Ôn tập môn toán - Ôn tập phương trình bậc 2

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 15/08/2017 Lượt xem 173Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập môn toán - Ôn tập phương trình bậc 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ôn tập môn toán - Ôn tập phương trình bậc 2
ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2
Bài 1. Cho phương trình x2 + (a – 1)x – 6 = 0 (a là tham số)
a)Giải phương trình với a = 6
b)Tìm a để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn:
Bài 2. Cho phương trình : x2 + ( 2m - 1)x + m = 0 
Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn 
3x1 - 4x2 = 5 . 
 Tìm đẳng thức liên hệ giữa x1 và x2 không phụ thuộc vào m . 
Bài 3. Cho phương trình: x2 – 2mx + 2m – 5 = 0.
a) CMR phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
b) Gọi hai nghiệm của phương trình là x1 và x2, tìm các giá trị của m để: x12(1 – x22) + x22(1 – x12) = -8.
Bài 4. Cho phương trình: (1)
a) Giải phương trình trong trường hợp m = 2.
b)Chứng minh phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.
c)Tìm m để pt (1) có tổng hai nghiệm bằng 6. Tìm 2 nghiệm đó.
Bài 5. Cho pt ẩn x: x2 - 2mx + m 2- m +3 = 0 (1)
a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm kép
b) Tìm m để A=(2x2-1)x1 +(2x1 -1)x2 đạt giá trị nhỏ nhất
c) Giải phương trình với m=2
Bài 6. Cho pt: x2 – (m + 3)x + m +2 = 0
a) giải pt với m = 2 b) Tìm m để 
Bài 7. Cho pt: x2 + (m – 1)x + m - 3 = 0
a)Tìm m để PT có một nghiệm bằng 2,và tìm nghiệm còn lại
b)Tìm GTNN của A = 
Bài 8. Cho pt: x2 – (m - 1)x + m +5 = 0
a)Tìm m để PT một nghiệm bằng 3 
b)Tìm GTNN của 

Tài liệu đính kèm:

  • docON_TAP_PT_BAC_HAI_VA_VIET.doc