Đề kiểm tra học kỳ I môn: Lịch sử 8 – Năm học: 2015 - 2016 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 7 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 17/08/2017 Lượt xem 27Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn: Lịch sử 8 – Năm học: 2015 - 2016 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I môn: Lịch sử 8 – Năm học: 2015 - 2016 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
PHỊNG GD – MANG THÍT ĐỀ THI ĐỀ NGHI HKI, NĂM 2015 – 2016
TRƯỜNG THCS TÂN LONG HỘI MƠN : LỊCH SỬ 8
 Thời gian :60 p
I. MA TRẬN:
CHỦ ĐỀ
BIẾT
HIỂU
VẬN DỤNG 
CỘNG
Cấp ĐộThấp
Cấp Độ Cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chủ đề 1: cách mạng tư sản và sự xác lập của CNTB
Câu 13: Trình bày những nét chính về chính trị- xã hội ở Pháp trước khi cách mạng bùng nổ ? 
(1,5 điểm)
Câu 14: Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, cơng nhân lại đập phá máy mĩc? (1điểm)
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu:1
Số điểm:1,5đ
Tỉ lệ: 60%
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 1
Số điểm: 1đ
Tỉ lệ: 40%
Số câu: 2
Số điểm: 2,5đ
Tỉ lệ: 100%
Chủ đề 2: Các nước Âu-Mĩ cuối thế kĩ XIX đầu thế kĩ XX
C1
C2
C3
C4
C5
C6
Câu15: Phân tích ý nghĩa của cuộc cách mạng Nga 1905 – 1907 (1điểm)
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 6
Số điểm:1,5đ
Tỉ lệ: 60%
Số câu: 1
Số điểm: 1đ
Tỉ lệ: 40%
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu:7
Số điểm: 2,5đ
Tỉ lệ: 100%
Chủ đề 3:
Châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX.
C7
C8
C9
Câu 16: Vì sao các nước Đơng Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương tây? Trình bày quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở Đơng Nam Á? (2đ )
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 3
Số điểm: 0,75đ
Tỉ lệ: 27,3%
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: 
Số câu: 1
Số điểm: 2đ
Tỉ lệ: 72,7%
Số câu:4
Số điểm:2,75 đ
Tỉ lệ: 100%
Chủ đề 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất
C10
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 1
Số điểm: 0,25đ
Tỉ lệ: 100%
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 1
Số điểm: 0,25đ
Tỉ lệ: 100%
Chủ đề 5: Tổng kết ơn tập
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Chủ đề 1: Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và cơng cuộc .
C11
C12
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 2
Số điểm: 0,5đ
Tỉ lệ: 100%
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 2
Số điểm: 0,5đ
Tỉ lệ: 100%
Chủ Đề 2: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh ..
Câu 17: Để thốt khỏi khủng hoảng 1929 – 1933 nước Mĩ đã làm gì?em hãy cho biết nội dung củ chính sách đĩ?
( 1,5đ)
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 1
Số điểm: 1,5đ
Tỉ lệ: 100%
Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 1
Số điểm: 1,5đ
Tỉ lệ: 100%
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 11
Số điểm: 4đ
Tỉ lệ: 40%
Số câu: 4
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 2
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 17đ
Số điểm: 10đ
Tỉ lệ: 100%
II. ĐỀ THI:
TRƯỜNG THCS TÂN LONG HỘI
ĐỀ A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MƠN: LỊCH SỬ 8 – Năm học: 2015-2016
Thời gian: 60 phút (Khơng kể thời gian phát đề)
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu đúng (0,25 điểm)
Câu 1. “ Đây là trận đánh lớn đầu tiên giữa hai giai cấp phân chia xã hội hiện nay” câu trên nĩi về sự kiện nào ?
 A. Khởi nghĩa cơng nhân dệt Liơng ( Pháp) 1831 
 B. Khởi nghĩa cơng nhân dệt Sơlêdin ( Đức) 1844 
 C. Phong trào hiến chương ở Anh ( 1836 - 1847) 
 D. Khởi nghĩa của cơng nhân Pari - Pháp ( 23 -6 – 1848 ) 
 Câu 2. Cơng xã Pari tồn tại trong bao nhiêu ngày ?
