Kiểm tra học kỳ II Năm học: 2015 – 2016 môn kiểm tra: Toán 6 tuần: 35 thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 15/08/2017 Lượt xem 73Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ II Năm học: 2015 – 2016 môn kiểm tra: Toán 6 tuần: 35 thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề )", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ II Năm học: 2015 – 2016 môn kiểm tra: Toán 6 tuần: 35 thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
PHÒNG GD & ĐT PHAN RANG – THÁP CHÀM	KIỂM TRA HỌC KỲ II NH: 2015 – 2016
	TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH	Môn kiểm tra: TOÁN 6 Tuần:35 
	Ngày nộp đề: 04.04.2016	Thời gian làm bài: 90 Phút.
	NKT: ( Trong tuần 35 )	 ( Không kể thời gian phát đề ).
	A/ Mục tiêu:
1/ Làm cho học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức đã học qua.
2/ Giúp cho học sinh biết Khai thác và Mở rộng những kiến thức đã học qua.
3/ Rèn luyện cho học sinh kỉ năng nhận biết và suy luận chính xác theo yêu cầu của bài toán.
4/ Rèn luyện cho học sinh kỉ năng tính toán khi vận dụng kiến thức vào bài tập thực tiển.
5/ Làm phát huy được tính tích cực hoạt động sáng tạo của học sinh trong bài làm kiểm tra học kỳ II.
6/ Nhằm đánh giá được quá trình truyền thụ và lĩnh hội kiến thức giữa thầy và trò trong học kỳ II.
	B/ Hình thức: Tự luận.
C/ Ma trận đề:
 Chủ đề
 Nhận biết
 Thông hiểu
 Vận dụng
Cộng
 Thấp
 Cao
1. Số học:
* Định nghĩa được hai phân số bằng nhau.
.Hoặc:
* Hai PS số đối nhau
Hoặc:
* Hai PS nghịch đảo nhau.
* Nhận diện được hai phân số bằng nhau, đối nhau, nghịch đảo nhau.
* Thông hiểu được cách biến đổi từ dạng:
 PSHSSTP
PSTP%
* Thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số cùng mẫu hoặc khác mẫu.
* Biết áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để thực hiện phép tính.
* Tìm x dạng giải phương trình.
* Tìm x dạng biến đổi HSSTPPSTP% 
về cùng dạng phân số hoăc về cùng dạng số thập phân để thực hiện phép tính.
* Số câu
* Số điểm
* ( %)
 1
 0,5
 5(%)
 1
 0,5
 5(%)
 4
 4,0 
 40(%)
 1
 1,0
 10(%)
 7
 6,0
 60(%)
2.Hình học:
. * Định nghĩa được hai góc kề bù
Hoặc:
* Định nghĩa được tia phân giác của một góc.
* Biết vẽ được hai góc kề bù bất kỳ.
Hoặc:
* Biết vẽ tia phân giác của một góc bất kỳ khi biết được số đo của góc đó.
* Vẽ hình đúng theo yêu cầu của bài toán.
* Xác định được tia nằm giữa 2 tia còn lại.
* Vận dụng đẳng thức: (TQ).
hoặctùy theo yêu cầu bài toán.
* Hoặc: Tính được số đo của một góc ? Khi biết góc kề bù với nó đã cho trước số đo.
* Chứng minh được tia phân giác của một góc theo định nghĩa hoặc theo tính chất.
Hoặc:
* Biết chứng tỏ tia nằm giữa không phải là tia phân giác của góc đó.
* Số câu
* Số điểm
* ( % )
 1
 0,5
 5(%)
 1
 0,5
 5(%)
 3
 2,5
 25(%)
 1
 0,5
 5(%)
 6
 4,0
 40(%)
* T số câu
* T số điểm
* ( % )
 2
 1,0
 10(%)
 2
 1,0
 10(%)
 7
 6,5
 65(%)
 2
 1,5
 15(%)
 13
 10,0
100(%)
* Giáo viên ra Ma trận đề: Nguyễn – Dũng.
