Kiểm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử - Lớp 8 thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 22/08/2017 Lượt xem 70Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử - Lớp 8 thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử - Lớp 8 thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
PHÒNG GD - ĐT MANG THÍT KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016
 Trường THCS Tân An Hội MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 8
 THỜI GIAN: 60 PHÚT (Không kể thời gian giao đề)
 ĐỀ A
	 I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em chọn là đúng:
Câu 1: Đức được mệnh danh là:
A. Chủ nghĩa đế quốc	 	 B. Đế quốc cho vay lãi	
C. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến	 	 D. Đế quốc thực dân
Câu 2: Trong các cuộc cách mạng đầu tiên, cuộc cách mạng nào triệt để nhất?
	A. Anh 	B. Pháp	C. Hà Lan	D. Mỹ
Câu 3: Người sáng lập ra Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là ai?
A. Lê Nin	 B. Các-Mác 	C. Ăng - ghen	D. Nga Hoàng
Câu 4: Quốc gia nào được coi là xứ xở của “Ông vua công nghiệp”:
 A. Anh	 B. Pháp	C. Đức	D. Mỹ
Câu 5: Giữa thế kỉ XIX nước được mệnh danh là “Con hổ đói đến bàn tiệc muộn” là:
 A. Nước Anh	B. Nước Mỹ 	C. Nước Pháp 	D. Nước Đức
Câu 6: Để cai trị các nước Đông Nam Á, thực dân phương tây thi hành chính sách:
A. Đàn áp phong trào đấu tranh 	 B. Kìm hãm phát triển công nghiệp 	
C. Đánh thuế nặng 	 	 	 D. Vơ vét, đàn áp, chia để trị
Câu 7: “Ngày chủ nhật đẩm máu” gắn với sự kiện lịch sử nước nào đầu thế kỉ XX?
 A. Cách mạng Đức	B. Cách mạng Nga	
C. Công xã Pari (Pháp)	D. Phong trào của công nhân Anh
Câu 8: Lê Nin về nước chuẩn bị khởi nghĩa vào thời gian nào?
 A. Tháng 10 - 1917	 B. Tháng 7 - 1917
 C. Tháng 9 - 1917	 D. Tháng 11 - 1917
Câu 9: Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước đầu tiên được chế tạo ở đâu?
 A. Anh	 B. Pháp	C. Đức	D.Mỹ
Câu 10: Quốc tế thứ nhất do ai thành lập?
 	 A. Các - Mác	 B. Ăng - ghen 	 C. Lê Nin 	D. Bác Hồ
Câu 11: Trong cách mạng tư sản: Tuyên ngôn, hiến pháp 1791 phục vụ quyền lợi giai cấp nào?
 	 A. Nhân dân lao động	 	B. Tư sản	
C. Giai cấp phong kiến 	 	D. Tăng lữ
Câu 12: Trước cách mạng ở Pháp đẳng cấp được hưởng đặc quyền không phải đóng thuên là:
 	 A. Đẳng cấp tăng lữ	 	B. Đẳng cấp quý tộc
C. Đẳng cấp thứ ba	D. Đẳng cấp tăng lữ và quý tộc
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
	 Câu 1: (3 điểm) Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở ba nước Đông Dương vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX diễn ra như thế nào? 
Câu 2: (2điểm) Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?
Câu 3: (1điểm) Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng mười Nga năm 1917?
Câu 4: (1 điểm) Em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”?
ĐÁP ÁN ĐỀ A
--------
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu chọn đúng 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Chọn
C
B
A
D
D
D
B
A
A
A
B
D
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
	Câu 1: (3 điểm) Học sinh trình bày được phong trào đấu tranh ở:
	* Cam – pu – chia 	(1đ)
	* Lào	 	(1đ)
	* Việt Nam	 	(1đ)
 Câu 2: (2 điểm) Học sinh giải thích đúng như đã học 	 (2 đ)
 Câu 3: (1 điểm) Học sinh nêu đúng ý nghĩa 	 (1đ)
 Câu 4: (1 điểm) Nhận xét đúng 	(1 đ)
PHÒNG GD - ĐT MANG THÍT KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016
 Trường THCS Tân An Hội MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 8
 THỜI GIAN: 60 PHÚT (Không kể thời gian giao đề)
 ĐỀ B
I/TRẮC NGHIỆM:(3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em chọn là đúng:
Câu 1: Quốc tế thứ nhất do ai thành lập?
