Đề thi học kì II môn lịch sử 8 năm học : 2015 - 2016 (thời gian: 45 phút)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 22/08/2017 Lượt xem 69Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì II môn lịch sử 8 năm học : 2015 - 2016 (thời gian: 45 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì II môn lịch sử 8 năm học : 2015 - 2016 (thời gian: 45 phút)
ĐỀ THI HỌC KÌ II 
MÔN LỊCH SỬ 8
 Năm học : 2015 - 2016
 (Thời gian: 45 phút)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7-1885 ?
Câu 2: (3 điểm) Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đối với kinh tế ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
Câu 3: (3 điểm) Nêu những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1918? 
Câu 4: (2 điểm) Tại sao vào đầu thế kỉ XX, các nhà yêu nước ở Việt Nam lại muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản ?
ĐỀ THI HỌC KỲ II 
MÔN LỊCH SỬ 8
 Năm học : 2015 - 2016
 (Thời gian: 45 phút)
* Ma trận đề. 
Tên chủ đề (Nội dung, chương...)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
 Trình bày được cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế
Số câu
Số điểm,
Tỉ lệ %
1 
2
20
1 
2
20
Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam
Hiểu tác động chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với kinh tế ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Giải thích được tại sao đầu thế kỉ XX các nhà yêu nước Việt Nam 
lại muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản 
Số câu
Số điểm,
Tỉ lệ %
1
3
30
1
2
20
2
5
50
Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918
Nêu được những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911->1918
Số câu
Số điểm,
Tỉ lệ %
1
3
30
1
3
30
Số câu
Số điểm,
Tỉ lệ %
2
5
50
1
3
30
1
2
20
4
10
100
* Đề kiểm tra:
Câu 1: (2 điểm) Trình bày cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7-1885 ?
Câu 2: (3 điểm) Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đối với kinh tế ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
Câu 3: (3 điểm) Nêu những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1918? 
Câu 4: (2 điểm) Tại sao vào đầu thế kỉ XX, các nhà yêu nước ở Việt Nam lại muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản ?
* Đáp án, biểu điểm.
Câu
Đáp án
Điểm
1
- Sau 2 hiệp ước 1883 và 1884, phe chủ chiến trong triều đình nuôi hi vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp.
- Pháp lo sợ, tìm cách bắt cóc những người cầm đầu.
- Đêm mồng 4 rạng sáng 5-7-1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp vào đồn Mang Cá và Tòa Khâm sứ 
- Nhờ có ưu thế về vũ khí, quân giặc phản công, chiếm kinh thành Huế 
0,75
0,25
0,75
0,25
2
- Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền.
- Công nghiệp: Khai thác than và kim loại. 
- Giao thông vận tải: Xây dựng hệ thống đường giao thông đường bộ, đường sắt. 
- Thương nghiệp: Độc chiếm thị trường Việt Nam 
- Đề ra các thứ thuế: thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện.
0,25 
0,25 
1,0
0,75 
0,75 
3
- 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành từ cảng nhà Rồng, Người ra đi tìm đường cứu nước.
- Năm 1917, Người từ Anh trở về Pháp, tham gia hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.
- Người tích cực tham gia hoạt động trong phong trào công nhân Pháp và tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng mười Nga.
1,0
1,0
1,0
4
- Trong bối cảnh các giai cấp, tầng lớp xã hội Việt Nam bị phân hóa sâu sắc, các tư tưởng dân chủ tư sản ở châu Âu được truyền bá vào qua các sách báo của Trung Quốc. 
- Tấm gương Nhật Bản tự lực tự cường tiến hành duy tân, cải cách đã thoát khỏi sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương Tây, trở thành nước tư bản hùng mạnh duy nhất ở châu Á, đánh thắng được đế quốc Nga trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905), khiến các sĩ phu yêu nước bấy giờ rất khâm phục.
0,5
1,5
 Người ra đề
 Ngô Văn Úy

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HOC_KI_2_SU_8.doc