Bài ôn tập Vật lý 12 - Kiểm tra 45 phút

doc 10 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 1267Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài ôn tập Vật lý 12 - Kiểm tra 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài ôn tập Vật lý 12 - Kiểm tra 45 phút
Họ và tên HS:...........................................................
Lớp:......................................................
KIỂM TRA 45 PHÚT
Đề 1
 1. Chọn câu trả lời sai?ánh sáng trắng là ánh sáng 
	A. bị tán sắc khi đi qua lăng kính 	
B. được tổng hợp từ 3 màu cơ bản là đỏ, xanh da trời và màu lục 	
C. khi truyền từ không khí vào nước thì tách thành dải màu cầu vồng từ đỏ đến tím 
	D. có bước sóng xác định 
 2. Trong thí nghiệm Yâng, nếu xét trên một vân sáng cùng bậc thì 
	A. các ánh sáng lệch như nhau 	B. ánh sáng xanh bị lệch nhiều nhất 	
C. ánh sáng tím bị lệch nhiều nhất 	D. ánh sáng đỏ bị lệch nhiều nhất 
 3. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 0,1mF và một cuộn cảm có hệ số tự cảm 1mH. Tần số dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là 
	A. 3,2.104Hz 	B. 1,59.104Hz 	C. 3,2.103Hz 	D. 1,59.103Hz 
 4. Chọn câu trả lời sai?Tia hồng ngoại 
	A. có bản chất là sóng điện từ 	
B. ứng dụng để chữa bệnh còi xương 
	C. do các vật nung nóng phát ra, tác dụng nổi bật là tác dụng nhiệt 	
D. là những bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng lớn hơn 750nm 
5. Mạch dao động điện từ LC có chu kỳ 
	A. phụ thuộc vào cả L và C 	B. không phụ thuộc vào L và C 	
C. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C 	D. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L 
6. Tần số dao động điện từ tự do trong mạch dao động được xác định bởi hệ thức nào sau đây 
	A. f = 2p 	B. f = 	C. f = 2p 	D. f = 2p 
7. Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lý tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số q = Q0coswt. biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch sẽ là i = I0cos(wt + j) với: 
	A. j = p 	B. j = 	C. j =- 	D. j = 0 
8. Một mạch dao động LC có năng lượng 36.10-6J và điện dung của tụ điện C là 2,5mF. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 4V thì năng lượng tập trung ở cuộn cảm là 
	A. 26.10-5J 	B. 26.10-6J 	C. 16.10-6J 	D. 16.10-5J 
 9. Sóng điện từ khác với sóng cơ ở những điểm nào 
	A. sóng điện từ và sóng cơ mang năng lượng 	
B. sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ của các phần tử vật chất trong môi trường đàn hồi còn sóng điện từ là sự lan truyền của điện từ trường 	
C. sóng điện từ tồn tại cả trong chân không còn sóng cơ thì không 	
D. sóng cơ có thể là sóng ngang hoặc sóng dọc còn sóng điện từ là sóng ngang 
10. Tìm phát biểu sai về năng lượng trong mạch dao động 
	A. tại mọi thời điểm tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi, nói cách khác, năng lượng của mạch dao động được bảo toàn 	
B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều hoà với tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch 	
C. khi năng lượng điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng lên và ngược lại 	
D. năng lượng của mạch dao động gồm năng lượng điện trường chỉ tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường chỉ tập trung ở cuộn cảm 
 11. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05cos2000t(A). Tần số dao động của mạch là 
	A. 318,5rad/s 	B. 2000Hz 	C. 2000rad/s 	D. 318,5Hz 
12. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C = 880pF và cuộn cảm L = 20mH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là 
	A. 250m 	B. 100m 	C. 150m 	D. 500m 
13. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05cos2000t(A). Tụ điện trong mạch có điện dung 5mF. Độ tự cảm của cuộn cảm là 
	A. 50mH 	B. 50H 	C. 5.10-6H 	D. 5.10-8H 
14. Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150kHz. Bước sóng của sóng điện từ là 
	A. 1000m 	B. 1000km 	C. 2000m 	D. 2000km 
 15. Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động được xác định bởi hệ thức nào sau đây 
	A. T =2p 	B. T = 2p 	C. T = 2p 	D. T = 
