Kiểm tra chương III phần thống kê - Năm học 2015 - 2016 môn toán – khối lớp 7 thời gian làm bài : 45 phút

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 11/08/2017 Lượt xem 89Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương III phần thống kê - Năm học 2015 - 2016 môn toán – khối lớp 7 thời gian làm bài : 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chương III phần thống kê - Năm học 2015 - 2016 môn toán – khối lớp 7 thời gian làm bài : 45 phút
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN NAM SÁCH
TRƯỜNG THCS AN SƠN
(Không kể thời gian phát đề)
KIỂM TRA CHƯƠNG III. THỐNG KÊ - NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN TOÁN – KHỐI LỚP 7
Thời gian làm bài : 45 phút 
Mã đề 174
Họ và tên học sinh :............................................................... Số báo danh : ...................
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
(Thí sinh trả lời bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng.)
I - PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (0.5 điểm) Câu 3: Mốt của dấu hiệu là:
A. 7	B. 5	C. một kết quả khác	D. 6
Câu 2: (0.5 điểm) Câu 4: Số điểm 10 có là:
A. 4	B. 3	C. 5	D. 2
A. 5	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 3: (0.5 điểm) Câu 6: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 20	B. 8	C. 10	D. 7
Câu 4: (0.5 điểm) Câu 5: Số trung bình cộng là:
A. 7,82	B. 7,65	C. 8,25	D. 7,55
Câu 5: (0.5 điểm) Câu 2: Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là:
A. một kết quả khác	B. 20
C. 10	D. 7
Câu 6: (0.5 điểm) Câu 1: Tần số học sinh có điểm 7 là:
A. 5	B. 7	C. 8	D. 6
II - PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN
Bài 2: Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:
Câu 7: b) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?
Câu 8: e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Câu 9: d) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu
Câu 10: a) Bảng trên được gọi là bảng gì?
Câu 11: c) Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét
Câu 12: (1 điểm) Bài 3 : ( 1,0 điểm ) Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một “nhóm học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:
Điểm (x)	5	6	9	10
Tần số (n)	n	5	2	1
Biết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của n.
Bài làm:

Tài liệu đính kèm:

  • docde_174.doc