Đề thi thử Toán lớp 7

doc 1 trang Người đăng tuanhung Ngày đăng 20/07/2017 Lượt xem 233Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử Toán lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi thử Toán lớp 7
Trường THCS BT
ĐỀ THI THỬ 2015 - 2016
Họ và tên:Lớp:7A
Điểm
Lời phê của thầy (cô )giáo
PHẦN TỰ LUẬN: (10 điểm) 
  Bài 1: (2,5 điểm)         Thời gian ( Tính bằng phút) giải một bài toán của học sinh lớp 7A được thầy giáo bộ môn ghi lại như sau:
4
8
4
8
6
6
5
7
5
3
6
7
7
3
6
5
6
6
6
9
7
9
7
4
4
7
10
6
7
5
4
6
6
5
4
8
a.     Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?
b.     Lập bảng “tần số” và tìm Mốt của dấu hiệu.
c.      Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.
       Bài 2:  (2.5 điểm) Cho P(x) = x3 – 2x + 1
                                          Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5 
a, Tính:  P(x) + Q(x)  và  P(x) – Q(x) 
b, Tính P(1) và Q(-1)
        Bài 3: (4 điểm)Cho tam giác ABC cân tại A, H là trung điểm của BC.
a) Chứng minh: DAHB =  DAHC.                                                                     
b) Vẽ HE ^ AB; HF ^ AC (E Î AB ; F Î AC). Chứng minh HE = HF.  
c) Biết  số đo = 400 . Tính số đo .                                               
        d) Giả sử AB = 5 cm, BC = 6 cm. Tính AH.
Câu 5 (1,0 điểm).  Tìm nghiệm của đa thức:
P(x) = 7x. 4x - 3x.34
Q(x) = 7x + 12 x3x

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KIEM_TRA_TOAN_LOP_7_TRUONG_THCS_BTKN.doc