Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Việt – Lịch sử và Địa lý - Năm học 2010 – 2011

doc 4 trang Người đăng duthien27 Ngày đăng 01/09/2021 Lượt xem 314Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Việt – Lịch sử và Địa lý - Năm học 2010 – 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Việt – Lịch sử và Địa lý - Năm học 2010 – 2011
đề thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5
năm học 2010 – 2011
Môn :Tiếng Việt – Lịch sử và Địa lý
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề bài
A. Tiếng Việt
Câu 1:
Trong những từ sau đây, từ nào có tiếng công mang nghĩa là “không thiên vị”?
Công nhân, công cụ, công tác, công bằng, bất công, công lý, công minh, công nông, công phu, công trình, công tâm, công trường.
Câu 2:
Xác định từ loại của từ kén trong các câu sau:
Công chúa đang kén phò mã.
Một hôm, tôi thấy kén hé ra một lỗ nhỏ.
Tính nó kén lắm.
Câu 3:
 Các câu dưới đây là câu đơn hay câu ghép? Hãy xác định thành phần của mỗi câu.
Thượng Đế cho người phụ nữ sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc mọi người, dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa, họ cũng không bao giờ than thở.
Từ trên bụi tre cuối nẻo của làng, vọng lại tiếng mấy con chim cu gáy.
Câu 4: Trong bài thơ: “Khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ”, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết:
 Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
 Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.
 ý nghĩa của từ “mặt trời” trong hai câu thơ có gì khác nhau? Từ đó, em hãy nêu cảm nghĩ của mình khi đọc hai câu thơ trên.
Câu 5:
 Em hãy viết bài văn ngắn (khoảng 20 dòng) trình bày ý kiến của em về chủ đề: Hãy giữ lấy màu xanh.
B. Lịch sử và Địa lý
Câu 1: 
Phong trào “ Đồng khởi” ra đời trong hoàn cảnh nào? Thắng lợi của phong trào “ Đồng khởi” ở Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam?
Câu 2:
 Điền các từ ngữ, số liệu thích hợp vào chỗ trống:
 Châu á tiếp giáp với các châu lục .........................(a), .......................(b) và tiếp giáp với các đại dương ..........................(c), ..........................(d), ........................(đ). Châu á có diện tích là ...............................(e), trong đó núi và cao nguyên chiếm ..........................(g) diện tích. Châu á có số dân ..........................(h) thế giới. Phần lớn dân cư là người da .......(i). Họ sống tập trung đông đúc tại các .........................(k) châu thổ.
	------------------------------------------ Hết ------------------------------------------
 ( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Hướng dẫn chấm Giao lưu học sinh giỏi lớp 5
Năm học: 2010 - 2011
Môn : Tiếng Việt – Lịch sử và Địa lý
A.Tiếng Việt
Câu 1: 1 điểm (mỗi từ xác định đúng cho 0,2 điểm)
 Các từ có tiếng công có nghĩa “không thiên vị” là: Công bằng, bất công, công lý, công minh, công tâm.
Câu 2: 1,5 điểm ( mỗi từ xác định đúng cho 0,5 điểm)
Kén là động từ.
Kén là danh từ.
Kén là tính từ.
Câu 3: 2 điểm 
Câu a là câu ghép . ( 0,25 điểm)
Câu b là câu đơn. ( 0,25 điểm)
- Thượng Đế / cho người phụ nữ sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc mọi người/, dù 
 CN VN
có nhọc nhằn đến mấy đi nữa/ , họ/ cũng không bao giờ than thở. (0,75 điểm)
 TN CN VN
- Từ trên bụi tre cuối nẻo của làng/, vọng lại/ tiếng mấy con chim cu gáy. (0,75 điểm)
 TN VN CN
Câu 4: 1,5 điểm ( Bài viết đảm bảo các ý chính, không sai lỗi chính tả, ngữ pháp. Tùy vào bài làm của HS mà GV cho từ 0,1 đến 1,5 điểm)
 Mặt trời (1) của bắp thì nằm trên đồi
 Mặt trời (2) của mẹ, em nằm trên lưng.
Các ý chính cần có:
Mặt trời(1) : Mặt trời của tự nhiên, mang ánh sáng, mang sự sống cho vạn vật trên trái đất. Mặt trời (2): con của mẹ (0,5 điểm)
Cách gọi đầy âu yếm “Mặt trời của mẹ” thể hiện tình yêu tha thiết của người mẹ dành cho em bé. Nếu mặt trời trên cao cung cấp sự sống cho muôn loài thì em là nguồn sống của mẹ, là hi vọng, là hạnh phúc và niềm tin của mẹ. (1 điểm)
Câu 5: 2 điểm ( Bài viết đảm bảo các ý chính, không sai lỗi chính tả, ngữ pháp. Tùy vào bài làm của HS mà GV cho từ 0,1 đến 2 điểm)
Các ý chính cần có:
- Nêu được tác dụng của việc giữ được màu xanh trên trái đất. (0,6 điểm)
+ Làm cho cuộc sống tươi đep.
+ Cho không khí trong lành.
+ Tránh được thiên tai...
- Hiện nay màu xanh đang bị tàn lụi.... (0,6 điểm)
- Biện pháp để giữ được màu xanh, trách nhiệm của em trong đó. (0,8 điểm)
+ Bảo vệ thiên nhiên bằng những hành động cụ thể.
B. Lịch sử và Địa lý
Câu 1: ( 1 điểm)
 - ý 1: ( 0,5 điểm)
Phong trào “ Đồng khởi” ra đời trong hoàn cảnh Mỹ- Diệm khủng bố, tàn sát dã man ; nhân dân miền Nam buộc phải vùng lên phá tan ách kìm kẹp.
ý 2: ( 0,5 điểm)
Phong trào nổ ra đầu tiên và mạnh mẽ nhất miền Nam và là ngọn cờ tiên phong đẩy mạnh cuộc đấu tranh cách mạng miền Nam phát triển.
Câu 2: 1 điểm ( Mỗi đáp án đúng cho 0,1 điểm)
Thứ tự các từ ngữ, số liệu cần điền là:
(a): châu Âu
(b): châu Phi
(c): Thái Bình Dương
(d): ấn Độ Dương
(đ): Bắc Băng Dương
(e): 44 triệu km2
(g): 3/4
(h): đông nhất
(i): vàng
(k): đồng bằng

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_giao_luu_hoc_sinh_gioi_lop_5_mon_tieng_viet_lich_su_v.doc