Đề kiểm tra học kỳ I môn: Sinh học 6 – Năm học: 2015 - 2016 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 17/08/2017 Lượt xem 90Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn: Sinh học 6 – Năm học: 2015 - 2016 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I môn: Sinh học 6 – Năm học: 2015 - 2016 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
TRƯỜNG THCS TÂN LONG HỘI
Họ và tên: .
Lớp: 6/..	
ĐỀ A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: SINH HỌC 6 – Năm học: 2015-2016
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời phê của giáo viên
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Học sinh khoanh tròn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu (0,25 điểm)
Câu 1: Đặc điểm chung của Thực vật là?
 A. Tự tổng hợp chất hữu cơ, không di chuyển. B. Tự tổng hợp chất hữu cơ, không di chuyển.
 C. Tự tổng chất hữu cơ, di chuyển. D. Sử dụng chất hữu cơ có sẵn, không di chuyển
Câu 2: Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có hoa, sống một năm?
A. Cây cải, cây ớt, cây rêu. B. Cây bạch đàn, cây ổi, cây cà chua
 C. Cây lúa, cây đậu, cây ngô. D. Cây mít, cây cà chua, cây dương xỉ.
Câu 3 : Thành phần chỉ có trong tế bào thực vật là:
 A. Màng sinh chất B. Chất tế bào
	 C. Nhân D. Lục lạp
Câu 4: Bạn Tú quan sát cây cải, thấy cây cải lớn lên từng ngày là vì?
	A. Các tế bào ở rễ cây lớn lên và phân chia.	B. Các tế bào ở thân cây lớn lên và phân chia.
	C. Các tế bào mô phân sinh của cây lớn lên và phân chia. D. Các tế bào của cây lớn lên
Câu 5: Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?
	A. Gồm 2 phần: Vỏ và trụ giữa B. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất
	C. Có nhiều lông hút hút nước và muối khoáng hòa tan D. Có ruột chứa chất dự trữ
Câu 6: Trong đời sống của cây giai đoạn nào cần nhiều muối khoáng?
	A. Khi sắp ra hoa. B. Khi đâm chồi, đẻ nhánh.
	C. Khi quả bắt đầu chín. D. Khi đâm chồi, đẻ nhánh và khi sắp ra hoa.
Câu 7: Thân cây gồm:
	A. Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. B. Thân chính, chồi lá và chồi hoa.
	C. Thân chính, chồi ngọn. D. cành, chồi ngọn và chồi nách.
Câu 8: Cây bị gãy ngọn, cây không dài ra được vì?
	A. Tế bào không phân chia và lớn lên. B. Mất mô phân sinh ngọn.
	C. Mất tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ. D, Mất mạch gỗ và mạch rây.
Câu 9: Nhóm cây gồm toàn cây thân rễ là:
	A. Cây cà rốt, cây nghệ. B. Cây khoai tây, cây cải củ.
	C.Cây gừng, cây dong ta. D. Cây su hào, cây cà rốt.
Câu 10: Chức năng chủ yếu của lá là:
	A. Tham gia quang hợp B. Tham gia hô hấp
	C. Thoát hơi nước D. Vận chuyển các chất
Câu 11: Vì sao không nên trồng cây với mật độ quá dày?
	A. Cây bị thiếu ánh sáng B. Cây bị thiếu không khí
	C. Nhiệt độ tăng cao D. Tất cả các ý trên.
Câu 12: Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa trong phòng ngủ đóng kín cửa ?
	A. Cây lấy hết oxi trong không khí. B. Cây lấy hết khí cacbonic trong không khí
	C. Cây thải ra nhiều khí oxi D. Cây lấy khí oxi và thải ra nhiều khí cacbonic.
II.TỰ LUẬN:(7 điểm)
Câu 1: ( 1.0 điểm ) Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa ?
Câu 2: (2.5 điểm) Cấu tạo trong của thân trưởng thành có gì khác thân non ? Thân cây gỗ to ra do đâu ? Có thể xác định tuồi của cây bằng cách nào ?
Câu 3: ( 2.5 điểm) Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp ? Nêu các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ?
Câu 4 : (1.0 điểm) Không có cây xanh thì không có sự sống trên Trái Đất, điều đó có đúng không ?
 Vì sao ? 
Bài làm
II. TỰ LUẬN
TRƯỜNG THCS TÂN LONG HỘI
Họ và tên: .
Lớp: 6/..
ĐỀ B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: SINH HỌC 6 – Năm học: 2015-2016
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời phê của giáo viên
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Học sinh khoanh tròn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu (0,25 điểm)
Câu 1: Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa trong phòng ngủ đóng kín cửa ?
