Đề kiểm tra học kì II năm học 2010 2011 môn: Toán lớp 6 có đáp án

doc 2 trang Người đăng tuanhung Ngày đăng 18/07/2017 Lượt xem 392Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II năm học 2010 2011 môn: Toán lớp 6 có đáp án", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II năm học 2010 2011 môn: Toán lớp 6 có đáp án
đề kiểm tra học kì II năm học 2010 - 2011
Môn: Toán lớp 6
 (Thời gian làm bài 90 phút)
Câu 1: ( 2,5 điểm ) Chọn và ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bài làm.
1/ Phân số tối giản của phân số là :
A. 	B. 	C. 	D. 
2/ Phân số nghịch đảo của phân số là : 
A. 	B. 	C. 	D. 
3/ Hỗn số được viết dưới dạng phân số là :
A. 	B. 	C. 	D. 
4/ Cho biết . Số x thích hợp là :
	A. -9	B. -3	C. 9	D. -18
	5/ 	Nếu A = 550 , B = 350 thì :
A. A và B là hai góc bù nhau	B. A và B là hai góc kề bù	
C. A và B là hai góc kề nhau	D. A và B là hai góc phụ nhau.
Câu 2: ( 2,5 điểm )
	 1) Thực hiện các phép tính sau:	
	a/ 	b/ 
	c/ 	c/ 
 2) Chứng tỏ rằng S = có giá trị là số nguyên.
Câu 3: ( 1,5 điểm ) Tìm x, biết : 
a) x - = 	b) 	c) 
Câu 4: ( 1,5 điểm ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.
Câu 5: ( 2 điểm ) Trên đường thẳng xy, lấy điểm . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy, vẽ hai tia OA, OB sao cho xOA = 55°, xOB = 110° .
	a/ Tính các số đo của AOB và yOB.
	b/ Tia OA là có phải là tia phân giác của xOB không ? vì sao ?
Hướng dẫn chấm Môn Toán 6 – Học kì II (2010-2011)
Câu 1 (2,5 điểm). Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
	1/ C	2/ A	3/ B	4/ A	5/ D
Đáp án
Điểm
Câu 2
(2,5 điểm)
1) Thực hiện các phép tính sau :
a/ 
b/ 
c/ 
d/
2) Chứng minh được và 
 ị S ẻ Z
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
Câu 3
(1,5 điểm)
1/ a/ x = + = 3
 b/ 
 x 
 c/ Suy ra hoặc 
 Do đó hoặc 
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 4
(1,5 điểm)
Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là : 12. 75% = 9 (m)
Chu vi của mảnh đất là : (9 + 12). 2 = 42(m)
Diện tích của mảnh đất là : 12. 9 = 108 (m2)
0,5
0,5
0,5
Câu 5
(2 điểm)
Hình vẽ đúng.
a/ Hai tia OA; OB cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy và xOA < xOB (vì 55° < 110°)
Nên tia OA nằm giữa hai tia Ox và OB. 
Khi đó xOA + AOB = xOB 
Suy ra AOB = 55° 
Lại do yOB kề bù với xOB
Nên xOB + yOB = 180° , suy ra yOB = 70° 
b/ Tia OA nằm giữa hai tia Ox; OB và xOA = AOB = 55° 
Nên tia OA là tia phân giác của xOB
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,25 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_HKII_toan_6_co_dap_an.doc