Đề thi học sinh giỏi vòng trường năm học 2012 - 2013 môn: Lịch sử 8 (thời gian làm bài 120 phút)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 22/08/2017 Lượt xem 67Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi vòng trường năm học 2012 - 2013 môn: Lịch sử 8 (thời gian làm bài 120 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi vòng trường năm học 2012 - 2013 môn: Lịch sử 8 (thời gian làm bài 120 phút)
TRƯỜNG THCS XUÂN AN
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: LỊCH SỬ 8.
(Thời gian làm bài 120 phút)
Câu 1: ( 4,0 điểm) Thống kê những cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc? Sự kiện nào là mốc chấm dứt hoàn toàn thời kì Bắc thuộc?
Câu 2: ( 2,0 điểm) Cách đánh giặc của quân dân Nhà Lí chống Tống (1075 - 1077), Nhà Trần trong ba lần chống quân xâm lược Mông - Nguyên có gì đặc sắc?
Câu 3:( 4,0 điểm) Thế nào là Cách mạng tư sản, Cách mạng tư sản kiểu mới, Cách mạng vô sản, Cách mạng công nghiệp? Cho ví dụ?
Câu 4: ( 6,0 điểm) Trong quá trình xâm lược của thực dân Pháp lên đất nước ta triều đình Nguyễn đã có nhiều thời cơ thuận lợi để tiêu diệt thực dân Pháp, bằng nững sự kiện lịch sử trong thời kì 1858 - 1862, em hãy chứng minh triều đình Nguyễn đã bỏ lỡ một trong những thời cơ đó?
Câu 5: ( 4,0 điểm) Bằng những sự kiện lịch sử, hãy chứng minh từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình đầu hàng từng bước đến đầu hàng hoàn toàn của triều đình Nguyễn trước thực dân Pháp?
Hết
	Chú ý: 
	Không được sử dụng tài liệu;
	Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
TRƯỜNG THCS XUÂN AN
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG 
MÔN LỊCH SỬ 8
NĂM HỌC 2012 - 2013.
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Học lực
Hạnh kiểm
1
Đinh Thị Hiền
14/6 /1999
2
Đinh Thị Thương
12/05/1999
3
Đinh Thị Phương
2/12/ 1999
 GIÁO VIÊN BỒI DƯỜNG
 Lê Minh Tuyến

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_HSG_Lich_su_8Truong_1213doc.doc