Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 khối lớp: 6 môn: Toán (thời gian làm bài: 90 phút)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 73Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 khối lớp: 6 môn: Toán (thời gian làm bài: 90 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2014 - 2015 khối lớp: 6 môn: Toán (thời gian làm bài: 90 phút)
ĐỀ CHÍNH THỨC
THE INTERNATIONAL SCHOOL
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NH 2014 - 2015
KHỐI LỚP: 6
MÔN: TOÁN
(Thời gian làm bài: 90 phút)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính :
a) 710 : 78 – (53 – 52 + 12) : 23
b) 23.49 + 23.51 – 500
c) 23.3 – (15.40 + 12) : 32
Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết: 
a) 81 – (2.x + 1) = 12
b) 123 + 5 (x +4) = |-238|
c) x chia hết cho 27, x chia hết cho 15 và 100< x <420 
Bài 3: (2 điểm) Học sinh một trường có trong khoảng từ 200 đến 250. Trong lễ chào cờ, nếu xếp hang 8, hàng 10, hàng 12, đều vừa đủ hàng. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh.
Bài 4: (2 điểm) 
Trên tia 0x lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3 cm; OB = 7 cm
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB (1,5 điểm)
b) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB , tính độ dài đoạn thẳng OI (0,5 điểm) 
--- HẾT ---
 ĐÁP ÁN
Bài 1 (3 điểm)
Mỗi câu 1 điểm
a) 44 b) 1800 c)21
Bài 2 (3 điểm) Mỗi câu 1 điểm
a) x = 34
b) x= 19
c) x = 135 ; 270 ; 405
Bài 3 (1 điểm)
Số HS của trường có 240 HS
Bài 4 (2 điểm)
a) Vẽ hình đúng và tính được AB = 4 cm (1,5 điểm)
b) Tính được OI = 5 cm (0,5 điểm)
--- HẾT ---

Tài liệu đính kèm:

  • docToan6.QT.doc