Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 6 năm học 2015-2016 môn: Toán

docx 1 trang Người đăng tuanhung Ngày đăng 17/07/2017 Lượt xem 291Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 6 năm học 2015-2016 môn: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 6 năm học 2015-2016 môn: Toán
PHÒNG GD&ĐT 
 (Đề thi có 01 trang)
 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6
NĂM HỌC 2015-2016
Đề thi môn : Toán
Ngày thi: 5 /1/2016
Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu1 : (4điểm)
Tính B=1.98+2.97+3.96++98.11.2+2.3+3.4++98.99
So sánh A = 20112012+20122013 và B = 2011+20122012+2013 
Câu 2: (4điểm)
Tìm tỉ số lớn nhất của số tự nhiên có ba chữ số và tổng các chữ số của nó.
Tìm các số a, b, c nhỏ nhất khác 0 sao cho 16a = 25b = 30c
Câu 3: (4điểm)
a. Tìm số tự nhiên có hai chữ số sao cho bình phương của nó cũng tận cùng là hai chữ số ấy theo thứ tự đó.
b. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 3, cho 4 và cho 5 có số dư theo thứ tự là 1, 3, 1
Câu 4: (3điểm)
Một cửa hàng sách hạ giá 10% trong ngày lễ, tuy vậy cửa hàng vẫn lãi 8%. Hỏi ngày thường cửa hàng lãi bao nhiêu %?
Câu 5: (3.0 điểm) Trên tia Ox cho 4 điểm A, B, C, D. Biết rằng A nằm giữa B và C; B nằm giữa C và D ; OA = 7cm; OD = 3cm ; BC = 8cm và AC =3BD. 
 a) Tính độ dài AC.
 b) Chứng tỏ rằng: Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AD.
Câu 5: (2điểm)
	Chứng tỏ rằng số có dạng 4444888..89 là một số chính phương.
 n c/s 4 và n-1 c/s 8

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_THO_HSG_TOAN_6_NAM_2016.docx