Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học: 2015 - 2016 môn: Lịch sử lớp 8 thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 22/08/2017 Lượt xem 68Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học: 2015 - 2016 môn: Lịch sử lớp 8 thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học: 2015 - 2016 môn: Lịch sử lớp 8 thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề
PHÒNG GD - ĐT LONG HỒ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2015 - 2016
ĐỀ CHÍNH THỨC
TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA PHƯỚC
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8
Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề
 (Phần tự luận: 45 phút, phần trắc nghiệm: 15 phút) 
ĐỀ: A
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 15 phút (3 điểm) 
Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu đúng 0.25 điểm.
Câu 1: Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội:
 A. Chiếm hữu nô lệ.	B. Nguyên thủy và phong kiến.
 C. Phong kiến.	D. Tư bản.
Câu 2: Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng Pháp có:
 A. 04 đẳng cấp.	 	B. 02 đẳng cấp.
 C. 03 đẳng cấp.	D. Không có đẳng cấp nào.
Câu 3: Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga do Lê-nin thành lập là đảng của:
A. Vô sản.	B. Tư sản.
C. Nông dân.	 	D. Phong kiến
Câu 4: Tính chất của cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 là: 
A. Cách mạng giải phóng dân tộc.	B. Cách mạng tư sản.
C. Cách mạng vô sản.	D. Cách mạng dân chủ nhân dân.
Câu 5: Chính đảng vô sản kiểu mới đầu tiên trên thế giới:
A. Đảng xã hội Pháp.	B. Đảng xã hội dân chủ Đức.
C. Đảng cộng hòa Mĩ.	 D. Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga.
Câu 6: Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là:
A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.	B. Là cách mạng tư sản.
C. Là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới	D. Là cuộc cách mạng tư sản nhưng không triệt để.
Câu 7: Thế kỉ XIX các quốc gia Đông Nam Á đều là thuộc địa của đế quốc phương Tây trừ nước nào?
A. Việt Nam.	B. Thái Lan.
C. Inđônêxia.	D. Lào.
Câu 8: Tính chất của cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 là: 
A. Cách mạng giải phóng dân tộc.	B. Cách mạng tư sản.
C. Cách mạng vô sản.	D. Cách mạng dân chủ nhân dân.
Câu 9: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 là do:
A. Khủng hoảng thừa.	B. Khủng hoảng dầu mỏ.
C. Khủng hoảng thiếu.	D. Khủng hoảng tài chính.
Câu 10: Thành tựu quan trọng nhất về kĩ thuật cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là?
A. Kĩ thuật luyện kim được cải tiến.	B. Máy chế tạo công cụ ra đời
C. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi	D. Phát triển nghề khai thác mỏ
Câu 11: Nước được mênh danh là chủ nghĩa đế quốc "cho vay lãi" là:
A. Anh.	B. Đức.
C. Mĩ.	D. Pháp.
Câu 12: Tạo ra bước chuyển biến căn bản của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là việc phát minh ra:
A. Máy kéo sợi.	B. Máy hơi nước.
-------------------- Hết------------------------
C. Máy dệt.	D. Đầu máy xe lửa.
PHÒNG GD - ĐT LONG HỒ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2015 - 2016
ĐỀ CHÍNH THỨC
TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA PHƯỚC
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8
Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề
 (Phần tự luận: 45 phút, phần trắc nghiệm: 15 phút) 
ĐỀ: B
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 15 phút (3 điểm) 
Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu đúng 0.25 điểm.
Câu 1: Thành tựu quan trọng nhất về kĩ thuật cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là?
A. Kĩ thuật luyện kim được cải tiến.	B. Máy chế tạo công cụ ra đời
C. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi	D. Phát triển nghề khai thác mỏ
Câu 2: Thế kỉ XIX các quốc gia Đông Nam Á đều là thuộc địa của đế quốc phương Tây trừ nước nào?
A. Việt Nam.	B. Thái Lan.
C. Inđônêxia.	D. Lào.
Câu 3: Nước được mênh danh là chủ nghĩa đế quốc "cho vay lãi" là:
A. Anh.	B. Đức.
C. Mĩ.	D. Pháp.
Câu 4: Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng Pháp có:
 A. 04 đẳng cấp.	 	B. 02 đẳng cấp.
 C. 03 đẳng cấp.	D. Không có đẳng cấp nào.
Câu 5: Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga do Lê-nin thành lập là đảng của:
A. Vô sản.	B. Tư sản.
C. Nông dân.	 	D. Phong kiến
Câu 6: Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là:
A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.	B. Là cách mạng tư sản.
