Đề thi tham khảo học kì II năm học: 2015 - 2016 môn thi: Lịch sử 9 thời gian: 60 phút

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 26/08/2017 Lượt xem 310Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tham khảo học kì II năm học: 2015 - 2016 môn thi: Lịch sử 9 thời gian: 60 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tham khảo học kì II năm học: 2015 - 2016 môn thi: Lịch sử 9 thời gian: 60 phút
Trường THCS Thị Trấn Vũng Liêm
 ---------
 ĐỀ THI THAM KHẢO HỌC KÌ II
 Năm học: 2015-2016
 Mơn Thi: Lịch Sử 9
 Thời gian: 60 phút
 A/ THIẾT LẬP MA TRẬN:
Tên chủ đề-
chương
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp 
Cấp độ cao
1.VN trong những năm
1930-1939
Câu 1: (tự chọn)
Nêu được ý nghĩa lịch sử sự ra đời của ĐCSVN?(2điểm)
Câu 1:
Nắm được nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến sự thắng lợi của cách mạng tháng tám năm 1945? 
 (1,5 điểm)
nguyên nhân nào là nguyên nhân quyết định đến sự thắng lợi của cách mạng tháng tám năm 1945?
 (0,5 điểm)
Số câu:
Số điểm: 
tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 2đ
 tỉ lệ : 20%
Số câu:1/2
Số điểm: 1,5
tỉ lệ: 15% 
Số câu:1/2
Số điểm: 0,5
tỉ lệ: 5% 
Số câu: 
Số điểm: 
 tỉ lệ: 
Số câu:2
Số điểm:4
Tỉ lệ: 40%
4.VN từ sau CMT8 đến tồn quốc kháng chiến
Câu 2:
Nắm được những biện pháp giải quyết khĩ khăn trước mắt và lâu dài của Đảng ta để diệt giặc đĩi, giặc dốt và giải quyết khĩ khăn về tài chính
(2điểm)
Số câu:
Số điểm: 
tỉ lệ %
Số câu: 
Số điểm: 
 tỉ lệ : %
Số câu:1
Số điểm: 2
tỉ lệ: 20% 
Số câu:
Số điểm: 
tỉ lệ: % 
Số câu: 
Số điểm: 
 tỉ lệ: 
Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ: 20%
5.VN từ cuối
Năm 1946-1954
Câu 2: (tự chọn)
diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ? 
( 2 điểm).
Câu 3:
Các nhà quân sự Pháp-Mỹ đánh giá ĐBP là 
‘ Pháo đài bất khả xâm phạm” đúng khơng? Vì sao?
( 2 điểm)
Số câu:
Số điểm: 
tỉ lệ %
Số câu: 
Số điểm: 
 tỉ lệ : %
Số câu:
Số điểm: 
tỉ lệ: 
Số câu:1
Số điểm: 3
tỉ lệ: 30 %
Số câu: 
Số điểm: 
 tỉ lệ: 
Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ:30 %
 Lịch sử địa
 Phương.
Câu4:
 Kể tên các nhân
vật tiêu biểu trên
đất Vĩnh Long
 ( 1 điểm)
Số câu:
Số điểm:
 tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
 tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm:1 
 10 %
Số câu: 2
Số điểm: 3
 tỉ lệ 30 %
Số câu: 
Số điểm: 
 %
Số câu: 1,5
Số điểm: 3,5
 tỉ lệ 35 %
Số câu: 
Số điểm: 
tỉ lệ %
Số câu: 1,5
Số điểm: 3,5
tỉ lệ 35%
Số câu: 
Số điểm: 
tỉ lệ %
Số câu: 
Số điểm: 
tỉ lệ %
Số câu:1
Số điểm:1
Tỉ lệ: 10%
Số câu:5
Số điểm:10
Tỉ lệ:
100 %
B/ BIÊN SOẠN ĐỀ:
 I/ PHẦN TỰ CHỌN: chọn một trong những câu sau
 Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử sự ra đời của ĐCSVN?(2điểm)
 Câu 2: Trình bày diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ? (2điểm) 
 II/ PHẦN BẮT BUỘC: 8 ĐIỂM
 Câu 1: Nêu nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến sự thắng lợi của 
