Kiểm tra học kì I (năm học 2014 – 2015) môn: Sử 8 thời gian: 45 phút

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 45Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I (năm học 2014 – 2015) môn: Sử 8 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I (năm học 2014 – 2015) môn: Sử 8 thời gian: 45 phút
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG THCS & THPT VIỆT ANH 
KIỂM TRA HỌC KÌ I(NH 2014 – 2015)
MÔN: SỬ 8
THỜI GIAN: 45 PHÚT
Câu 1: Những hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)? Các nước tư bản đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế bằng cách nào? (2 điểm)
Câu 2: Hãy cho biết nội dung và tác dụng của Chính sách kinh tế mới ở Nga? Em hãy nêu nhận xét của mình về tác dụng của chính sách kinh tế mới? (3.5 điểm)
Câu 3: Vì sao Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ? (2.5 điểm) 
Câu 4: Hãy kể những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX? (2 điểm)
HẾT
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG THCS & THPT VIỆT ANH 
KIỂM TRA HỌC KÌ I(NH 2014 – 2015)
MÔN: SỬ 8
THỜI GIAN: 45 PHÚT
Câu 1: Những hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)? Các nước tư bản đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế bằng cách nào? (2 điểm)
Câu 2: Hãy cho biết nội dung và tác dụng của Chính sách kinh tế mới ở Nga? Em hãy nêu nhận xét của mình về tác dụng của chính sách kinh tế mới? (3.5 điểm)
Câu 3: Vì sao Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ? (2.5 điểm) 
Câu 4: Hãy kể những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX? (2 điểm)
HẾT
ĐÁP ÁN
Câu 3: Những hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)? Các nước tư bản đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế bằng cách nào? (2 điểm)
* Hậu quả:
- Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản. (0.5 điểm)
- Mức sản xuất bị đẩy lùi lại hàng chục năm. (0.25 điểm)
- Người lao động đói khổ, thất nghiệp. (0.5 điểm)
* Một số nước tư bản như Anh, Pháp, Mĩ .. tìm cách thoát ra khỏi khủng hoảng bằng những chính sách cải cách kinh tế - xã hội. (0.25 điểm)
 Trong khi đó, các nước Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản đã phát xít hóa chế độ thống trị và phát động cuộc chiến tranh để chia lại thế giới. (0.5 điểm)
Câu 2: Hãy cho biết nội dung và tác dụng của Chính sách kinh tế mới ở Nga? Em hãy nêu nhận xét của mình về tác dụng của chính sách kinh tế mới? (3.5 điểm)
* Nội dung:
 Tháng 3-1921, nước Nga thực hiện Chính sách kinh tế mới, do Lê-nin đề xướng. (0.5 điểm)
Nội dung
 + Thay chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. (0.5 điểm)
 + Tự do buôn bán, mở lại các chợ. (0.25 điểm)
 + Tư nhân được mở xí nghiệp nhỏ. (0.25 điểm)
 + Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư. (0.25 điểm)
 * Tác dụng:
 - Nông nghiệp và các ngành kinh tế khác được phục hồi và phát triển. (0.5 điểm)
 - Đời sống nhân dân được cải thiện. (0.25 điểm)
 * Nhận xét tác dụng của chính sách kinh tế mới:
 - Thể hiện sự đổi mới kịp thời trong quản lý kinh tế của Lê-nin và đảng Bôn-sê-vich. (0.5 điểm)
 - Việt Nam đã học hỏi kinh nghiệm này để ổn định và phát triển kinh tế hiện nay. (0.5 điểm)
Câu 3: Vì sao Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ? (2.5 điểm) 
- Do những mâu thuẫn mới về quyền lợi, thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc. (O.75điểm)
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới làm cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc thêm gay gắt. (0.5 điểm)
- Chính sách thỏa hiệp của các nước Anh, Pháp, Mĩ đã tạo điều kiện để các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật châm ngòi chiến tranh. (0.75 điểm)
- Các nước Anh, Pháp, Mĩ muốn gây ra chiến tranh để mượn tay các nước phát xít tiêu diệt Liên Xô (0.5 điểm)
Câu 4: Hãy kể những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX? (2 điểm)
- Lí thuyết nguyên tử hiện đại của nhà bác học Đức An-be Anh-xtanh. (0.5 điểm)
- Trong các lĩnh vực khác như Hóa học, Sinh học, các khoa học về Trái Đất đều đạt được những thành tựu to lớn. (0.75 điểm)
- Nhiều phát minh đã được đưa vào sử dụng như điện tín, điện thoại, ra-đa, hàng không, điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu. (0.75 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docSu 8 Việt Anh.doc