 A. 70 ngày B. 71 ngày C. 72 ngày D. 73 ngày 
 Câu 3. Vì sao giai cấp tư sản điên cuồng chống lại Cơng xã ?
 A. Cơng xã thực sự là nhà nước do dân, vì dân, đối lập với nhà nước Tư Bản
 B. Cơng xã tách nhà thờ ra khỏi nhà nước
 C. Cơng xã xĩa hết mọi đặc quyền của giai cấp Tư Sản
 D. Cơng xã ban bố các sắc lệnh, vừa thi hành pháp lệnh
 Câu 4. Các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa vào những thế kỉ nào ?
 A. Thế kỉ XIX B. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX C. Thế kỉ XVIII D. Thế kỉ XVII
 Câu 5. Đảng cơng nhân Pháp được thành lập vào năm nào?
 A. 1875 B. 1879 C. 1883 D. 1889
Câu 6. Từ nữa sau thế kỉ XVIII, ở Anh đã tiến hành cuộc cách mạng gì?
 A. Cách mạng tư sản B. Cách mạng về kĩ thuật, khoa học 
 C. Cách mạng cơng nghiệp 	D. Cách mạng văn học, nghệ thuật .
Câu 7: Cuộc vận động Duy Tân ở Trung Quốc do ai chủ trương?
Tơn Trung Sơn và khang Hữu vi 	B. Hồng Tú Tồn và Lương Khải Siêu
C. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu 	D. Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu
Câu 8: Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc Đại là gì ?
 A. Lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phĩng dân tộc 
 B. Giành quyền tự chủ , phát triển đất nước
 C. Thỏa hiệp với giai cấp tư sản An Độ 
 D. Dựa vào Anh đem lại văn minh và tiến bộ cho Ấn Độ 
Câu 9. Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã đưa đến hậu quả nặng nề gì về mặt xã hội?
 A. Tình trạng bần cùng hĩa, chết đĩi và mâu thuẫn giữa các tơn giáo 
 B. Cơ sở ruộng đất cơng xã nơng thơn bị phá vỡ 
 C. Nền thủ cơng nghiệp bị suy sụp 
 D. Nền văn minh lâu đời bị phá hoại. 
Câu 10. Kết quả của thế chiến thứ nhất là?
10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, chiến phí 85 tỉ đơ la
20 triệu người chết, 10 triệu người bị thương, chiến phí 85 tỉ đơ la
15 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, chiến phí 100 tỉ đơ la
 D. 5 triệu người chết, 10 triệu người bị thương, chiến phí 85 tỉ đơ la
Câu 11. Để cơng cuộc khơi phục kinh tế sau chiến tranh đạt hiệu quả tháng 3.1921 đảng Bơn –sê vich đã 
 A. Ban hành sắc lệnh hồ bình, ruộng đất 
 B. Cải tổ nội các 
 C. Ban hành chính sách cộng sản thời chiến 
 D. Ban hành chính sách kinh tế mới 
Câu 12 . Vì sao năm 1917 ờ Nga cĩ 2 cuộc cách mạng ?
 	A. Cách mạng tháng 2 chưa thắng lợi 
 B. Giai cấp tư sản lên nắm chính quyến 
 C. Các xơ viết đại biểu cơng nắm chính quyền 
 D. Nước Nga cĩ 2 chính quyền song song tồn tại 
II. Phần Tự Luận: ( 7 điểm )
	Câu 1: Trình bày những nét chính về chính trị- xã hội ở Pháp trước khi cách mạng bùng nổ? (1,5 đ)
 Câu 2: Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, cơng nhân lại đập phá máy mĩc? (1đ)
 Câu 3: Phân tích ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 10 Nga 1917(1đ)
 Câu 4: Vì sao các nước Đơng Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương tây? Trình bày quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở Đơng Nam Á? (2đ )
 Câu 5: Để thốt khỏi khủng hoảng 1929 – 1933 nước Mĩ đã làm gì? Em hãy cho biết nội dung của chính sách đĩ?( 1,5đ)
------HẾT------
TRƯỜNG THCS TÂN LONG HỘI
ĐỀ B
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MƠN: LỊCH SỬ 8 – Năm học: 2015-2016
Thời gian: 60 phút (Khơng kể thời gian phát đề)
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu đúng (0,25 điểm)
Câu 1. Cơng xã Pari tồn tại trong bao nhiêu ngày ?
