Đề thi kiểm tra cuối học kì II năm học: 2015 – 2016 môn : Toán - Khối 2 thời gian : 60 phút

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 30/08/2017 Lượt xem 20Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra cuối học kì II năm học: 2015 – 2016 môn : Toán - Khối 2 thời gian : 60 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi kiểm tra cuối học kì II năm học: 2015 – 2016 môn : Toán - Khối 2 thời gian : 60 phút
Trường Tiểu học Long Hữu A
Lớp: 2/ ........................
Họ và tên: ..............................................................................................
ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2015 – 2016
MƠN : TỐN - KHỐI 2
THỜI GIAN : 60 phút.
Điểm
Lời phê của giáo viên
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM: ./ 3 điểm
Hãy khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng từ câu 1 đến câu 6:
Câu 1: Cho dãy số: 5 ; 10 ; 15............; ...........; 2 số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
 A. 15 và 20	 B. 20 và 25 C. 25 và 30 
Câu 2: Thừa số thứ nhất là 4, thừa số thứ hai là 8. Tích là:
 A. 4 B. 12 C. 32
Câu 3: Sớ nào chia hết cho 3?
 A. 14 B. 12 C. 22
8
9
 7
10
12
11
 3
5
6
 4
2
1
Câu 4: Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 
 a. 4 giờ 
 b. 4 giờ 12 phút. 
 c. 12 giờ
Câu 5: Đã tơ màu mợt phần mấy của hình bên?
 A. B. C. 
Câu 6 : Năm trăm bảy chục ba đơn vị hợp thành sớ nào ?
 A. 573	B. 357 	C. 743
Phần II. Tự luận ( 7 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Tính: 
 2 x 3 = ............ 5 x 2 = ........... 
 6 : 3 = ............ 10 : 5 = ........... 
Bài 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 
 748 + 241 486 – 206
Bài 3: (2 điểm) Tìm x: 
 x x 3 = 21 x : 3 = 5 
Bài 4: (2 điểm) Trường Tiểu học Hữu Nghị cĩ 765 học sinh, Trường Tiểu học Hòa Bình có nhiều hơn Trường Tiểu học Hữu Nghị 213 học sinh. Hỏi Trường Tiểu học Hòa Bình bao nhiêu học sinh ?
 Bài làm :
.
.
..
..
Bài 5: ( 1 Điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.
 Số hình tứ giác cĩ trong hình vẽ là ?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MƠN TỐN LỚP 2 ; NĂM HỌC 2014 – 2015
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
 Học sinh khoanh trịn đúng mỗi câu được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Ý đúng
B
C
C
A
B
A
II - PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) 
Câu 1: (1 điểm) HS làm đúng 2 phép tính được 0,25 điểm
Câu 2: (1 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm
 Kết quả đúng thứ tự từng bài:
 989 ; 280
Câu 3: (2 điểm) HS tính đúng mỗi bài được 1 điểm
	 (HS làm đúng mỗi bước trong bài được 0,5 điểm)
 X x 3 = 21 x : 3 = 5 
 X = 21 : 3 (0,5) X = 5 x 3 (0,5)
 X = 7 (0,5) X = 15 (0,5)
Câu 4: (2 điểm) 
 Bài giải:
 Số học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình cĩ là: ( 0,5 điểm). 
 765 + 213 = 978 (học sinh) (0,5 điểm).
 Đáp số: 978 học sinh.(0,5 điểm).
Bài 5:( 1 Điểm)
 Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.
 Số hình tứ giác cĩ trong hình vẽ là ?
 2
 3
 4
 5

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ THI TOÁN HỌC KÌ II 2015- 2016.doc