Kiểm tra học kì I môn: Lịch sử 8 thời gian làm bài: 45 phút

docx 6 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 22/08/2017 Lượt xem 67Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I môn: Lịch sử 8 thời gian làm bài: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I môn: Lịch sử 8 thời gian làm bài: 45 phút
Tuần 18	Tiết PPCT: 36	
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử 8
Thời gian làm bài: 45 phút
1/ MỤC TIÊU KIỂM TRA
a/ Về kiến thức
Nêu được những nội dung chính của cuộc Duy Tân Minh Trị (1868).
Giải thích được nguyên nhân ở Liên Xô xóa nạn mù chữ là nhiệm vụ hàng đầu, liên hệ VN
Trình bày được kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai.
So sánh được vị trí của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ trong sản xuất công nghiệp ở hai thời điểm 1870, 1913.
b/ Về kĩ năng: Rèn luyện cho HS các kĩ năng trình bày, so sánh, phân tích, giải thích các sự kiện lịch sử.
c/ Về thái độ: Tự tin trong học tập và yêu thích bộ môn lịch sử.
2/ CHUẨN BỊ
a/Chuẩn bị của Học sinh: Năm vững kiến thứckiến thức đã học ở học kì I (từ bài 1 đến bài 23).
b/ Chuẩn bị của Giáo viên
* Ma trận đề
Tên Chủ đề 
(nội dung, chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Lịch sử thế giới 
cận đại
Chủ đề 2:
Các nước Âu-Mĩ cuối TK XIX đầu TK XX
- Nêu được những nội dung chính của cuộc Duy Tân Minh Trị (1868) (C1)
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 4
Tỉ lệ %: 40%
Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ %:
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %: 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %: 
Số câu1
4điểm=40%
Chủ đề 3:
Châu Á thế kỉ XVIII-đầu thế kỉ XX 
- So sánh được vị trí của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ trong sản xuất công nghiệp ở hai thời điểm 1870, 1913 (C4)
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm : 
Tỉ lệ %:
Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %: 
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ %: 20%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %: 
Số câu1
2điểm=20%
Lịch sử thế giới hiện đại
Chủ đề 5:
Sự phát triển của KH – KT và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
- Giải thích được nguyên nhân ở Liên Xô xóa nạn mù chữ là nhiệm vụ hàng đầu , liên hệ VN (C2)
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu: 
Số điểm : 
Tỉ lệ %:
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ %: 20%
Số câu
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %:
Số câu1
2điểm=20%
Chủ đề 4:
Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
- Trình bày được kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai (C3)
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ %: 20%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %:
Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %:
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %:
Số câu1
2điểm=20%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Sốcâu: 2 (C1,3)
Số điểm: 6
Tỉ lệ %: 60 %
Số câu: 1 (C2)
Số điểm: 2
Tỉ lệ %: 20 %
Số câu: 1 (C4)
Số điểm: 2
Tỉ lệ %: 20 %
Số câu: 4
Số điểm: 10
Tỉ lệ %: 100%
* Viết đề kiểm tra
Câu 1 (4 điểm): Em hãy nêu những nội dung chính của cuộc Duy Tân Minh Trị (1868)?
Câu 2(2 điểm): Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng nền văn hóa mới ở Liên Xô? Liên hệ với hệ thống giáo dục quốc dân Việt nam?
Câu 3 (2 điểm): Em hãy trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai?	
Câu 4 (2 điểm): Dưới đây là bảng so sánh về vị trí của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ trong sản xuất công nghiệp ở hai thời điểm 1870, 1913. Hãy điền vào ô trống tên các nước như nội dung đã học: 
 Vị trí
Năm
Thứ nhất
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
1870
1913
(Lưu ý: Câu 4 học sinh điền ngay vào bảng so sánh của đề bài)
* Đáp án và biểu điểm
Câu 1 (4 điểm): Nội dung chính của cuộc Duy Tân Minh Trị (1868):
(1 điểm) Kinh tế: thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng
(1 điểm) Chính trị: xác lập quyền thống trị của quí tộc tư sản; ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
(1 điểm) Giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật, cử học sinh ưu tú du học phương Tây.
(1 điểm) Quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng.
Câu 2 (2 điểm): 
 - (1 điểm) Vì: để nâng cao trình độ hiểu biết của người dân, để họ phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 - (1 điểm ) Liên hệ Việt Nam:
Việt Nam cũng phát triển hệ thống giáo dục quốc dân. Lấy giáo dục là quốc sách hàng đầu trong việc xây dựng và bảo vệ dất nước:chương trình phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS....
Câu 3 (2 điểm): Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai: 
(0,5 điểm) Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của các nước phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Khối Đồng minh (Liên Xô, Mĩ, Anh) đã chiến thắng.
(1 điểm) Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật và những thiệt hại vật chất khổng lồ)
(0,5 điểm) Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những thay đổi căn bản của tình hình thế giới.
Câu 4 (2 điểm): Bảng so sánh về vị trí của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ trong sản xuất công nghiệp ở hai thời điểm 1870, 1913:
 Vị trí
Năm
Thứ nhất
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
1870 
Anh
(0,25 điểm)
Pháp
(0,25 điểm)
Đức
(0,25 điểm)
Mĩ
(0,25 điểm)
1913 
Mĩ
(0,25 điểm)
Đức
(0,25 điểm)
Anh
(0,25 điểm)
Pháp
(0,25 điểm)
3/ TIẾN TRÌNH KIỂM TRA
a/ Ổn định tổ chức lớp
b/ Tổ chức kiểm tra: phát đề
c/ Dặn dò
d/ Rút kinh nghiệm
 Người ra đề
 Nguyễn Thị Thu Xuân
Phòng GD&ĐT Hòn Đất	KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2015 – 2016
	Trường THCS Bình Giang 	Môn: Lịch sử Khối: 8
Lớp 8/	Thời gian 45 phút (không kể giao đề)
Họ và tên: ...........................................
Điểm 
Lời nhận xét 
Đề bài
Câu 1: (4 điểm)	 
 Em hãy nêu những nội dung chính của cuộc Duy Tân Minh Trị (1868)?
Câu 2: (2 điểm)	
 Vì sao xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng nền văn hóa mới ở Liên Xô? Liên hệ với hệ thống giáo dục quốc dân Việt nam?
Câu 3: (2 điểm)
	Em hãy trình bày kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 4: (2 điểm)
	Dưới đây là bảng so sánh về vị trí của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ trong sản xuất công nghiệp ở hai thời điểm 1870, 1913. Hãy điền vào ô trống tên các nước như nội dung đã học: 
 Vị 
 trí
Năm
Thứ nhất
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
1870
1913
(Lưu ý: Câu 4 học sinh điền ngay vào bảng so sánh của đề bài)
Bài làm

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_thi_HKI_mon_Su_lop_8.docx