Đề thi học sinh giỏi năm học 2015 – 2016 môn lịch sử lớp 8 thời gian làm bài: 120 phút

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 22/08/2017 Lượt xem 76Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi năm học 2015 – 2016 môn lịch sử lớp 8 thời gian làm bài: 120 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi năm học 2015 – 2016 môn lịch sử lớp 8 thời gian làm bài: 120 phút
PHÒNG GD&ĐT DUY XUYÊN.
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
Thời gian làm bài: 120 phút
I.Phần Lịch sử thế giới: (6 điểm)
Câu 1: (1.5 điểm)
Tại sao nói: Thời kỳ chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh là thời kỳ phát triển tới đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII?
Câu 2: (3 điểm)
Kinh tế Mỹ đã phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỷ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó?
Câu 3: (1.5 điểm)
	Vì sao cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?
II. Phần Lịch sử Việt Nam: (4 điểm)
Câu 4: (1.5 điểm)
Trình bày nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Tại sao kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh ở Đà Nẵng của thực dân Pháp bị thất bại?
Câu 5: (2.5 điểm)
a)Từ năm 1858 đến năm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký với chính phủ Pháp những hiệp ước nào? Nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước đó.
b)Nhân dân ta có thái độ như thế nào khi triều đình nhà Nguyễn ký những hiệp ước trên?
---------------Hết---------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: SBD..

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_HSG_Lich_su_8_Huyen_Duy_Xuyen_NH_1516.doc