Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút HK II Toán lớp 6

doc 2 trang Người đăng tuanhung Ngày đăng 18/07/2017 Lượt xem 332Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút HK II Toán lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút HK II Toán lớp 6
TRƯỜNG THCS NHÂN SƠN
ĐỀ KIỂM TRA TRĂC NGHIỆM 15 PHÚT HKII L6
Họ Và Tên:Lớp
	Chọn đáp án đúng rồi ghi vào bài.	
1.Gĩc bẹt là gĩc cĩ số đo
A. bằng 900.
B. bằng 1000.
C. bằng 450.
D. bằng 1800.
2.Ở hình vẽ bên ta cĩ gĩc CAB là
A. gĩc tù.
B. gĩc vuơng.
C. gĩc bẹt.
D. gĩc nhọn.
3.Khi nào ta cĩ ?
A. Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz.
B. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
C. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.
D. Kết quả khác.
4.Trên hình vẽ bên, gĩc x cĩ số đo độ bằng
A. 600.
B. 700.
C. 500.
D. 400.
5.Ở hình vẽ bên, biết gĩc BOA bằng 450, gĩc AOC bằng 320. Khi đĩ số đo gĩc BOC bằng
A. 130.
B.770.
C. 230.
D. 870.
6.Tia phân giác của một gĩc là
A. Tia nằm giữa hai cạnh của gĩc.
B. Tia tạo với hai cạnh của gĩc hai gĩc bằng nhau.
C. Tia nằm giữa hai cạnh của gĩc và tạo với hai cạnh ấy hai gĩc bằng nhau.
D. Cả A, B, C đều đúng.
7.Điểm M thuộc đường trịn (O; 1,5 cm). Khi đĩ
A. OM = 1,5 cm.
B. OM > 1,5 cm.
C. OM < 1,5 cm.
D. Khơng xác định được độ dài OM.
8.Khẳng định nào sai với hình vẽ bên
A. AD là cạnh chung của hai tam giác ACD và ABD.
B. Cĩ ba tam giác.
C. Cĩ 6 đoạn thẳng.
D. Cĩ 7 gĩc.
Câu 9: Gĩc tù là: 
A. Góc lớn hơn góc vuông là góc tù	
B. Góc nhỏ hơn góc bẹt là góc tù	
C. Góc lớn hơn góc nhọn là góc tù
D. Góc lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt là góc tù
Câu 10: Với những điều kiện sau, điều kiện nào khẳng định Ot là tia phân giác của góc xÔy:
A. Biết góc xOt bằng góc yOt
B. Biết: xÔt + tÔy = xÔy
C. Biết: xÔt + tÔy = xÔy và xÔt = yÔt
D. Biết: xÔt + tÔy = xÔy và xÔt yÔt
Câu 11: Cho hai góc kề và phụ nhau, biết góc thứ nhất bằng 60o, góc thứ hai có số đo là:
A. Bằng góc thứ nhất 	C. Bằng 45o
B. Lớn hơn góc thứ nhất	D. Bằng nửa góc thứ nhất
Câu 12: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết xÔy = 40o và góc xOz là góc nhọn, số đo góc yOz có thể là:
A. 50o	B. 30o	C. 140o	D. 70o

Tài liệu đính kèm:

  • docde_ktra_15_phut_tracnghiem_hh_hoc_ky_2.doc