Đề đề nghị kiểm tra học kỳ II – lớp 6

docx 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 687Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề đề nghị kiểm tra học kỳ II – lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề đề nghị kiểm tra học kỳ II – lớp 6
Trường THCS Rạng Đông 
ĐỀ ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 6
Tính hợp lí (nếu có thể): ( 2,5 điểm)
	b) 79∙513+813∙79 - 179	 	c) 25+35( 1 – 123 )
Tính x (3 điểm) :
– x – 12=34	 	b) (4,5-2x):=	c) 
Lớp 6A có 40 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 14 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá chiếm 23 số học sinh còn lại. Tính số học sinh mỗi loại. (2 điểm) 
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 
xÔy = 700, xÔz = 1400
Trong ba tia Ox,Oy,Oz tia nào nằm giữa? Vì sao? Tính yÔz 
Tia Oy có là phân giác của xÔz không? Vì sao? 
Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox. Tính zÔm
So sánh : 20152016+20162017 và 2015+20162016+2017 (0,5 điểm)
Đáp án
1.a) = (0,75 điểm)
79∙513+813∙79-179
= 79∙513+813-169	(0.25 điểm)
 = 79∙ 1 - 169 (0.25 điểm)
 = - 1 (0,5 điểm)
c) 25+35*( 1 – 123 )
 = 25+35*( 33 – 53 ) (0.25 điểm)
= 25+35*-23	(0.25 điểm)
= 25+-25 = 0 	(0.25 điểm)
2. Tính x : 
a) – x – 12=34
 – x = 12+34 (0.25 điểm)
 – x = 24+34 (0.25 điểm)
 – x = 54 (0.25 điểm)
 x = -54 (0.25 điểm)
(4,5-2x) =	
 4,5-2x =1	(0.25 điểm)	 
 2x= 4,5-1	(0.25 điểm)	 
 x =3,5: 2	(0.25 điểm) 
	 x=1,75	(0.25 điểm)	 
 hay (0.25 điểm)
 hay (0.25 điểm)
 hay x= (0.25 điểm)
 x= hay x= (0.25 điểm)
Tìm được số học sinh trung bình (0. 5 điểm)
Tìm số học sinh còn lại (0.5 điểm)
Tìm số học sinh khá và giỏi mỗi loại 0.5 điểm
Lí luận nêu được tia nằm giữa 0.5 điểm
Viết công thức cộng góc 0.25 điểm
Tính đúng yÔz 0.25 điểm
Lí luận, giải thích được vì sao tia Oy là phân giác 0.5 điểm
Nêu được xÔz và zÔm là hai góc kề bù 0.25 điểm
y
Tính đúng zÔm 0.25 điểm
z
1400
700
m
x
O
2015+20162016+2017 < 2015+20162017<20152017+20162017<20152016+20162017 (0,5 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docxRĐ 6_II.docx