16. Mạch dao động điện từ có cấu tạo gồm 
	A. nguồn điện một chiều và điện trở mắc thành mạch kín 	
B. nguồn điện một chiều và cuộn cảm mắc thành mạch kín 	
C. tụ điện và cuộn cảm mắc thành mạch kín 	
D. nguồn điện một chiều và tụ điện mắc thành mạch kín 
17. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L = 2mH và một tụ xoay Cx. Để chu kỳ riêng của mạch T = 1ms thì giá trị của Cx là 
	A. 25pF 	B. 72,1pF 	C. 126,6pF 	D. 12,7pF 
18. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1mH. Chu kỳ của dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là 
	A. 628ms 	B. 6,28ms 	C. 6,28ms 	D. 62,8ms 
19. Chọn câu trả lời sai? ánh sáng đơn sắc là ánh sáng 
	A. bị khúc xạ qua lăng kính 	
B. có một màu sắc nhất định 	
C. không bị tán sắc khi qua lăng kính 	
D. có vận tốc không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác 
 20. Khoảng vân được định nghĩa là 
	A. khoảng cách giữa hai vân sáng cùng bậc 	B. khoảng cách giữa vân sáng và vân tối gần nhau 	C. khoảng cách giữa hai vân tối cùng bậc 	D. khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề nhau 
II.Phần bài tập tự luận:
Baì tập 1: Một mạch dao động LC có cuộn cảm có L = 5mH và tụ điện C = 5mF. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0 = 10V.
a/ Tính tần số dao động điện từ riêng của mạch?
b/ Tính năng lượng toàn phần của mạch và điện tích cực đại trên bản tụ?
c/ Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là u = 5V thì năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm là bao nhiêu?
Bài tập 2: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng biết khoảng cách giữa hai khe a = 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 2m, ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng l = 0,5mm.
a/ Tính khoảng vân i?
b/ Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 32mm. Hỏi có bao nhiêu vân sáng quan sát được trên màn?
Họ và tên HS:...........................................................
Lớp:......................................................
KIỂM TRA 45 PHÚT
Đề 2
 1. Mạch dao động điện từ LC có chu kỳ 
	A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C 
	B. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L 
	C. không phụ thuộc vào L và C 	
D. phụ thuộc vào cả L và C 
 2. Chọn câu trả lời sai? Tia tử ngoại 
	A. có bản chất là sóng cơ học 	
B. là bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng nhỏ hơn 380nm 	
C. ứng dụng để chữa bệnh còi xương 	
D. do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra 
 3. Chọn câu đúng. Trong điện từ trường, các véc tơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ luôn 
	A. có phương vuông góc với nhau 	B. có phương lệch nhau góc 450 	
C. cùng phương, ngược chiều 	D. cùng phương, cùng chiều 
4. Tần số dao động điện từ tự do trong mạch dao động được xác định bởi hệ thức nào sau đây 
	A. f = 2p 	B. f = 	C. f = 2p 	D. f = 2p 
5. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05cos2000t(A). Tụ điện trong mạch có điện dung 5mF. Độ tự cảm của cuộn cảm là 
	A. 5.10-8H 	B. 50mH 	C. 5.10-6H 	D. 50H 
6. Trong thí nghiệm Yâng, nếu xét trên một vân sáng cùng bậc thì 
	A. ánh sáng xanh bị lệch nhiều nhất 	B. ánh sáng tím bị lệch nhiều nhất 	
C. các ánh sáng lệch như nhau 	D. ánh sáng đỏ bị lệch nhiều nhất 
7. Sóng điện từ khác với sóng cơ ở những điểm nào 
	A. sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ của các phần tử vật chất trong môi trường đàn hồi còn sóng điện từ là sự lan truyền của điện từ trường 	
B. sóng điện từ tồn tại cả trong chân không còn sóng cơ thì không 	
C. sóng điện từ và sóng cơ mang năng lượng 	
D. sóng cơ có thể là sóng ngang hoặc sóng dọc còn sóng điện từ là sóng ngang 
 8. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 0,1mF và một cuộn cảm có hệ số tự cảm 1mH. Tần số dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là 
	A. 3,2.103Hz 	B. 1,59.103Hz 	C. 3,2.104Hz 	D. 1,59.104Hz 
9. Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động được xác định bởi hệ thức nào sau đây 
