Đề kiểm tra hoc kỳ 1 năm học 2015 - 2016 môn toán 7

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 17/08/2017 Lượt xem 98Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra hoc kỳ 1 năm học 2015 - 2016 môn toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra hoc kỳ 1 năm học 2015 - 2016 môn toán 7
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HOC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
 MANG THÍT MÔN TOÁN 7 
TTHCS TÂN LONG HỘI 
I. Ma trận soạn đề: (100% tự luận)
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiều
Vận dụng
Tổng
Cấp thấp
Cấp cao
Câu điểm
Các phép tính về số hữu tỉ
1 0,5 đ
1 0,5 đ
2c 1đ 
Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
1 0,5 đ
1 0,5 đ
2c 1 đ
Khái niệm về căn bậc hai- giá trị tuyệt đối
1 0,5 đ
 1 0,5 đ
1 0,5 đ 
3c 1,5đ
Tỉ lệ thức 
dãy tỉ số bằng nhau
1 0,5đ
1 1đ
2c 1,5đ
Tỉ lệ thuận 
tỉ lệ nghịch
1 1đ
1 1 đ
Đường thẳng vuông góc đường thẳng song song
1 1đ
1 1đ
2c 2đ
Tam giác
1 1đ
1 1đ
2c 2đ
Tổng
2 1,5đ
3 2 đ
6 4,5đ
3 2đ
14 10đ
II.ĐỀ THIẾT KẾ
Bài 1: (1 đ)	3p
a/ Định nghĩa căn bậc hai của số không âm a.
b/ Số nào sau đây không có căn bậc hai : 4; + 3 ;0 : - 11
Bài 2: (0,5 đ)	1p
Từ tỉ lệ thức ta suy ra được đẳng thức của các tích nào ?
Bài 3 : (2 điểm) Thực hiện phép tính :	15p
 (trích bài 96b/48sgk) 
 (trích bài 96d/48 sgk) có điều chỉn lại cho dễ hơn
Bài 4: (0,5đ) Tìm x ,biết:
 bỏ bớt	2p
Bài 5: (1 đ) Tìm hai số x và y biết và x – y = 24	10p
Bài 6 (1đ) 	13p(=>60p)
Cho biết 56 công nhân hoàn thành 1 công việc trong 21 ngày. Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để hoàn thành công việc đó trong 14 ngày (năng suất mỗi công nhân là như nhau)?
Bài 7 (2 đ) Cho như hình vẽ sau : 	16p
a/ Hãy liệt kê bằng ký hiệu các cặp góc so le trong
b/ Nếu .Tính 
Bài 8 (2 đ)	24p
Cho tam giác ABC vuông tại B.Gọi D là trung điểm của cạnh AC.Trên tia đối của tia DB lấy điểm E sao cho DE = DB.
a/ Chứng minh rằng 
b/ Chứng minh 
TRƯỜNG THCS TÂN LONG HỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
 MÔN TOÁN 7
 	Thời gian làm bài 90 phút 
(Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ :
Câu 1: (1 đ) 
a/ Định nghĩa căn bậc hai của số không âm a.
b/Số nào sau đây không có căn bậc hai? 
4;0;-11.
Câu 2: (0,5 đ)	1p
Từ tỉ lệ thức 
ta suy ra được đẳng thức của các tích nào ?
Câu 3: (2 điểm) Thực hiện phép tính :
Câu 4: (0,5đ) Tìm x ,biết:
Câu 5: (1 đ) Tìm hai số x và y
 biết và x – y = 24
Câu 6: (1 đ)	13p(=>60p)
Cho biết 56 công nhân hoàn thành 1 công việc trong 21 ngày. Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để hoàn thành công việc đó trong 14 ngày (năng suất mỗi công nhân là như nhau)?
Câu 7: (2 điểm) 
Cho như hình sau
a/ Hãy liệt kê bằng ký hiệu các cặp góc so le trong
b/ Nếu góc A3 = 1200.Tính góc B2
Câu 8: (2 đ)	
Cho tam giác ABC vuông tại B.Gọi D là trung điểm của cạnh AC.Trên tia đối của tia DB lấy điểm E sao cho DE = DB.
a/ Chứng minh hai tam giác ADB và CDE bằng nhau.
b/ Chứng minh góc BCE = 900
----Hết----
ĐÁP ÁN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHẤM BÀI
Nội dung
Điểm
Nội dung 
Điểm
Bài 1: (1 đ)
a/ Căn bậc hai của một số không âm a là số x sao cho 
b/ Trong các số đã cho số không có căn bậc hài là số -11 
0,5
0,5
Bài 2: (0,5đ)
Nếu thì a..d = b.c
0,5
Bài 3 (2 đ)
0,25
0,25
2.0,25
2.0,25
2.0,25
Bài 4 (0,5 đ)
Có nên 
0,5
Bài 5 (1đ) có và x – y = 24
Nên 
Do đó 
0,25
0,25
0,25
0,25
Bài 6 (1 đ)
Biết cứ 56 công nhân thì hoàn thành công viếc trong 21 ngày.
Nên x công nhân sẽ hoàn thành công việc đó trong 14 ngày.
Vì số công nhân và số ngày hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch ,nên :
Do vậy phải thêm : 84 – 56 =28 (cn)
0,25
0,25
0,25
0,25
Bài 7 (2đ) Theo hình đã cho thì:
a/ Các cặp góc so le trong là :
b/ Nêu 
Thì ( hai góc đối đỉnh)
Khi đó : 
Vì đây là hai góc trong cùng phía.
Hs có thể tính theo hướng khác
2.0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
Bài 8 (2 đ)
a/ Chứng minh 
 có :
 (đối đỉnh)
 DA = DC (gt)
 DB = DE (gt)
Nên (c g c)
b/Chứng minh 
Vì nên 
Khi đó AB // EC (do có 2 góc sole trong bằng nhau)
Thế mà 
Nên 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Nếu học sinh làm cách khác đúng hợp lý chấm điểm tương xứng mỗi câu.

Tài liệu đính kèm:

  • docĐE KIEM TRA HOC KI I TOAN 7(15-16).doc