Đề kiểm tra học kỳ I - năm học: 2014 – 2015 môn thi: Công nghệ - Lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 527Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I - năm học: 2014 – 2015 môn thi: Công nghệ - Lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I - năm học: 2014 – 2015 môn thi: Công nghệ - Lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
 TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I -- NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN THI: CÔNG NGHỆ - LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2 điểm)
	Hãy nêu những nguyên tắc trong phòng trừ sâu, bệnh? Tại sao lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu, bệnh hại?
Câu 2: (2 điểm)
	Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc? Vì sao?
Câu 3: (1 điểm)
	Hãy nêu tác hại của sâu, bệnh? Cho ví dụ?
Câu 4: (2 điểm)
	Thế nào là bón lót, bón thúc? Căn cứ vào hình thức bón ta chia mấy cách bón?
Câu 5: (3 điểm)
	Thời vụ gieo trồng là gì? Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụ? Vụ đông gieo vào thời gian nào và trồng loại cây gì?
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
 TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN THI: CÔNG NGHỆ - LỚP 7
Câu 1:
	-HS nêu đúng những nguyên tắc: +1.5 đ
	-HS nêu được lý do: +0.5 đ
-Thiếu hoặc sai 1 ý: -0.25 đ 
Câu 2: 
	-HS nêu được: dùng để bón lót: +1 đ
-HS giải thích được lý do: +1 đ
-Thiếu hoặc sai 1 ý: -0.5 đ
Câu 3: 
	-HS nêu đúng tác hại: +0.5 đ
	-HS nêu được ví dụ: +0.5 đ
	-Thiếu hoặc sai 1 ý: -0.5 đ 
Câu 4: 
	-HS nêu được bón lót, bón thúc là gì: +1 đ
	-Kể được tên các hình thức bón: +1 đ
	-Thiếu hoặc sai 1 ý: -0.25 đ 
Câu 5: 
	-HS nêu được thời vụ gieo trồng: +1 đ
	-HS nêu được lý do: +1 đ
	-HS nêu được thời gian: +0.5 đ; nêu được loại cây trồng: +0.5 đ
	-Thiếu hoặc sai 1 ý -0.5 đ 

Tài liệu đính kèm:

  • docTran Danh Ninh.doc