	A. T = 2p 	B. T =2p 	C. T = 	D. T = 2p 
10. Công thức tính khoảng vân là 
	A. 	B. 	C. 	D. 
11. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự biến thiên điện tích của tụ điện trong mạch dao động 
	A. điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với tần số góc w = 	
B. điện tích của tụ điện không biến thiên mà chỉ di chuyển từ bản cực này sang bản kia 	
C. điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với tần số góc w = 	
D. điện tích của tụ điện biến thiên theo hàm số mũ theo thời gian 
12. Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150kHz. Bước sóng của sóng điện từ là 
	A. 1000m 	B. 1000km 	C. 2000km 	D. 2000m 
13. Một ánh sáng đơn sắc có tần số là4.1014Hz. Bước sóng của tia sáng này trong chân không là 
	A. 0,75nm 	B. 0,75mm 	C. 0,75mm 	D. 0,75m 
14. Chọn câu trả lời sai?ánh sáng trắng là ánh sáng 
	A. có bước sóng xác định 	
B. được tổng hợp từ 3 màu cơ bản là đỏ, xanh da trời và màu lục 	
C. bị tán sắc khi đi qua lăng kính 	
D. khi truyền từ không khí vào nước thì tách thành dải màu cầu vồng từ đỏ đến tím 
15. Bức xạ màu vàng của natri trong không khí có bước sóng là 
	A. 0,589nm 	B. 0,589mm 	C. 0,589mm 	D. 0,589A0 
16. Tìm phát biểu sai về năng lượng trong mạch dao động 
	A. năng lượng của mạch dao động gồm năng lượng điện trường chỉ tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường chỉ tập trung ở cuộn cảm 	
B. khi năng lượng điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng lên và ngược lại 	
C. tại mọi thời điểm tổng năqng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi, nói cách khác, năng lượng của mạch dao động được bảo toàn 	
D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều hoà với tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch 
17. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L = 2mH và một tụ xoay Cx. Để chu kỳ riêng của mạch T = 1ms thì giá trị của Cx là 
	A. 25pF 	B. 12,7pF 	C. 126,6pF 	D. 72,1pF 
18. Kết quả của thí nghiệm Yâng 
	A. không cho kết quả gì 	
B. là kết quả của hiện tượng tán sắc ánh sáng 	
C. là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt 	
D. là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng 
19. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C = 880pF và cuộn cảm L = 20mH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là 
	A. 250m 	B. 150m 	C. 100m 	D. 500m 
20. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 1mH. Chu kỳ của dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là 
	A. 6,28ms 	B. 62,8ms 	C. 6,28ms 	D. 628ms 
II.Phần bài tập tự luận:
Baì tập 1: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm và một tụ điện C. Tần số dao động riêng của mạch là f = 1MHz. 
a/ Tính giá trị của C?
b/ Biết điện tích cực đại trên bản tụ là Q0 = 10-3C. Tính năng lượng toàn phần của mạch và hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ?
c/ Mạch dao động này phát sóng vô tuyến có bước sóng bao nhiêu ?
Bài tập 2:Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng. Biết khoảng cách giữa hai khe a = 0,2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 1m. khoảng cách giữa 9 vân sáng là 28mm.
a/ Tính bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm?
b/ Người ta thay ánh sáng đơn sắc này bằng ánh sáng đơn sắc khác có bước sỏng nhỏ hơn hai lần .Hỏi chiều rộng của miền giao thoa sẽ là bao nhiêu?