 	 A. Các - Mác	 B. Ăng - ghen 	 C. Lê Nin 	D. Bác Hồ
Câu 2: Đức được mệnh danh là:
A. Chủ nghĩa đế quốc	 	 B. Đế quốc cho vay lãi	
C. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến	 	 D. Đế quốc thực dân
Câu 3: Người sáng lập ra Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là ai?
A. Lê Nin	 B. Các-Mác 	C. Ăng - ghen	D. Nga Hoàng
Câu 4: Giữa thế kỉ XIX nước được mệnh danh là “Con hổ đói đến bàn tiệc muộn” là:
 A. Nước Anh	B. Nước Mỹ 	C. Nước Pháp 	D. Nước Đức
Câu 5: Trong các cuộc cách mạng đầu tiên, cuộc cách mạng nào triệt để nhất?
	A. Anh 	B. Pháp	C. Hà Lan	D. Mỹ
Câu 6: “Ngày chủ nhật đẩm máu” gắn với sự kiện lịch sử nước nào đầu thế kỉ XX?
 A. Cách mạng Đức	B. Cách mạng Nga	
C. Công xã Pari (Pháp)	D. Phong trào của công nhân Anh
Câu 7: Trước cách mạng ở Pháp đẳng cấp được hưởng đặc quyền không phải đóng thuên là:
 	 A. Đẳng cấp tăng lữ	 	B. Đẳng cấp quý tộc
C. Đẳng cấp thứ ba	D. Đẳng cấp tăng lữ và quý tộc
Câu 8: Để cai trị các nước Đông Nam Á, thực dân phương tây thi hành chính sách:
A. Đàn áp phong trào đấu tranh 	 B. Kìm hãm phát triển công nghiệp 	
C. Đánh thuế nặng 	 	 	 D. Vơ vét, đàn áp, chia để trị
Câu 9: Quốc gia nào được coi là xứ xở của “Ông vua công nghiệp”:
 A. Anh	 B. Pháp	C. Đức	D. Mỹ
Câu 10: Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước đầu tiên được chế tạo ở đâu?
 A. Anh	 B. Pháp	C. Đức	D.Mỹ
Câu 11: Lê Nin về nước chuẩn bị khởi nghĩa vào thời gian nào?
 A. Tháng 10 - 1917	 B. Tháng 7 - 1917
 C. Tháng 9 - 1917	 D. Tháng 11 – 1917
Câu 12: Trong cách mạng tư sản: Tuyên ngôn, hiến pháp 1791 phục vụ quyền lợi giai cấp nào?
 	 A. Nhân dân lao động	 	B. Tư sản	
C. Giai cấp phong kiến 	 	D. Tăng lữ
 II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
	 Câu 1: (3 điểm) Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở ba nước Đông Dương vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX diễn ra như thế nào? 
Câu 2: (2điểm) Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?
Câu 3: (1điểm) Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng mười Nga năm 1917?
Câu 4: (1 điểm) Em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”?
ĐÁP ÁN ĐỀ B
--------
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu chọn đúng 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Chọn
A
C
A
D
B
B
D
D
D
A
A
B
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
	Câu 1: (3 điểm) Học sinh trình bày được phong trào đấu tranh ở:
	* Cam – pu – chia 	(1đ)
	* Lào	 	(1đ)
	* Việt Nam	 	(1đ)
 Câu 2: (2 điểm) Học sinh giải thích đúng như đã học 	 (2 đ)
 Câu 3: (1 điểm) Học sinh nêu đúng ý nghĩa 	 (1đ)
 Câu 4: (1 điểm) Nhận xét đúng 	(1 đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_SU_8_HK_I_20152016_TAH.doc