	A. Cây lấy hết oxi trong không khí. B. Cây lấy hết khí cacbonic trong không khí
	C. Cây thải ra nhiều khí oxi D. Cây lấy khí oxi và thải ra nhiều khí cacbonic.
Câu 2: Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có hoa, sống một năm?
A. Cây cải, cây ớt, cây rêu. B. Cây bạch đàn, cây ổi, cây cà chua
 C. Cây lúa, cây đậu, cây ngô. D. Cây mít, cây cà chua, cây dương xỉ.
Câu 3: Nhóm cây gồm toàn cây thân rễ là:
	A. Cây cà rốt, cây nghệ. B. Cây khoai tây, cây cải củ.
	C.Cây gừng, cây dong ta. D. Cây su hào, cây cà rốt.
Câu 4: Bạn Tú quan sát cây cải, thấy cây cải lớn lên từng ngày là vì?
	A. Các tế bào ở rễ cây lớn lên và phân chia. B. Các tế bào ở thân cây lớn lên và phân chia.
	C. Các tế bào mô phân sinh của cây lớn lên và phân chia. D. Các tế bào của cây lớn lên
Câu 5: Đặc điểm chung của Thực vật là?
 A. Tự tổng hợp chất hữu cơ, không di chuyển. B. Tự tổng hợp chất hữu cơ, không di chuyển.
 C. Tự tổng chất hữu cơ, di chuyển. D. Sử dụng chất hữu cơ có sẵn, không di chuyển
Câu 6: Trong đời sống của cây giai đoạn nào cần nhiều muối khoáng?
	A. Khi sắp ra hoa. B. Khi đâm chồi, đẻ nhánh.
	C. Khi quả bắt đầu chín. D. Khi đâm chồi, đẻ nhánh và khi sắp ra hoa.
Câu 7 : Thành phần chỉ có trong tế bào thực vật là:
 A. Màng sinh chất B. Chất tế bào
	 C. Nhân D. Lục lạp
Câu 8: Cây bị gãy ngọn, cây không dài ra được vì?
	A. Tế bào không phân chia và lớn lên. B. Mất mô phân sinh ngọn.
	C. Mất tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ. D, Mất mạch gỗ và mạch rây.
Câu 9: Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?
	A. Gồm 2 phần: Vỏ và trụ giữa B. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất
	C. Có nhiều lông hút hút nước và muối khoáng hòa tan D. Có ruột chứa chất dự trữ
Câu 10: Vì sao không nên trồng cây với mật độ quá dày?
	A. Cây bị thiếu ánh sáng B. Cây bị thiếu không khí
	C. Nhiệt độ tăng cao D. Tất cả các ý trên.
Câu 11: Thân cây gồm:
	A. Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.	B. Thân chính, chồi lá và chồi hoa.
	C. Thân chính, chồi ngọn.	D. cành, chồi ngọn và chồi nách.
Câu 12: Chức năng chủ yếu của lá là:
	A. Tham gia quang hợp	B. Tham gia hô hấp
	C. Thoát hơi nước D. Vận chuyển các chất
II.TỰ LUẬN:(7 điểm)
Câu 1: ( 1.0 điểm ) Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa ?
Câu 2: (2.5 điểm) Cấu tạo trong của thân trưởng thành có gì khác thân non ? Thân cây gỗ to ra do đâu ? Có thể xác định tuồi của cây bằng cách nào ?
Câu 3: ( 2.5 điểm) Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp ? Nêu các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ?
Câu 4 : (1.0 điểm) Không có cây xanh thì không có sự sống trên Trái Đất, điều đó có đúng không ? Vì sao ? 
 Bài làm
II TỰ LUẬN
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH 6
NĂM HỌC: 2015-2016
I.Trắc nghiệm:(3đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đề A
B
C
D
C
C
D
A
B
C
A
D
D
Đề B
D
C
C
C
B
D
D
B
C
D
A
A
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: - Chất dự trữ trong củ dùng cung cấp dinh dưỡng cho cây khi ra hoa, kết quả. (0.5đ) 
 - Sau khi ra hoa chất dinh dưỡng trong củ bị giảm nhiều hoặc không còn nữa, làm cho củ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng và khối lượng cùa củ đều giảm. (0.5 đ)
Câu 2: - Thân trưởng thành có tấng sinh vỏ và tầng sinh trụ gọi là tầng phát sinh ( 0.5 đ)
- Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ( 1 đ)
- Xác định tuổi của cây gỗ bằng cách đếm các vòng gỗ màu sáng hoặc màu sẫm.(1 đ)
Câu 3: - Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp đúng( 1.5 đ)
Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp (1 đ)
Câu 4: - Không có cây xanh thì không có sự sống trên Trái Đất, điều đó đúng.(0.5 đ)
Vì cây xanh cung cấp các chất hữu cơ và khí oxi cho mọi Sinh vật(0.5 đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docSinh 6.doc