 A. 70 ngày B. 71 ngày C. 72 ngày D. 73 ngày 
Câu 2. “ Đây là trận đánh lớn đầu tiên giữa hai giai cấp phân chia xã hội hiện nay” câu trên nĩi về sự kiện nào ?
 A. Khởi nghĩa cơng nhân dệt Liơng ( Pháp) 1831 
 B. Khởi nghĩa cơng nhân dệt Sơlêdin ( Đức) 1844 
 C. Phong trào hiến chương ở Anh ( 1836 - 1847) 
 D. Khởi nghĩa của cơng nhân Pari - Pháp ( 23 -6 – 1848 ) 
Câu 3. Các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa vào những thế kỉ nào ?
 A. Thế kỉ XIX B. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX C. Thế kỉ XVIII D. Thế kỉ XVII 
Câu 4. Vì sao giai cấp tư sản điên cuồng chống lại Cơng xã ?
 A. Cơng xã thực sự là nhà nước do dân, vì dân, đối lập với nhà nước Tư Bản
 B.Cơng xã tách nhà thờ ra khỏi nhà nước
 C. Cơng xã xĩa hết mọi đặc quyền của giai cấp Tư Sản
 D. Cơng xã ban bố các sắc lệnh, vừa thi hành pháp lệnh
Câu 5. Từ nữa sau thế kỉ XVIII, ở Anh đã tiến hành cuộc cách mạng gì?
 A. Cách mạng tư sản B. Cách mạng về kĩ thuật, khoa học 
 C. Cách mạng cơng nghiệp D. Cách mạng văn học, nghệ thuật 
Câu 6. Đảng cơng nhân Pháp được thành lập vào năm nào?
 A. 1875 B. 1879 C. 1883 D. 1889
Câu 7. Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc Đại là gì ?
 A. Lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phĩng dân tộc 
 B. Giành quyền tự chủ , phát triển đất nước
 C. Thỏa hiệp với giai cấp tư sản An Độ . 
 D. Dựa vào Anh đem lại văn minh và tiến bộ cho Ấn Độ .
Câu 8. Cuộc vận động Duy Tân ở Trung Quốc do ai chủ trương?
Tơn Trung Sơn và khang Hữu vi B. Hồng Tú Tồn và Lương Khải Siêu
 C. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu D. Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu
Câu 9. Kết quả của thế chiến thứ nhất là?
 A.10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, chiến phí 85 tỉ đơ la
 B. 20 triệu người chết, 10 triệu người bị thương, chiến phí 85 tỉ đơ la
 C. 15 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, chiến phí 100 tỉ đơ la
 D. 5 triệu người chết, 10 triệu người bị thương, chiến phí 85 tỉ đơ la
Câu 10. Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã đưa đến hậu quả nặng nề gì về mặt xã hội?
 A. Tình trạng bần cùng hĩa, chết đĩi và mâu thuẫn giữa các tơn giáo 
 B. Cơ sở ruộng đất cơng xã nơng thơn bị phá vỡ 
 C. Nền thủ cơng nghiệp bị suy sụp 
 D. Nền văn minh lâu đời bị phá hoại 
Câu 11. Vì sao năm 1917 ờ Nga cĩ 2 cuộc cách mạng ?
