Đề kiểm tra học sinh giỏi lớp 2 Môn: Toán

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 30/08/2017 Lượt xem 11Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học sinh giỏi lớp 2 Môn: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học sinh giỏi lớp 2 Môn: Toán
Họ và tên:.	Đề kiểm tra HSG lop 2
Lớp:2/.	Môn: Toán lớp 2
Điểm
Lời phê
ĐỀ BÀI:
Câu 1(1đ): a) Có 15 người khách muốn qua sông. Mỗi chuyến đò chỉ được chở 5 người kể cả một người lái đò. Hỏi để chở hết 15 người khách đó qua sông thì người lái đò phải chở ít nhất mấy chuyến đò?
b) Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc can 5 lít để đựng hết 26 lít xăng?
Câu 2(1đ): a) Có một số gạo, nếu đem chia đều vào các túi mỗi túi 3kg thì được 6 túi và còn thừa 2kg. Hỏi số gạo đó nếu đem đựng vào các túi 4kg thì được bao nhiêu túi?
b)Cô giáo có một số quyển truyện; cô chia đều cho 3 tổ thì mỗi tổ được 6 quyển và còn thừa 1 quyển. Hỏi cô có tất cả bao nhiêu quyển truyện?
Câu 3(2đ): a) Cho 2xm=75-57; n+2=50:5. Hỏi m+n bằng mấy?
	b) Tìm y, biết: 
 b1) y – 19 - 18=3 x 9	b2) 5 x y + 17=35 : 5 + 35
Câu 4(2đ): a)Hiện nay bố Hà 45 tuổi; còn ông nội Hà 72 tuổi. Tính tổng số tuổi của ông nội Hà và bố Hà khi tuổi ông nội Hà bằng tuổi bố Hà hiện nay.
b)Hiện nay anh 31 tuổi và em 24 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai an hem khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay.
Câu 5(2đ): a)Tùng có 30 viên bi; Tùng cho Toàn 5 viên bi; rồi Toàn lại cho Nam 3 viên bi thì lúc này số bi của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu Toàn có bao nhiêu viên bi?
b)Hồng và Hà mỗi bạn có một số con tem. Biết sau khi Hồng cho Hà 10 con tem, thì Hồng vẫn nhiều hơn Hà 2 con tem. Hỏi lúc đầu Hồng có nhiều hơn Hà bao nhiêu con tem?
Câu 6(1đ): a)Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau lớn hơn 28 và bé hơn 83?
b) Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số và hiệu hai chữ số của mỗi số đó bằng 3?
Câu 7(1đ): Cho một hình tứ giác có chu vi bằng 92dm. Người ta giảm đều mỗi cạnh của hình tứ giác đó đi 9dm thì được một hình tứ giác mới. Tính chu vi hình tứ giác mới.
(Thí sinh không dùng tài liệu trong khi kiểm tra) 
- 
..

Tài liệu đính kèm:

  • docBo_de_on_HSG.doc