Đề kiểm tra học kì II môn Vật lí Lớp 9 - Năm học 2022-2023 - Trường TH và THCS Minh Tiến

docx 3 trang Người đăng Trịnh Bảo Kiên Ngày đăng 18/10/2023 Lượt xem 675Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Vật lí Lớp 9 - Năm học 2022-2023 - Trường TH và THCS Minh Tiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II môn Vật lí Lớp 9 - Năm học 2022-2023 - Trường TH và THCS Minh Tiến
TRƯỜNG TH&THCS MINH TIẾN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Vật lí lớp 9
Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh:.....Lớp:...
Họ tên, chữ ký của giáo viên chấm
.
Điểm bài kiểm tra
(Bằng số và bằng chữ)
Nhận xét
Họ, tên, chữ ký
Giám thị số 1:. 
Giám thị số 1:. 
ĐỀ BÀI:
A. TRẮC NGHIỆM: (5điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện lên n lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây dẫn sẽ: 
A. Tăng lên n lần. 	C. Tăng lên 2n lần.
B. Giảm đi n lần. 	D. Giảm đi n2 lần.
Câu 2. Khi nói về thủy tinh thể của mắt, câu kết luận nào không đúng:	
A. Thủy tinh thể là một thấu kính hội tụ. B. Thủy tinh thể có độ cong thay đổi được.
C. Thủy tinh thể có tiêu cự không đổi. D. Thủy tinh thể có tiêu cự thay đổi được.
Câu 3. Chiếu một tia sáng từ nước ra không khí thì góc khúc xạ: 
A. Lớn hơn góc tới. 	 B. Nhỏ hơn góc tới. 
C. Bằng góc tới. D. Lớn hơn hoặc bằng góc tới. 
Câu 4. Khi nhìn một vật qua kính lúp thì ảnh có đặc điểm:
A. Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. 
C. Ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật. D. Ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.
Câu 5. Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. Khi quay nam châm của máy phát thì trong cuộn dây của nó xuất hiện dòng điện xoay chiều vì:
A. Từ trường trong lòng cuộn dây luôn tăng.
B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luôn tăng.
C. Từ trường trong lòng cuộn dây không biến đổi.
D. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm.
Câu 6. Ta không thể xác định được thấu kính là hội tụ hay phân kì dựa vào kết luận là:
A. Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
B. Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa.
C. Thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
D. Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
Câu 7. Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm nào sau đây?
A. Chiếu chùm sáng trắng vào một lăng kính.
B. Chiếu chùm sáng trắng vào một tấm thủy tinh mỏng.
C. Chiếu chùm sáng trắng vào một thấu kính phân kì.
D. Chiếu chùm sáng trắng vào một gương phẳng.
Câu 8. Tác dụng nào của dòng điện phụ thuộc vào chiều dòng điện?
A. Tác dụng sinh lí. 	C. Tác dụng quang.
B. Tác dụng từ. 	D. Tác dụng nhiệt.
Câu 9. Khi đặt vật trước thấu kính hội tụ cách quang tâm o một khoảng d = 2f thì ảnh của nó tạo bởi thấu kính có dặc điểm:
A. Ảnh ảo cùng chiều với vật và lớn hơn vật. 
B. Ảnh thật, ngược chiều với vật và lớn hơn vật
C. Ảnh thật, ngược chiều với vật và bằng vật. 
D. Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
Câu 10. Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì. Hình vẽ nào vẽ đúng ảnh A'B' của AB qua thấu kính?
Hình 1
A'
B'
A.
A
B
F
O
F'
A'
B'
C.
A
B
F
O
F'
A'
B'
B.
A
B
F
O
F'
A'
B'
D.
A
B
F
O
F'
B. TỰ LUẬN: (5điểm)
Câu 1.(1,5đ) Nếu đặt vào hai đầu của cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuộn thứ cấp có sáng lên không? Giải thích tại sao và cho biết hiệu điện thế xuất hiện ở cuộn thứ cấp là hiệu điện thế gì?
Câu 2.(1đ) Nêu đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách sửa?
Câu 3. (2,5) Đặt một vật AB cao 4cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm, cách thấu kính 60cm, A nằm trên trục chính. 
a) Hãy nêu cách vẽ và vẽ ảnh của vật theo đúng tỉ lệ.
b) Xác định vị trí, độ lớn và đặc điểm của ảnh. 
BÀI LÀM

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_vat_li_lop_9_nam_hoc_2022_2023_tru.docx