Đề kiểm tra giữa học kì I môn Tin học Lớp 9 - Năm học 2023-2024 - Trường THCS Gia Hòa (Có đáp án)

Câu 1: Hệ thống mười máy tính của xã A kết nối với nhau sau đó kết nối với hệ thống mười máy tính của xã B để thành hệ thống mạng máy tính thì được gọi là:

 

A. Mạng LAN   B.Mạng WAN        C. Mạng liên xã      D. Mạng nội bộ

 

Câu 2: Để chia sẽ thông tin trên mạng Internet qua trang Web  thì thông tin được lưu ở:

 

A. Ở máy chủ lưu thông tin đó          B. Ở chính trang web đó                          

 

C. Máy chủ có web đó                     D. Ở máy tính lưu thông tin đó

 

Câu 3: Muốn kết nối Internet thì phải đăng ký với:

 

A. Bưu điện VNPT                                                         B. Công ty Viettel     

 

C. Công ty Mobile                                                          D. Nhà cung cấp dich vụ mạng Internet

 

Câu 4: Muốn truy cập trang Web thì máy tính phải có phần mềm:

 

A. Internet Explorer  B. Mozilla FireFox                         C. Google Chrome   D. Duyệt Web

 

Câu 5: Muốn đăng ký hộp thư điện tử của máy chủ nào thì ta phải:

 

A. Đăng ký với trang Web có máy chủ đó    B. Đăng nhập vào trang Web có máy chủ đó

 

C. Truy cập vào trang Web của máy chủ đó  D. Truy cập vào trang Google hoặc Yahoo

 

Câu 6: Dịch vụ thư điện tử gửi được:

 

A. Nhiều dạng thông tin                   B. Chỉ dạng thông tin văn bản

 

C. Thông tin văn bản và hình ảnh     D. Thông tin văn bản và các đường liên kết

 

Câu 7: Siêu văn bản là gì?

 

A. Là loại văn bản được tích hợp từ nhiều dạng dữ liệu: văn bản, hình ảnh, âm thanh.

 

B. Là loại văn bản được tích hợp từ nhiều dạng dữ liệu: văn bản, hình ảnh, âm thanh,

 

video và các siêu liên kết tới các liên kết khác.

 

C. Là loại văn bản được tích hợp từ nhiều dạng dữ liệu: Văn bản, hình ảnh, âm thanh,

 

Video.

 

D. Các câu trên đều sai.

 

Câu 8: Website là gì?

 

 

docx 5 trang Người đăng Mai Đào Ngày đăng 10/06/2024 Lượt xem 40Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I môn Tin học Lớp 9 - Năm học 2023-2024 - Trường THCS Gia Hòa (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kì I môn Tin học Lớp 9 - Năm học 2023-2024 - Trường THCS Gia Hòa (Có đáp án)
PHÒNG GD&ĐT GIA VIỄN
TRƯỜNG THCS GIA HÒA
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
 NĂM HỌC 2023-2024
MÔN TIN HỌC LỚP 9
Thời gian: 45 phút
Giáo viên ra đề: Hà Thị Hồng Khuyên

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 Cấp
 Độ 
Nội dung	
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1: Mạng máy tính
-Biết khái niệm mạng máy tính, phận biệt mạng và vai trò máy tín trong mạng.


-Nêu được lợi ích mạng máy tính

Số câu
2(C1,2) 


0,5(C9)
2,5
Số điểm
1đ


1,5đ
 2,5 đ 
Tỉ lệ
10%


15%
25%
2. Mạng Internet
- Biết được để kết nối được mạng máy tính cần phải làm gì, máy tính cài phần mềm nào.
- Biết kiến thức mở rộng của mạng internet
Số câu
2(C3,4)
0,5(C10)


2,5
Số điểm
1 đ
 1,5 đ


 2,5 đ
Tỉ lệ
10%
15%


 25%
3. Tìm kiếm thông tin trên Internet
- Biết khái niệm siêuvăn bản và Website


-Nêu được mặt trái của internet.

- Biết kiến thức mở rộng của tìm kiếm thông tin trên mạng internet
 


Số câu
2(C7,8)


0,5(C9)

0,5(C10)


3
Số điểm
1đ


 1,5 đ

1,5 đ


3đ
Tỉ lệ
10%


15%

15%

20%
 30%
4. Thư điện tử
Biết khái niệm thư điện tử.

 Biết dịch vụ thư điện tử gửi được những gì.


