Kiểm tra định kì cuối học kì 2 môn : Toán ( 35 phút )

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 30/08/2017 Lượt xem 10Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì cuối học kì 2 môn : Toán ( 35 phút )", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra định kì cuối học kì 2 môn : Toán ( 35 phút )
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Môn : Toán ( 35 phút )
Bài 1: Số liền sau của số 499 là: 
 A. 497
B. 498
C. 500
Bài 2: Điền dấu
> 457 .. 467 650650
< 299... 399 401... 397
= 
Bài 3: Giá trị của biểu thức 20 : 2 – 5 là:
 A. 7
B. 4
C. 5
Bài 4: Giá trị của trong biểu thức 3 = 12 là:
 A. 6
B. 4
C. 5
Bài 5: Đặt tính rồi tính
738 + 241 846 – 734
 . . 
 .. ..
  .. 
Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
48 + 37 92 – 19
 .. 
 .. 
 1m = ....dm 100cm = ..m
 1m =.cm 10dm = m 
Bài 7: Số hình tứ giác trong hình bên là:
 A. 1 B. 3 C. 4
Bµi 8: TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c ABC biÕt ®é dµi c¸c c¹nh lµ:
 AB = 20cm.
 BC = 30 cm.
 CA = 40cm 
 Bài 9: Đội một trồng được 350 cây, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 120 cây. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu cây ?

Tài liệu đính kèm:

  • docBo_de_Hk2_L2.doc