Đề kiểm tra học kỳ I năm học: 2014 – 2015 môn: Toán lớp 7 thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 74Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học: 2014 – 2015 môn: Toán lớp 7 thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học: 2014 – 2015 môn: Toán lớp 7 thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN: TOÁN LỚP 7
 Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề.
Bài 1: (3 điểm) 
Thực hiện phép tính
a/ 	b/ 	c/ 
Bài 2: (2,0 điểm)
Tìm x biết:
a/ 	b/ 
Bài 3: (1,5 điểm) 
Cho hàm số .
a/ Tính 
b/ Vẽ đồ thị hàm số 
Bài 4: (0,5 điểm) 
Cho hàm số y = f(x) = ax + b. 
Biết f(0) = –2 và f(3) = 1, tìm các hệ số a, b ? 
Bài 5: (3 điểm) 
Cho rABC (AB < AC), gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD.
a/ Chứng minh: ∆ABM = ∆DCM
b/ Chứng minh : AC // BD 
c/ Trên nửa mặt phẳng bờ AD không chứa điểm B vẽ tia Ax // BC. Trên tia Ax lấy điểm H sao cho AH = BC. Chứng minh: H, C, D thẳng hàng.
-------------------ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 7 HKI NĂM HỌC 2014 - 2015
Đáp án
Biểu điểm
Bài 1: ( 2 điểm)
a) = 
= 
= 
0, 5đ
0,5đ
b) = 
= 
 0,25đ x 3
0,25đ
c) = 
 = 
 0,25đ x 3
0,25đ
Bài 2
2đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ x 2
0,25đ x 2
Bài 3
1,5 điểm
b)
x
0
1
y
0
–1
	Đồ thị y = – x là đường thẳng đi qua (0 ; 0) và (1 ; –1) .
	Vẽ đồ thị hàm số y = – x .
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
Bài 4 : (0,5 điểm)
* f(0) = – 2
Þ a. 0 + b = –2
Þ b = –2
* f(3) = 1
Þ a . 3 + b = 1
Mà b = –2
Þ a . 3 + (–2) = 1
Þ a = 1
 Vậy y = f(x) = x – 2 
0,25đ
0,25đ
Câu 5:
3 điểm
Xét ∆ABM và ∆DCM có 
	AM = MD (gt )
	BM = MC ( M là trung điểm BC ) 
	góc AMB = góc DMC (đđ)	(1 điểm) 
⇒ ∆ABM = ∆DCM ( c – g- c ) 	(0,25 điểm x 4)
Xét ∆AMC và ∆DMB có: 
	AM = MD (gt )
	BM = MC ( M là trung điểm BC ) 
	góc AMC = góc DMB (đđ)
⇒∆AMC = ∆DMB (c – g- c ) 	(0,5 điểm) 
⇒góc CAM = góc BDM ( góc t/ ứ ) 
Mà 2 góc ở vị trí so le trong 
⇒ AC // BD 	(0,5 điểm)
Chứng minh: CH // AB 	( 0,5 điểm)
Chứng minh: CD // AB 	(0,25 điểm)
⇒ CH trùng CD ⇒ H, C, D thẳng hàng. 	(0,25 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN 7.NTT.doc