3
7
4
5
2
3
5
3
8
4
7
2
9
8
3
5
6
8
4
7
1
8
7
 Tìm hình cần điền vào dấu ? và giải thích.
7
3
8
3
2
4
3
1
2
?
1
2
1
2
7
4
6
7
4
5
9
6
8
5
7
4
6
9

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_cau_lac_bo_toan_tuoi_tho_lop_6_so_1_truong_thcs_le_bi.docx