Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi năm học 2010 – 2011 môn thi: Toán lớp 2 đề 1. Thời gian làm bài: 40 phút

docx 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 30/08/2017 Lượt xem 10Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi năm học 2010 – 2011 môn thi: Toán lớp 2 đề 1. Thời gian làm bài: 40 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi năm học 2010 – 2011 môn thi: Toán lớp 2 đề 1. Thời gian làm bài: 40 phút
Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi
NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn thi: Toán lớp 2
Đề 1. Thời gian làm bài: 40 phút
Bài 1: ( 2 điểm)
- Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số:
................................................................................................................................................................................
- Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2:
................................................................................................................................................................................
Đề 2. Thời gian làm bài: 40 phút
Bài 1: (4đ)
a) Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4:
.....................................................................................................................
b) Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa viết:
.....................................................................................................................
c) Viết tiếp 3 số vào dãy:
19, 16, 13, ......., ........., .........
Bài 2: (4đ)
Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: ...............
Điền số thích hợp vào ô trống:
Bài 3: (3đ)
a. Em học bài lúc 7 giờ tối. Lúc đó là ..................giờ trong ngày.
b. Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là 17. Vậy ngày chủ nhật đầu tiên của tháng đó là ngày..............
Bài 4: (3đ): An và Bình chia nhau 18 nhãn vở. An lấy số nhãn vở nhiều hơn Bình và số nhãn vở của An nhỏ hơn 11.
Vậy An đã lấy ....... nhãn vở
Bình đã lấy ........ nhãn vở
Bài 5: (4đ): Lan và Hà đi câu cá.Lan câu được số cá bằng số liền sau số bé nhất có1 chữ số. Tổng số cá của hai bạn là số lớn nhất có 1 chữ số. Hỏi mỗi bạn câu được mấy con cá?
Đề 3:
Bài 1: 1, Viết tất cả các số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số là:........................................ 
2, Viết các số có hai chữ số khác nhau sao cho tổng hai chữ số bằng 8:................ 
3, Tìm 2 số có tích bằng 12 và số bé bằng 1/3 số lớn: Hai số đó là:..............
Bài 2: 1, Điền số thích hợp vào ô trống
9
11
14
18
44
2, Tìm x biết: 38 < x + 31 - 6 < 44
3, Điền số thích hợp vào ô trống: 
2 - 3 = 17 ;                    32 - 1 < 52 - 38 .
Bài 3: 1, Đôi thỏ nhà Thu đẻ được 5 con. Vậy chuồng thỏ nhà Thu có  đôi tai thỏ, chân thỏ
2, Mai có 1 tá bút chì, Mai có ít hơn Lan 2 cái. Nga có nhiều hơn Mai nhưng ít hơn Lan. Hỏi ba bạn có bao nhiêu bút chì?
Bài 4: Hình vẽ dưới đây có:
.............. hình tam giác
.............. hình tứ giác
Tên các hình tứ giác là:...................

Tài liệu đính kèm:

  • docxBo_HSG_L2.docx