 cách mạng tháng tám năm 1945? nguyên nhân nào quyết định đến sự 
 thắng lợi của cách mạng tháng tám năm 1945? (3 điểm)
 Câu 2: Nêu những biện pháp giải quyết khĩ khăn trước mắt và lâu dài 
 của Đảng ta để diệt giặc đĩi, giặc dốt và giải quyết khĩ khăn về tài chính?(3điểm)
 Câu 3: Các nhà quân sự Pháp-Mĩ đánh giá Điện Biên Phủ là ‘ Pháo đài bất khả
 xâm phạm” đúng khơng? Vì sao? ( 2điểm) 
C/ ĐÁP ÁN:
 I/ PHẦN TỰ CHỌN: 
 Câu 1: . 
 - Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lê-nin với phong trào cơng nhân và phong trào yêu nước VN. 0,5 đ
 - Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng VN, khẳng định giai cấp CN đủ sức lãnh đạo cách mạng VN, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng. 0,5 đ
 - Cách mạng VN trở thành 1 bộ phận của cách mạng thế giới. 0,5 đ
 - Đảng ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên cĩ tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt
 về sau của cách mạng và dân tộc VN. 0,5 đ
 Câu 2: 
 - Đợt 1: Từ 13Ị17-3-1954 ta đánh chiếm phân khu Bắc. 0,5 đ
 - Đợt 2: 30-3Ị26-4-1954 ta đánh chiếm cụm cứ điểm phía Đông Mường Thanh. 0,5 đ
 - Đợt 3: Từ 1Ị 7-5-1954 ta đánh các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân
 khu Nam. Chiều đúng 17 g ngày 7/5/1954 tướng Đờ ca-xtơ-ri và bộ tham mưu đầu
 hàng, chiến dịch kết thúc thắng lợi. 1,0 đ
II/ PHẦN BẮT BUỘC: 8 ĐIỂM
 Câu 1:
* Nguyên nhân chủ quan: 
- Dân tộc vốn cĩ truyền thống yêu nước sâu sắc, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc. (0,5 đ)
- Cĩ khối liên minh cơng nơng vững chắc, tập hợp lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. (0,5 đ)
- Biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần, giữa nơng thơn và thành thị. (0,5 đ)
- Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đơng dương đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn và sáng tạo. (0,5 đ)
* Nguyên nhân khách quan:
- Hồn cảnh quốc tế thuận lợi : chiến tranh thế giới thứ hai đang đến hồi kết thúc phát xít Đức Nhật bị Hồng quân liên Xơ đánh bại. (0,5 đ)
 >Nguyên nhân chủ quan: là nguyên nhân mang tính quyết định vì: Nhân dân sẵn sàng, anh dũng đứng dậy đấu tranh. Đảng ta sáng suốt, tài tình nhận định đúng thời cơ. (0,5 đ)
 Câu 2:
 - Giặc đĩi : Lập hủ gạo cứu đói, và không dùng gạo, ngô để nấu rượu. Tăng gia sản xuất
 được đẩy mạnh-> nạn đĩi được đẫy lùi. 1,0 đ
 - Giặc dốt : 8-9-1945: thành lập cơ quan bình dân học vụ , mở trường học. 0,5 đ
 - Giải quyết tài chính : Xây dựng quỷ độc lập và phong trào “Tuần lễ vàng”. Phát hành
 tiền Việt Nam. 0,5đ
 Câu 3:
 Điều đĩ đúng (1,0 đ)vì: Được Mĩ giúp sức , Pháp xây dựng Điện Biên Phủ là cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Lực lượng 16200 quân, 49 cứ điểm với 3 phân khu: Phân khu Bắc, phân khu Trung tâm Mường Thanh có sở chỉ huy, sân bay và phân khu Nam. 2,0 đ
 -HẾT-

Tài liệu đính kèm:

  • docSU 9_2.doc