Đề kiểm tra tập trung môn đại số khối 10 lần I học kỳ II

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 15/08/2017 Lượt xem 62Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra tập trung môn đại số khối 10 lần I học kỳ II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra tập trung môn đại số khối 10 lần I học kỳ II
ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG MÔN ĐẠI SỐ
KHỐI 1O LẦN I HỌC KỲ II
‏۩۩
Bài 1/ (6đ) Giải các bất phương trình sau:
a/ b/ 
c/ d/ 
e/ f/ 
Bài 2/ (1đ)Tìm để phương trình sau có hai nghiệm trái dấu
Bài 3/(1đ) Tìm để 
Bài 4 /(1đ) Tìm để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt
Bài 5/ (1đ)
a/ Giải bất phương trình sau: 
b/ Tìm để phương trình sau 
 có bốn nghiệm phân biệt trong đó có một nghiệm lớn hơn 2
********Hết*******

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_toan_10.doc