C. Là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới	D. Là cuộc cách mạng tư sản nhưng không triệt để.
Câu 7: Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội:
 A. Chiếm hữu nô lệ.	B. Nguyên thủy và phong kiến.
 C. Phong kiến.	D. Tư bản.
Câu 8: Chính đảng vô sản kiểu mới đầu tiên trên thế giới:
A. Đảng xã hội Pháp.	B. Đảng xã hội dân chủ Đức.
C. Đảng cộng hòa Mĩ.	 D. Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga.
Câu 9: Tính chất của cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 là: 
A. Cách mạng giải phóng dân tộc.	B. Cách mạng tư sản.
C. Cách mạng vô sản.	D. Cách mạng dân chủ nhân dân.
Câu 10: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 là do:
A. Khủng hoảng thừa.	B. Khủng hoảng dầu mỏ.
C. Khủng hoảng thiếu.	D. Khủng hoảng tài chính.
Câu 11: Tạo ra bước chuyển biến căn bản của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là việc phát minh ra:
A. Máy kéo sợi.	B. Máy hơi nước.
C. Máy dệt.	D. Đầu máy xe lửa.
Câu 12: Tính chất của cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789 là: 
A. Cách mạng giải phóng dân tộc.	B. Cách mạng tư sản.
-------------------- Hết------------------------
C. Cách mạng vô sản.	D. Cách mạng dân chủ nhân dân.
PHÒNG GD - ĐT LONG HỒ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2015 - 2016
ĐỀ CHÍNH THỨC
TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA PHƯỚC
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8
Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề
 (Phần tự luận: 45 phút, phần trắc nghiệm: 15 phút) 
PHẦN TỰ LUẬN: 45 phút (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
	Vì sao cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?
Câu 2: (2 điểm)
	Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên hậu quả như thế nào?
Câu 3: (2,5 điểm)
	Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Mười Nga?
------------ Hết ---------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHÒNG GD - ĐT LONG HỒ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2015 - 2016
ĐỀ CHÍNH THỨC
TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA PHƯỚC
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8
Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề
 (Phần tự luận: 45 phút, phần trắc nghiệm: 15 phút) 
I. PHẦN TỰ LUẬN: 45 phút (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
	Vì sao cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?
Câu 2: (2 điểm)
	Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên hậu quả như thế nào?
Câu 3: (2,5 điểm)
	Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Mười Nga?
------------ Hết ---------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
PHÒNG GD - ĐT LONG HỒ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2015 - 2016
ĐỀ CHÍNH THỨC
TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA PHƯỚC
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8
Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề
 (Phần tự luận: 45 phút, phần trắc nghiệm: 15 phút) 
I. PHẦN TỰ LUẬN: 45 phút (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
	Vì sao cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?
Câu 2: (2 điểm)
	Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên hậu quả như thế nào?
Câu 3: (2,5 điểm)
	Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Mười Nga?
------------ Hết ---------------
HÒNG GD - ĐT LONG HỒ
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 
TRƯỜNG THCS BÌNH HÒA PHƯỚC
HỌC KỲ I-NĂM HỌC: 2015 - 2016
I. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
- Có sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.
- Xóa bỏ hoàn toàn chế độ quân chủ chuyên chế.
- Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền nôi tiếng.
- Giải quyết quyền lợi cho nhân dân.
- Đánh bại bọn nội xâm và ngoại phản, bảo vệ tổ quốc.
- Ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thế giới.
Câu 2: (2 điểm)
- Thiệt hại về người và tài sản. (0,5 điểm)
- Đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận, bản đồ thế giới thay đổi. (0,5 điểm)
- Thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là cách mạng tháng Mười Nga. (1,0 điểm)
Câu 3: (2 điểm)
* Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng mười:
- Lật đổ chính quyền tư sản
- Xây dựng nhà nước mới giai cấp vô sản.
- Nêu gương về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu đúng 0.25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đề A
D
C
A
B
D
A
C
B
A
C
D
B
Đề B
C
C
D
C
A
A
D
D
B
A
B
B

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HKI.doc