Đề kiểm tra học kỳ 1 năm học: 2014 – 2015 môn thi: Toán lớp 6 thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 77Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 1 năm học: 2014 – 2015 môn thi: Toán lớp 6 thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ 1 năm học: 2014 – 2015 môn thi: Toán lớp 6 thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
TRƯỜNG THCS CẦU KIỆU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
 NĂM HỌC: 2014 – 2015
Môn: TOÁN lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1: (2 điểm) Tính:
a) 90 - 62
	b) (120 -1) :10 + 6789
	c) 2011. 82 + 2011. 18
 d) 
Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:
8.(2x -2) = 64
= 5
Bài 3: (2 điểm) 
	Một đơn vị Hải Quân ở biển đảo; nơi tuyến đầu của Tổ Quốc; khi xếp hàng 20, 25, 30 đều vừa đủ hàng không thừa một ai. Hỏi số người trong đơn vị Hải Quân ở biển đảo là bao nhiêu? Biết rằng số người của đơn vị Hải Quân đó trong khoảng từ 550 đến 660 người. 
Bài 4: (2 điểm) 
	Tìm số tự nhiên x biết rẳng 126 x ; 210 x và 20 x 30
Bài 5: (2 điềm)
Trên tia Ax lấy điểm M và N sao cho AM =3 cm, AN = 6 cm
Trong 3 điểm A,M,N điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao?
M có là trung điểm của đọan thẳng AN không? Vì sao?
Gọi I là trung điểm AM. Tính IN
Vẽ Ax’ là tia đối của tia Ax, lấy B thuộc tia Ax’ sao cho AB=3 cm. A có là trung điểm của MB không? Vì sao?
=================================HẾT====================================
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
TRƯỜNG THCS CẦU KIỆU
 Năm Học: 2014- 2015
Môn Tóan 6
ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM
1) a) 90 - 62 =90 – 36 = 54
 b) (120 -1) :10 + 6789 = (1-1) :10+6789 =0 : 10 + 6789 =0+6789 =6789
 c) 2011. 82 + 2011. 18 = 2011 (82+18) = 2011.100 = 201100
 d) 
0.5 x 2
0.5 x 2
0.5 x 2
0.25x4
2) a) 
 b) 8.(2x -2) = 64
 (2x -2) = 64 :8
 2x- 2 = 8
 2x = 8+2
 2x =10
 x= 10 :2
 x= 5
c)
d) 
 x = 5 hay x =-5
0.5x2
0.25x4
0.25x4
0.25x2
0.25 x 4
4) Gọi a là số học sinh của trường đi tham quan (điều kiện ) 
Ta có: 
 a BC(40;45)	
BCNN(40;45) = 	
BC(40;45) = B(360) = {0; 360;720;1080;}	
Vì 
Nên a =720
Vậy: số học sinh của trường đi tham quan là 720 học sinh	
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
5)
 a) Trên tia Ax có AM< AN( vì 3 cm < 6 cm ) 
 Nên điểm M nằm giữa 2 điểm A và N.
 b) Tính MN
 So sánh AM và MN
 Kết luận
 c) Tính IN
 d) Nêu được điểm nằm giữa
 So Sánh
 Kết luận
0.25x2
0.25x3
0.25
0.25
0.25

Tài liệu đính kèm:

  • docToan6.CK.doc