Kỳ kiểm tra học kì 2 năm học 2015 – 2016 môn kiểm tra: Lịch sử lớp: 8 thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 22/08/2017 Lượt xem 66Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ kiểm tra học kì 2 năm học 2015 – 2016 môn kiểm tra: Lịch sử lớp: 8 thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỳ kiểm tra học kì 2 năm học 2015 – 2016 môn kiểm tra: Lịch sử lớp: 8 thời gian: 45 phút (không tính thời gian giao đề)
TRƯỜNG THCS ..
KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016
Ngày kiểm tra: . tháng 4 năm 2015
Môn kiểm tra: Lịch sử Lớp: 8 Hệ: THCS
Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian giao đề)
(Học sinh không phải chép đề vào giấy kiểm tra)
ĐỀ CHÍNH THỨC
 Câu 1: (3điểm) 
 Hãy trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ?
 Câu 2: (2điểm) 
 Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế ? Thái độ đó dẫn đến hậu quả gì?
Câu 3: (3 điểm) 
 Nguyên nhân nào trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam cuối TK XIX ra đời ? Vì sao kết cục các đề nghị cải cách đó không thực hiện được ?
 Câu 4: (2 điểm) 
 Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần Vương ?
 --------------------HẾT--------------------
TRƯỜNG THCS .....
KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
(Hướng dẫn chấm có 2 trang)
1/ Học sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm, thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.
2/ Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong tổ chấm kiểm tra.
3/ Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm toàn bài tối đa là 10,0 điểm.
	ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Câu 1: 
-Mức đầy đủ: Nêu được các nhận xét và các ý:
 - Thái độ và hành động của triều đình Huế trong việc để mất ba tỉnh miền Tây:
+ Triều đình Huế ngăn cản phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ở Nam Kì.
 + Do thái độ cầu hòa của triều đình Huế, Pháp chiếm được ba tỉnh miền Tây Nam Kì không tốn một viên đạn( 6/ 1867).
 - Phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú:
 + Bất hợp tác với giặc, một bộ phận kiên quyết đấu tranh vũ trang, nhiều trung tâm kháng chiến ra đời: Đồng Tháp Mười, Tây Ninh.
 + Một bộ phận dùng văn thơ lên án thực dân Pháp và tay sai, cổ vũ lòng yêu nước: Phan Văn Trị, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông
- Mức không đầy đủ: Cách diễn đạt chưa rõ trừ 0,25 điểm hoặc thiếu ý trừ 0,5điểm
-Mức không tính điểm: Các ý trả lời khác hoặc không trả lời
0,5điểm
0,5điểm
0,5điểm
0,5điểm
0,5điểm
0,5điểm
Câu 2: 
 -Mức đầy đủ: Nêu được các nhận xét và các ý:
 Thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế :
- Triều đình Huế đã mắc sai lầm là không kiên quyết chống giặc ngay từ đầu, vì vậy đã không tận dụng được thời cơ khi lực lượng địch yếu hơn để phản công mà lại chủ trương cố thủ, bỏ lỡ cơ hội giữ độc lập
 Thái độ đó dẫn đến hậu quả: 	
- Làm cho thực dân Pháp có điều kiện củng cố lực lượng và sau khi kí hiệp ước Bắc Kinh (25/10/1860), tạm thời kết thúc chiến tranh với Trung Quốc, Pháp đưa thêm quân vào đánh chiếm nước ta.
 - Lúc này, mặc dù quân triều đình chống cự quyết liệt nhưng phải chịu thất bại trước hỏa lực mạnh của địch. Hậu quả là quân Pháp chiếm được các tỉnh Định Tường, Biên Hòa và Vĩnh Long 
- Mức không đầy đủ: Cách diễn đạt chưa rõ trừ 0,25 điểm hoặc thiếu ý trừ 0,5điểm
-Mức không tính điểm: Các ý trả lời khác hoặc không trả lời
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 3: 
-Mức đầy đủ: Nêu được các ý:
 * Nguyên nhân: 
 + Tình hình kinh tế- xã hội Việt Nam nữa cuối TK XIX khủng hoảng nghiêm trọng.
 + Các sĩ phu xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân muốn cho nước nhà giàu mạnh, tạo nên thực lực quốc gia để chống Pháp.
 * Kết cục: Các đề nghị cải cách không thực hiện được do:
 + Triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, bất lực.
 + Thiếu quyết tâm cải cách và đổi mới đất nước.
-Mức không đầy đủ: Cách diễn đạt chưa rõ trừ 0,5 điểm hoặc thiếu ý trừ 1điểm
-Mức không tính điểm: Các ý trả lời khác hoặc không trả lời
 1 điểm
0,5điểm
0,5điểm
0,5điểm
0,5điểm
 Câu 4:
 - Mức đầy đủ: Nêu được các ý:
 Lãnh đạo gồm nhiều văn thân sĩ phu các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tỉnh.
Thời gian kéo dài 10 năm.
Qui mô rộng lớn, nghĩa quân hoạt động trên địa bàn rộng 4 tỉnh.
Lực lượng đông, gồm 15 quân thứ, mỗi quân thứ có từ 100-500 người.
Tính chất ác liệt, nghĩa quân chiến đấu chống thực dân Pháp và chống cả triều đình phong kiến bù nhìn.
Lập được nhiều chiến công, gây cho Pháp nhiều thiệt hại.
- Mức không đầy đủ: Cách diễn đạt chưa rõ trừ 0,5 điểm hoặc thiếu ý trừ 1điểm
 -Mức không tính điểm: Các ý trả lời khác hoặc không trả lời	
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HK_II.doc