Họ và tên HS:...........................................................
Lớp:......................................................
KIỂM TRA 45 PHÚT
Đề 3
 1. Chọn câu trả lời sai? Tia tử ngoại 
	A. do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra 	
B. có bản chất là sóng cơ học 	
C. là bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng nhỏ hơn 380nm 	
D. ứng dụng để chữa bệnh còi xương 
2. Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lý tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số q = Q0coswt. biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch sẽ là i = I0cos(wt + j) với: 
	A. j = p 	B. j = 0 	C. j =- 	D. j = 
 3. Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150kHz. Bước sóng của sóng điện từ là 
	A. 1000km 	B. 2000m 	C. 2000km 	D. 1000m 
 4. Khoảng vân được định nghĩa là 
	A. khoảng cách giữa hai vân sáng cùng bậc 	
B. khoảng cách giữa hai vân tối cùng bậc 	
C. khoảng cách giữa vân sáng và vân tối gần nhau 	
D. khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề nhau 
5. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 0,1mF và một cuộn cảm có hệ số tự cảm 1mH. Tần số dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là 
	A. 3,2.104Hz 	B. 1,59.103Hz 	C. 3,2.103Hz 	D. 1,59.104Hz 
6. Chọn câu trả lời sai 
	A. Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng, tia tím có góc lệch nhỏ nhất 	
B. Nguyên nhân tán sắc ánh sáng là do chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau 	
C. Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng, tia đỏ có góc lệch nhỏ nhất 	
D. ánh sáng đơn sắc không bị lăng kính làm tán sắc 
7. Công thức tính khoảng vân là 
	A. 	B. 	C. 	D. 
 8. Tìm phát biểu sai về năng lượng trong mạch dao động 
	A. khi năng lượng điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng lên và ngược lại 	
B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều hoà với tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch 	
C. tại mọi thời điểm tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi, nói cách khác, năng lượng của mạch dao động được bảo toàn 	
D. năng lượng của mạch dao động gồm năng lượng điện trường chỉ tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường chỉ tập trung ở cuộn cảm 
9. Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động là không đúng 
	A. năng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện 	
B. điện tích trong mạch biến thiên điều hoà 	
C. tần số dao động của mạch phụ thuộc vào điện tích của tụ 	
D. năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm 
10. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự biến thiên điện tích của tụ điện trong mạch dao động 
	A. điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với tần số góc w = 	
B. điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với tần số góc w = 	
C. điện tích của tụ điện không biến thiên mà chỉ di chuyển từ bản cực này sang bản kia 	
D. điện tích của tụ điện biến thiên theo hàm số mũ theo thời gian 
11. Bức xạ màu vàng của natri trong không khí có bước sóng là 
	A. 0,589mm 	B. 0,589mm 	C. 0,589nm 	D. 0,589A0 
12. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05cos2000t(A). Tụ điện trong mạch có điện dung 5mF. Độ tự cảm của cuộn cảm là 
	A. 50H 	B. 50mH 	C. 5.10-6H 	D. 5.10-8H 
 13. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05cos2000t(A). Tần số dao động của mạch là 
	A. 318,5rad/s 	B. 2000rad/s 	C. 318,5Hz 	D. 2000Hz 
14. Chọn câu đúng. Trong điện từ trường, các véc tơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ luôn 
	A. có phương vuông góc với nhau 	B. cùng phương, ngược chiều 	
C. có phương lệch nhau góc 450 	D. cùng phương, cùng chiều 
15. Sóng điện từ khác với sóng cơ ở những điểm nào 
	A. sóng điện từ tồn tại cả trong chân không còn sóng cơ thì không 	
B. sóng điện từ và sóng cơ mang năng lượng 	
C. sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ của các phần tử vật chất trong môi trường đàn hồi còn sóng điện từ là sự lan truyền của điện từ trường 	