 PHÒNG GD & ĐT PHAN RANG – THÁP CHÀM	KIỂM TRA HỌC KỲ II NH: 2015 – 2016
	TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH	Môn kiểm tra: TOÁN 6 Tuần: 35
	Ngày nộp đề: 04.04.2016 	Thời gian làm bài: 90 Phút.
	NKT: (Trong tuần 35 )	 ( Không kể thời gian phát đề ).
 Đề:
 (Đề này có..1..trang).
 Bài 1:(1,0 điểm)
 a/ Nêu định nghĩa hai phân số bằng nhau ?
 b/ Trong các phân số phân số nào bằng ?
. Bài 2:(1,0 điểm)	
 a/ Nêu định nghĩa tia phân giác của góc ?
 b/ Áp dụng:Cho Oz là tia phân giác của .Biết.Tính số đo ? 
 Bài 3:(3,0 điểm).Tính ( Chú ý tính hợp lý ).
 Bài 4:(2,0 điểm).Tìm x biết:
 a/ 43x + 2016 = 1930
 b/.x = 0,875
 Bài 5: (3,0 điểm) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho= 115o; = 65o.
 a/ Tia nào nằm giữa trong 3 tia OA; OB; OC ? Vì sao ?
 b/ Tia OB có phải là tia phân giác của không ? Vì sao ?
 c/ Vẽ OD là tia đối của tia OA.Tính số đo?
 d/ So sánh và 
Hết
* Giáo viên ra đề: Nguyễn – Dũng.
 PHÒNG GD & ĐT PHAN RANG – THÁP CHÀM	KIỂM TRA HỌC KỲ II NH: 2015 – 2016
	TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH	Môn kiểm tra: TOÁN 6 Tuần: 35 
	Ngày nộp đề: 04.04.2016 	Thời gian làm bài: 90 Phút.
	NKT: ( Trong tuần 35 )	 ( Không kể thời gian phát đề ).
	 ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM & BIỂU ĐIỂM.
 ( Đáp án hướng dẫn có..2..trang ).
 Bài
 Nội dung cần đạt
 Điểm
Bài 1: (1,0 điểm)
a/ *1 Định nghĩa:Hai phân sốvàgọi là bằng nhau nếu a.d = b.c
b/ *2 Các phân số bằng phân sốlà: 
0,5
0,5
Bài2: (1,0 điểm)
a/ *1 Định nghĩa:Tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh góc đó hai góc bằng nhau.Gọi là tia phân giác của góc đó.
b/ *2 Giải:
Vì Oz là tia phân của nên ta có:
0,5
0,25
0,25
Bài3: (3,0 điểm)
* Tính (Chú ý tính hợp lý):
1,0
1,0
0,5
0,5
Bài 4: (2,0 điểm)
* Tìm x biết:
a/ Giải:
 43x + 2016 = 1930
 x = ( 1930 – 2016 ):43 = – 86:43 = – 2
 x = – 2
b/ Giải:
0,75
0,25
0,5
0,25
0,25
Bài 5: (3,0 điểm )
* Giải:
a/ Tia OB nằm giữa hai tia OA và OC.Vì 
b/ Vì tia OB nằm giữa hai tia OA và OC nên ta có:
 * Tia OB nằm giữa hai tia OA và OC nhưng;
nên OB không phải là tia phân giác của .
c/ Tính :
Ta có: ( Hai góc kề bù ).
d/ So sánh và :
Ta có: ( Cùng bằng 650 ).
Hình vẽ đúng 0,5.
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5
 * Giáo viên trình bày đáp án: Nguyễn – Dũng.
Ghi chú: * Học sinh giải cách khác đúng vẫn đạt điểm tối đa.

Tài liệu đính kèm:

  • docMa_Tran_De_Toan_6_KTHK_II.doc