 A. Cách mạng tháng 2 chưa thắng lợi 
 B. Giai cấp tư sản lên nắm chính quyến 
 C. Các xơ viết đại biểu cơng nắm chính quyền 
 D. Nước Nga cĩ 2 chính quyền song song tồn tại 
Câu 12. Để cơng cuộc khơi phục kinh tế sau chiến tranh đạt hiệu quả tháng 3.1921 đảng Bơn –sê vich đã 
 A . Ban hành sắc lệnh hồ bình , ruộng đất 
 B . Cải tổ nội các 
 C . Ban hành chính sách cộng sản thời chiến 
 D . Ban hành chính sách kinh tế mới 
B . Phần Tự Luận: ( 7 điểm )
	Câu 1: Trình bày những nét chính về chính trị- xã hội ở Pháp trước khi cách mạng bùng nổ? (1,5 đ)
 Câu 2: Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, cơng nhân lại đập phá máy mĩc? (1đ)
	Câu3: Phân tích ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 10 Nga 1917(1đ)
 Câu 4: Vì sao các nước Đơng Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương tây? Trình bày quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở Đơng Nam Á? (2đ )
 Câu 5: Để thốt khỏi khủng hoảng 1929 – 1933 nước Mĩ đã làm gì? Em hãy cho biết nội dung của chính sách đĩ? (1,5đ)
ĐÁP ÁN , BIỂU ĐIỂM LỊCH SỬ 8 HKI (2015-2016)
 A. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )
 Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ
CÂU(Đề A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐÁP ÁN
D
C
A
B
B
C
C
B
A
A
D
D
Câu(Đề B)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐÁP ÁN
C
D
B
A
C
B
B
C
A
A
D
D
 B . Phần Tự Luận: ( 7 điểm )
 Câu 1: Những nét chính về chính trị- xã hội ở Pháp trước khi cách mạng bùng: 
 - Pháp vẫn là nước quân chủ chuyên chế, do vua đứng đầu. (0,25đ)
Xã hội tồn tại ba đẳng cấp: tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba. (0,25đ)
Đẳng cấp tăng lư, quý tộc cĩ trong tay mọi quyền lợi, khơng đĩng thuế. (0,25đ)
Đẳng cấp thứ ba gồm tư sản, nơng dân và dân nghèo thành thị khơng cĩ quyền lợi gì, đĩng nhiều thứ thuế . (0,5đ)
Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba và tăng lữ , quý tộc ngày càng gay gắt (0,25đ)
 Câu 2: Trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, giai cấp cơng nhân lại đập phá máy mĩc vì: Họ cho rằng chính máy mĩc làm làm cho họ khổ cực. (1điểm)
 Câu 3: Ý nghĩa của cuộc cách mạng Tháng 10 Nga 1917:
Đã giáng một địn chí mạng vào nền thống trị của địa chủ và tư sản. (0,25đ)
Đưa ND lên nắm chính quyên (0,25đ)
XD chế độ XHCN đâu tiên trên thế giới. (0,25đ)
Cổ vũ mạnh mẽ đến phong trào giải phĩng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.(0,25đ)
 Câu 4 : 
 - Các nước Đơng Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương tây vì:
 + Do cĩ vị trí địa lý chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên,.(0,5đ)
 + Do chủ nghĩa phong kiến đang lâm vào khủng hoảng suy yếu(0,5đ)
 - Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở Đơng Nam Á:
 + Anh chiếm Mã Lai; Miến Điện.(0,25đ)
 + Pháp chiếm Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào.(0,25đ)
 + Tây Ban Nha, rồi Mỹ chiếm Phi-Lip-Pin.(0,25đ)
 + Hà Lan và Bồ Đào Nha chiếm In-đơ-nê-xi-a. (0,25đ)
 Câu 5: 
 - Để thốt khỏi khủng hoảng 1929 – 1933: Tổng thống Ru-dơ-ven đề ra chính sách mới. (0,5đ)
 - Nội dung của chính sách mới: 
 + Ban hành các đạo luật để phục hưng cơng –nơng nghiệp, ngân hàng..(0,25đ)
 + Nhà nước kiểm sốt chặt chẽ các lĩnh vực .(0,25đ)
 + Cứu trợ người thất nghiệp, tạo việc làm mới cho người lao động .(0,25đ)
 + Ổn định xã hội..(0,25đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docsử 8 hki11516.doc