D. sóng cơ có thể là sóng ngang hoặc sóng dọc còn sóng điện từ là sóng ngang 
16. Chọn câu trả lời sai?Tia hồng ngoại 
	A. ứng dụng để chữa bệnh còi xương 	
B. có bản chất là sóng điện từ 	
C. do các vật nung nóng phát ra, tác dụng nổi bật là tác dụng nhiệt 	
D. là những bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng lớn hơn 750nm 
 17. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C = 880pF và cuộn cảm L = 20mH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là 
	A. 150m 	B. 100m 	C. 500m 	D. 250m 
18. Một mạch dao động LC có năng lượng 36.10-6J và điện dung của tụ điện C là 2,5mF. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 4V thì năng lượng tập trung ở cuộn cảm là 
	A. 26.10-5J 	B. 26.10-6J 	C. 16.10-6J 	D. 16.10-5J 
19. Tần số dao động điện từ tự do trong mạch dao động được xác định bởi hệ thức nào sau đây 
	A. f = 2p 	B. f = 2p 	C. f = 2p 	D. f = 
 20. Chọn câu trả lời sai?Tia X 
	A. bản chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn 	
B. Trong y học dùng để chữa bệnh còi xương 	
C. có khả năng đâm xuyên mạnh 	
D. trong công nghiệp dùng để xác định các khuyết tật trong các sản phẩm đúc 
II.Phần bài tập tự luận:
Baì tập 1: Một mạch dao động LC có cuộn cảm có L = 5mH và tụ điện C = 5mF. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0 = 10V.
a/ Tính tần số dao động điện từ riêng của mạch?
b/ Tính năng lượng toàn phần của mạch và điện tích cực đại trên bản tụ?
c/ Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là u = 5V thì năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm là bao nhiêu?
Bài tập 2: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng biết khoảng cách giữa hai khe a = 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 2m, ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng l = 0,5mm.
a/ Tính khoảng vân i?
b/ Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 32mm. Hỏi có bao nhiêu vân sáng quan sát được trên màn?
Họ và tên HS:...........................................................
Lớp:......................................................
KIỂM TRA 45 PHÚT
Đề 4
 1. Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lý tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số q = Q0coswt. biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch sẽ là i = I0cos(wt + j) với: 
	A. j = 	B. j =- 	C. j = 0 	D. j = p 
 2. Dao động điện từ trong mạch dao động là quá trình: 
	A. chuyển hoá tuần hoàn giữa năng lượng từ trường và năng lượng điện trường 	
B. bảo toàn hiệu điện thế giữa hai bản cực tụ điện 	
C. biến đổi theo hàm số mũ của chuyển động 	
D. biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụ điện 
3. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường 
	A. từ trường xoáy có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện 	
B. điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức là những đường cong 	
C. khi từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy 
	D. khi điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy 
4. Bức xạ màu vàng của natri trong không khí có bước sóng là 
	A. 0,589A0 	B. 0,589nm 	C. 0,589mm 	D. 0,589mm 
5. Chọn câu trả lời sai?Tia X 
	A. trong công nghiệp dùng để xác định các khuyết tật trong các sản phẩm đúc 	
B. có khả năng đâm xuyên mạnh 	
C. bản chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn 	
D. Trong y học dùng để chữa bệnh còi xương 
6. Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động được xác định bởi hệ thức nào sau đây 
	A. T =2p 	B. T = 2p 	C. T = 	D. T = 2p 
7. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C = 880pF và cuộn cảm L = 20mH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là 
	A. 500m 	B. 250m 	C. 150m 	D. 100m 
8. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05cos2000t(A). Tụ điện trong mạch có điện dung 5mF. Độ tự cảm của cuộn cảm là 
	A. 50mH 	B. 5.10-6H 	C. 5.10-8H 	D. 50H 
9. Khoảng vân được định nghĩa là 
