Đề ôn tập học kỳ I Toán 7 – Số 4

doc 2 trang Người đăng tuanhung Ngày đăng 18/07/2017 Lượt xem 258Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập học kỳ I Toán 7 – Số 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn tập học kỳ I Toán 7 – Số 4
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ I – Số 4
Bài 1. Thực hiện các phép tính:
Bài 2. 
Tìm x thỏa mãn: 
Cho x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Tìm hệ số tỷ lệ của chúng. Biết rằng khi x = 8 thì y = 7
Bài 3. Ba lớp 7A, 7B, 7C đi lao động trồng cây xanh, số cây trồng được của ba lớp theo thứ tự lần lượt tỉ lệ với các số 3; 5; 8 và tổng số cây trồng được của ba lớp là 256 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
Bài 4. Trên cạnh BC của tam giác ABC lấy điểm D, (D không trùng với B và C). Gọi M là trung điểm của AD. Trên tia đối của tia MB lấy điểm E sao cho ME = MB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm F sao cho MF = MC. Chứng minh rằng:
AE // BC
Điểm A nằm giữa hai điểm F và E
 Bài 5. Cho . Chứng minh rằng : B < 1
HƯỚNG DẪN GIẢI 
BÀI
NỘI DUNG
1
a)
b)
2
a)
Với: x – 0,25 = x = + x = 
Với: x – 0,25 = - x = - + x = 
b)
Gọi a là hệ số tỷ lệ của x và y, ta có: x .y = a
Thay x = 8 và y = 7 vào x .y = a, tìm được a = 56. 
Kết luận: 
3
Gọi số cây của ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được lần lượt là: x ; y ; z (cây)
x ; y ; z là số tự nhiên
Theo bài ra ta có: 
Tìm được: x = 48 ; y = 80 ; z = 128
 Kết luận:
4
Hình vẽ
a)
AE // BC
Chứng minh được MAE = MDB . Kết luận: AE // BC
b)
Điểm A nằm giữa hai điểm F và E
* MAE = MDB AE // BC và AE = DC (1)
* Chứng minh được MAF = MDC . 
 Kết luận: AF // DC và AF= DC (2)
* Từ (1) và (2) suy ra: ba điểm: F; A; E thẳng hàng 
 và chứng minh được MEF = MBC FE = BC (3)
Từ (1); (2), (3) ta có: FA + AE = CD + DB = CB = FE 
Kết luận: Điểm A nằm giữa hai điểm F và E
5

Tài liệu đính kèm:

  • docDe on tap hoc ky I - So 4.doc