Thi kiểm tra học kì I môn toán : 6 thời gian : 90 phút (không tính thời gian phát đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 70Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thi kiểm tra học kì I môn toán : 6 thời gian : 90 phút (không tính thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thi kiểm tra học kì I môn toán : 6 thời gian : 90 phút (không tính thời gian phát đề)
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN PHÚ NHUẬN 
TRƯỜNG THCS-THPT HỒNG HÀ 
THI KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN :6
Thời gian : 90’ (Không tính thời gian phát đề)
ĐỀ:..
Bài 1:( 3 điểm ) Thực hiện phép tính 
a)6.32 – 24: 23
b)127- [130 -27: 32 ]
c)107 – {38+ [7.32 -24:6 + (9-7)3]}:15
Bài 2: (2 điểm )Tìm x
71- (33 +x) =26
4(x-3) =72 -110
32 (x+4) -52=5.22
9x-1=81
Bài 3: (1.5 điểm)Cho hai tập hợp 
A={1,6,7,8,13,25}
B={xN / 2 x10 }
a)Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp B
b)Tìm giao của hai tập hợp A và B 
Bài 4: (1.5 điểm ) Hai đội công nhân trồng một số cây như nhau .Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây ,mỗi công nhân đội II phải trồng 9 cây .tính số cây mỗi đội phải trồng ,biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200
Bài 5 : (2 điểm )Cho đoạn thẳng AB dài 8 cm .Trên AB lấy điểm M sao cho AM=4 cm 
a)Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không ?.Vì sao ?
b)So sánh AM và MB
c)M có là trung điểm của AB không ?
.. HẾT.
 Người ra đề
 Bùi Viết Hoàng
ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM
Bài 1
a)6.32 – 24: 23 = 51
b)127- [130 -27: 32 ] =0
c)107 – {38+ [7.32 -24:6 + (9-7)3]}:15 =100
1 điểm 
1 điểm
1 điểm 
Bài 2: (2 điểm )Tìm x
71- (33 +x) =26
x= 12
4(x-3) =72 -110
x=15
32 (x+4) -52=5.22
x=1
9x-1=81
x=3
0.5 điểm
0.5 điểm 
0.5 điểm
0.5 điểm 
Bài 3:
B={2,3,4,5,6,7,8,9,10}
AB={6,7,8}
0.5 điểm 
1điểm 
Bài 4: Gọi số cây mỗi đội phải trồng là a ta có 
 aBC (8,9) và 100 a200
a=144
0.5 điểm 
0.5 điểm 
0.5 điểm 
Bài 5:
Vẽ được hình 
a)Điểm M nằm giữa hai điểm A và B vì AM=4cm <AB=8cm 
b)AM+MB=AM
 4+MB=8
Suy ra MB=4cm 
Vậy AM=MB
c)M là trung điểm của MB 
vì M nằm giũa A và B và AM=MB
0.5 điểm
1 điểm 
0.5 điểm 

Tài liệu đính kèm:

  • docToan6.HH.doc