	A. khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề nhau 	
B. khoảng cách giữa vân sáng và vân tối gần nhau 	
C. khoảng cách giữa hai vân sáng cùng bậc 	
D. khoảng cách giữa hai vân tối cùng bậc 
10. Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động là không đúng 
	A. năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm 	
B. điện tích trong mạch biến thiên điều hoà 	
C. tần số dao động của mạch phụ thuộc vào điện tích của tụ 	
D. năng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện 
11. Chọn câu trả lời sai? ánh sáng đơn sắc là ánh sáng 
	A. không bị tán sắc khi qua lăng kính 	
B. có vận tốc không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác 	
C. bị khúc xạ qua lăng kính 	
D. có một màu sắc nhất định 
12. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L = 2mH và một tụ xoay Cx. Để chu kỳ riêng của mạch T = 1ms thì giá trị của Cx là 
	A. 72,1pF 	B. 12,7pF 	C. 25pF 	D. 126,6pF 
13. Chọn câu trả lời sai 
	A. Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng, tia đỏ có góc lệch nhỏ nhất 	
B. Nguyên nhân tán sắc ánh sáng là do chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau 	
C. Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng, tia tím có góc lệch nhỏ nhất 	
D. ánh sáng đơn sắc không bị lăng kính làm tán sắc 
14. Mạch dao động điện từ LC có chu kỳ 
	A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C 	
B. phụ thuộc vào cả L và C 	
C. không phụ thuộc vào L và C 	
D. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L 
15. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự biến thiên điện tích của tụ điện trong mạch dao động 
	A. điện tích của tụ điện không biến thiên mà chỉ di chuyển từ bản cực này sang bản kia 	
B. điện tích của tụ điện biến thiên theo hàm số mũ theo thời gian 	
C. điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với tần số góc w = 	
D. điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với tần số góc w = 
16. Chọn câu trả lời sai?ánh sáng trắng là ánh sáng 
	A. có bước sóng xác định 	
B. khi truyền từ không khí vào nước thì tách thành dải màu cầu vồng từ đỏ đến tím 	
C. được tổng hợp từ 3 màu cơ bản là đỏ, xanh da trời và màu lục 	
D. bị tán sắc khi đi qua lăng kính 
17. Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 0,1mF và một cuộn cảm có hệ số tự cảm 1mH. Tần số dao động điện từ riêng trong mạch sẽ là 
	A. 1,59.103Hz 	B. 3,2.104Hz 	C. 3,2.103Hz 	D. 1,59.104Hz 
18. Tần số dao động điện từ tự do trong mạch dao động được xác định bởi hệ thức nào sau đây 
A. f = 2p 	B. f = 2p 	C. f = 	D. f = 2p 
19. Mạch dao động điện từ có cấu tạo gồm 
	A. nguồn điện một chiều và tụ điện mắc thành mạch kín 	
B. nguồn điện một chiều và cuộn cảm mắc thành mạch kín 
	C. nguồn điện một chiều và điện trở mắc thành mạch kín 	
D. tụ điện và cuộn cảm mắc thành mạch kín 
20. Chọn câu trả lời sai?Tia hồng ngoại 
	A. do các vật nung nóng phát ra, tác dụng nổi bật là tác dụng nhiệt 	
B. có bản chất là sóng điện từ 	
C. ứng dụng để chữa bệnh còi xương 	
D. là những bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng lớn hơn 750nm 
II.Phần bài tập tự luận:
Baì tập 1: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm và một tụ điện C. Tần số dao động riêng của mạch là f = 1MHz. 
a/ Tính giá trị của C?
b/ Biết điện tích cực đại trên bản tụ là Q0 = 10-3C. Tính năng lượng toàn phần của mạch và hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ?
c/ Mạch dao động này phát sóng vô tuyến có bước sóng bao nhiêu ?
Bài tập 2:Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng. Biết khoảng cách giữa hai khe a = 0,2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 1m. khoảng cách giữa 9 vân sáng là 28mm.
a/ Tính bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm?
b/ Người ta thay ánh sáng đơn sắc này bằng ánh sáng đơn sắc khác có bước sỏng nhỏ hơn hai lần .Hỏi chiều rộng của miền giao thoa sẽ là bao nhiêu?

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_45_phut_2015_2016.doc