Đề kiểm tra học kỳ I năm học: 2014 – 2015 môn: Toán lớp 6 thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 67Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học: 2014 – 2015 môn: Toán lớp 6 thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học: 2014 – 2015 môn: Toán lớp 6 thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ NHUẬN
TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN: TOÁN LỚP 6
 Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề.
Bài 1: (1,5 điểm)
a/ Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 13 .
b/ Viết tập hợp K các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 12 .
c/ Tìm M Ç K .
Bài 2: (1,75 điểm) 
	a/ 53 – 75 + 24 : 22
	b/ 200 + 120 : [(8–3)3 –105]
Bài 3: (2,5điểm) Tìm x ∈ ℕ biết:
a/ x ⋮ 3 và x ≤ 12
b/ 102 – ( 7 + x ) = 49
c/ 34x – 2 - 50 = 8
Bài 4: (1,0 điểm)	Tìm a biết 15 ⋮ ( 2a – 3) và a là số nguyên tố.
Bài 5: (1,5 điểm)
Đội văn nghệ có 60 nam và 72 nữ về huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?
Bài 6: (2 điểm)
Trên cùng tia Ox lấy 2 điểm A, B sao cho OA = 4cm, OB = 7cm.
a/ Hỏi trong 3 điểm A, B , O thì điểm nào nằm giũa 2 điểm còn lại? Vì sao? 
b/ Tính AB? 
c/ Gọi M là trung điểm của OA. Tính AM?
d/ Trên tia đối của tia Bx lấy điểm C sao cho BC = 9 cm. Tính OC?
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 6 HKI NĂM HỌC 2014-2015
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
CÂU 1:
1,5 điểm
a) 	M = { 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 }
b) 	K = { 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 }
c) 	M Ç K = { 8 ; 10 }
0,5
0,5
0,5
CÂU 2 a/
1,75 điểm
b/
=125-75+4
= 54
= 200+120: [53 -105]
= 200+120:[125-105]
= 200+120:20
= 200+6
= 206 
0,5
0,25
(0,25x4=1đ)
CÂU 3
2,5 điểm
x ⋮ 3 và x ≤ 12
Ta có 	x ⋮ 3 nên x ∈ B(3) = { 0;3;6;9;12;}	 Vì x ≤ 12 nên x ∈ {0;3;6;9;12 }
102 – ( 7 + x ) = 49
100 – ( 7 + x ) = 49
 7 + x = 51 
 x = 44 	( 0,25 điểm )
34x – 2 - 50 = 8
34x – 2 = 9( 0,25 điểm )
4x - 2 = 2 ( 0,25 điểm )
	x =1 
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
CÂU 4
1 điểm
15 ⋮ ( 2a – 3) suy ra 2a – 3 là Ư( 15) 
Ư( 15) = { 1;3;5;15; } 
a ∈ { 2; 3 } 
0,25đ ( đúng 1 trong 2 ý được 0,25đ)
0,25đ
0,25đ x 2 ( dư 1 hay thiếu 1pt trừ 0,25đ)
CÂU 5
1,5 điểm
Gọi số tổ có thể chia được nhiều nhất là x tổ (x ÎN*)	
Theo đề bài ta có : và x nhiều nhất
=> x Î ƯCLN(60 ; 72)	
Tìm đúng ƯCLN(60 ; 72)	
Trả lời đúng số tổ, số nam, số nữ 
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
CÂU 6
2 điểm
Hình : 
B
M
O
A
C
x
a/ Nêu được : OA < OB ( 4 < 7 ) 
KL : điểm A nằm giữa O và B 
b/ OA + AB = OB 
thay số đúng và tính AB = 3cm 
c/ Vì M là trung điểm của OA nên OM = MA = OA : 2 
thay số đúng và tính AM = 2cm 
d/ - Nêu được : BO < BC ( 7 < 9 ) 
KL : điểm O nằm giữa B và C 
 nên BO + OC = BC 
thay số đúng và tính OC = 2cm .
0,25đ x 2
0,25đ x 2
0,25đ x2 
0,25đ 
0,25đ

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN 6.NTT.doc