Kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử - khối 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 15/08/2017 Lượt xem 37Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử - khối 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử - khối 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 KIỂM TRA HỌC KÌ I
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014-2015
 MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 8
 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút 
 ( Đề có 01 trang) (không kể thời gian phát đề)
 CÂU HỎI:
Câu 1: ( 3.0 điểm) 
 Em hãy nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và quân sự thế kỉ XVIII - XIX. 
Câu 2: ( 3.0 điểm)
 Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
Câu 3: ( 4.0 điểm)
 Trình bày nội dung cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868. Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa đối với Nhật Bản như thế nào? 
----------------HẾT--------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu
Giám thị không giải thích gì thêm
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA HỌC KÌ I , MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 8
NĂM HỌC 2014-2015
Đề chính thức
CÂU
NÔI DUNG
ĐIỂM
Câu 1
(3.0 điểm)
- Công nghiệp:
+ Máy kéo sợi Gien-ni.
+Máy kéo sợi, máy dệt chạy bằng sức nước.
+ Năm 1784, Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước. 
- Giao thông vận tải: tàu thuỷ, tàu hoả sử dụng đầu máy chạy bằng hơi nước.
- Nông nghiệp: sử dụng phân hóa học, máy kéo, máy cày, máy gặt đập.
- Quân sự: nhiều vũ khí mới, chiến hạm vỏ thép chạy bằng chân vịt, ngư lôi, khí cầu
0.5đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
Câu 2
(3.0 điểm)
- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ xã hội chủ nghĩa, trên một đất nước rộng lớn. 
- Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 
1.5 đ
1.5 đ
Câu 3
(4.0 điểm)
 - Đầu năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành một loạt cải cách tiến bộ :
+ Về chính trị : xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản ; ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
+ Về kinh tế : thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống...
+ Về quân sự : tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng.
+ Về giáo dục : thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật, cử học sinh ưu tú du học phương Tây.
- Ý nghĩa : Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, trở thành một nước tư bản công nghiệp.
0.25 đ
0.75 đ
0.75 đ
0.75 đ
0.5 đ
1.0 đ
HẾT

Tài liệu đính kèm:

  • docDe Su 8 (chinh thuc).doc