Số câu
1(C5)

1(C6)

2
Số điểm
 0,5đ

 0,5đ

1đ
Tỉ lệ
5%

5%

 10%
Tổng câu
7

1
1

1


110
Tổng điểm
3,5đ

0,5đ
3đ

3 đ


10đ
Tỉ lệ
35%

5%
30%

30%


100%

ĐỀ KIỂM TRA 
Năm học 2023-2024
Môn Tin học 9
(Thời gian làm bài: 45 phút)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 Điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Hệ thống mười máy tính của xã A kết nối với nhau sau đó kết nối với hệ thống mười máy tính của xã B để thành hệ thống mạng máy tính thì được gọi là:
A. Mạng LAN	B.Mạng WAN	C. Mạng liên xã	D. Mạng nội bộ
Câu 2: Để chia sẽ thông tin trên mạng Internet qua trang Web thì thông tin được lưu ở:
A. Ở máy chủ lưu thông tin đó	B. Ở chính trang web đó	
C. Máy chủ có web đó 	D. Ở máy tính lưu thông tin đó
Câu 3: Muốn kết nối Internet thì phải đăng ký với:
A. Bưu điện VNPT	B. Công ty Viettel	
C. Công ty Mobile	D. Nhà cung cấp dich vụ mạng Internet
Câu 4: Muốn truy cập trang Web thì máy tính phải có phần mềm:
A. Internet Explorer B. Mozilla FireFox	 C. Google Chrome	 D. Duyệt Web
Câu 5: Muốn đăng ký hộp thư điện tử của máy chủ nào thì ta phải:
A. Đăng ký với trang Web có máy chủ đó B. Đăng nhập vào trang Web có máy chủ đó
C. Truy cập vào trang Web của máy chủ đó D. Truy cập vào trang Google hoặc Yahoo
Câu 6: Dịch vụ thư điện tử gửi được:
A. Nhiều dạng thông tin	B. Chỉ dạng thông tin văn bản
C. Thông tin văn bản và hình ảnh	D. Thông tin văn bản và các đường liên kết
Câu 7: Siêu văn bản là gì?
A. Là loại văn bản được tích hợp từ nhiều dạng dữ liệu: văn bản, hình ảnh, âm thanh.
B. Là loại văn bản được tích hợp từ nhiều dạng dữ liệu: văn bản, hình ảnh, âm thanh, 
video và các siêu liên kết tới các liên kết khác.
C. Là loại văn bản được tích hợp từ nhiều dạng dữ liệu: Văn bản, hình ảnh, âm thanh, 
Video.
D. Các câu trên đều sai.
Câu 8: Website là gì?
A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập
B. Gồm nhiều trang web
C. 
D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 9 (2 điểm): Em hãy nêu lợi ích của mạng máy tính và mặt trái của mạng Internet?
Câu 10 (2 điểm): Em hãy nêu thứ tự các thao tác để tìm kiếm thông tin trên Internet? Kể tên bốn máy tìm kiếm mà em biết? Theo em một trang web thu hút cần có đặc điểm gì?
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIN HỌC 9
NĂM HỌC 2023-2024
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 
Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
b
a
d
d
c
a
b
d
II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 9
(3đ)
Lợi ích của mạng máy tính
Dùng chung dữ liệu.
0,25
Dùng chung thiết bị phần cứng.
0,25
Dùng chung phần mềm
0,25
Trao đổi thông tin
0,25
Mặt trái của mạng Internet
Internet tạo ra thế giới ảo, con người sống khép kín, ít quan tâm đến những thay đổi của thực tế.
0,5
Con người ngày càng bị internet chi phối, phụ thuộc quá nhiều vào nó
0,5
Lạm dụng mạng Internet vào những trò giải trí mất nhiều thời gian, ảnh hưởng sức khỏe
0,5
Có những web mang tính xuyên tạc nội dung làm ảnh hưởng xã hội 
0,5
Câu 10
(3đ)
Thao tác tìm kiếm thông tin:
Khởi động trình duyệt
0,25
Nhập địa chỉ trang web của máy tìm kiếm
0,25
Nhập từ khóa ô vào ô từ khóa
0,25
Nhấn Enter hoặc nút lệnh tìm kiếm
0,25
Bốn máy tìm kiếm
www.google.com
0,25
www.yahoo.com
0,25
www.bing.com
0,25
www.youtube.com
0,25
Một trang web thu hút cần có
Nội dung thông tin chính xác, nhanh, sâu sắc,..
0,25
Hình ảnh trang trí hợp lý
0,25
Tốc độ truy cập nhanh
0,25
Có nhiều liên kết chia sẻ. 
0,25
	

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_tin_hoc_lop_9_nam_hoc_2023_202.docx