Đề thi Thi học kì II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 9 thời gian: 60 phút

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 26/08/2017 Lượt xem 459Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Thi học kì II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 9 thời gian: 60 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Thi học kì II năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 9 thời gian: 60 phút
PHỊNG GD&ĐT VŨNG LIÊM
TRƯỜNG THCS LÊ VĂN HỒNG	 THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 -2016
 MƠN: LỊCH SỬ 9
	 THỜI GIAN: 60 PHÚT 
I. PHẦN TỰ CHỌN: ( 2điểm)
 Học sinh chọn một trong hai câu sau:
 Câu 1. 
 Hs trình bày đúng ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành cơng của Cách mạng tháng Tám( 2 điểm)
 Câu 2. 
 Kế hoạch Na-va của Pháp- Mĩ thực hiện như thế nào? ( 2 điểm)
II. PHẦN BẮT BUỘC: 8 điểm
1. Tại sao nĩi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hịa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ ngàn cân treo sợi tĩc”? cách giải quyết. ( 3điểm) 
2. Trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ( 1954)? ( 2 điểm) 
3Trình bày nội dung hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930? Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cĩ ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng Việt Nam như thế nào? ( 2 điểm) 
4. Chi bộ của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu tiên ở Vĩnh Long thường được gọi là gì? ( 1 điểm) 
	 HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ 9
I. PHẦN TỰ CHỌN: ( 2điểm)
 Học sinh chọn một trong hai câu sau:
 Câu 1
 Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành cơng của Cách mạng tháng Tám đạt 2 điểm
 1. Ý nghĩa lịch sử :
- là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phá tan hai xiềng xích nơ lệ Nhật- Pháp, lật đổ ngai vàng phong kiến, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hịa, đưa nước ta trở thành nước độc lập, mở ra kỉ nguyên mới: kỉ nguyên độc lập , tự do.
- Cổ vũ nhân dân thuộc địa và nửa thuộc địa, gĩp phần củng cố hịa bình ở khu vực ĐNÁ nĩi riêng, tồn thế giới nĩi chung..
2. Nguyên nhân thắng lợi :
- Dân tộc ta cĩ truyền thống yêu nước sâu sắc, khi cĩ ĐCSĐD và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì mọi người hưởng ứng.
- Cĩ khối liên minh cơng - nơng vững chắc, tập hợp mọi lực lượng trong mặt trận thống nhất rộng rãi
.- Điều kiện quốc tế thuận lợi, Liên Xơ và các nước Đồng minh đánh bại phát xít Đức- Nhật
 Câu 2 Trình bày đúng kế hoạch Na-va của Pháp- Mĩ đạt 2 điểm
 - Thực hiện theo 2 bước :
 * Bước 1 : Thu - Đơng 1953 và Xuân 1954, giữ thế phịng ngự chiến lược trên chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến cơng chiến lược để “bình định” miền Trung và Nam Đơng Dương
 * Bước 2 : Thu - Đơng 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến cơng chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc chiến tranh.
II. PHẦN BẮT BUỘC: 8 điểm
1. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hịa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ ngàn cân treo sợi tĩc” ( mỗi ý 0,5 điểm)
 - Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch và bọn tay sai phản động ổ ạt kéo vào nước ta, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.
- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam quân Anh cũng kéo vào, mở đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta 
- Các lực lượng phản cách mạng ngĩc đầu dậy chống phá cách mạng
- Nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn, lạc hậu, cịn bị chiến tranh tàn phá nặng nề, lụt lội, hạn hán diễn ra, sản xuất đình đốn, nạn đĩi mới đe dọa đời sống nhân dân.
- Ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng. Nhà nước chưa kiểm sốt được Ngân hàng Đơng Dương
- Hơn 90% dân số mù chữ , các tệ nạn xã hội tràn lan .
2. Trình bày đúng diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ( 1954) ( Mỗi ý 0,5 điểm)
 Đợt 1 : Ta tiến cơng tiêu diệt Him Lam và tồn bộ phân khu Bắc 
 Đợt 2 : Ta tiêu diệt các căn cứ phía Đơng phân khu Trung tâm.
 Đợt 3 : Ta tấn cơng tiêu diệt các căn cứ cịn lại ở phân khu trung tâm và phân khu Nam
 - 17 giờ 30 phút ngày 07/05/1954 tướng Đờ Ca-Xtơ-ri cùng bộ tham mưu đầu hàng.
3. Nội dung hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 đạt 1 điểm
- Nội dung Hội nghị: 
 + Tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập đảng duy nhất là Đảng Cộng sản VN. 
 + Thơng qua Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.
 Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt được Hội nghị thơng qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
- Ý nghĩa : 1 điểm
 Hội nghị cĩ ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng.
 Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập Đảng Cộng sản VN, đề ra đường lối cơ bản cho Cách mạng VN
4. . Chi bộ của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu tiên ở Vĩnh Long thường được gọi là gì? ( 1 điểm) 
 Gọi là " Chi bộ Ngã Tư Long Hồ"

Tài liệu đính kèm:

  • docsử 9 2016.doc